Elektrotekno.com Ana Sayfa || Staj defterleri, Deney Raporları, Ders Notları || Ders notları


mühendislik matematiği ders notları

Kayıt: 20 Ekm 2006
Mesajlar: 5
Konum: denizli
Offline
ramx
Tarih: 21 10 2006 12:30

arkadaşlar hr bölüm için dersin ismi dğişiyor ben elek. elektronik müh. okuyorum bizde mühendislik matematiği olarak geçiyor Ama emin olun nette bu dersin notlarını bulmak çok zorrrr

-----------------
1 Komplex say¬lar reel say¬lar¬n (x; y) s¬ral¬ikilileri ¸seklinde dü¸sünülebilirler.
x reel say¬s¬s¬n¬reel eksen üzerindeki (x; 0) noktas¬¸seklinde dü¸sünürsek kompleks
say¬lar kümesinin reel say¬lar kümesini kapsad¬¼g¬n¬ görürüz. (0; y) ¸seklindeki
kompleks say¬lar y􀀀ekseni üzerindeki say¬lara kar¸s¬l¬k gelir ve bu say¬lara s¬rf
imajiner (pure imaginary) say¬lar denir. Böylece y􀀀 eksenine imajiner yada
sanal eksen denir.
Genel olarak bir (x; y) karma¸s¬k say¬s¬z ile gösterilir. Böylece
z = (x; y) (1)
yaz¬labilir. Bu yaz¬l¬m da x reel say¬s¬na z nin reel k¬sm¬; y reel say¬s¬na da z
nin sanal k¬sm¬denir ve
Re z = x; Im z = y (2)
¸seklinde yaz¬l¬r. z1 = (x1; y1) ve z2 = (x2; y2) karma¸s¬k say¬lar¬ ayn¬ reel ve
sanal k¬s¬mlara sahipse e¸sittir denir. Böylece, z1 = z2 olmas¬ için gerek ve
yeter ¸sart bunlar¬n karma¸s¬k düzlemde veya z düzleminde ayn¬noktaya kar¸s¬l¬k
gelmeleridir.
z1 = (x1; y1) ve z2 = (x2; y2) karma¸s¬k say¬lar¬n¬n toplam ve çarp¬m¬a¸sa¼g¬-
daki gibi tan¬mlan¬r.
(x1; y1) + (x2; y2) = (x1 + x2; y1 + y2) (3)
(x1; y1) (x2; y2) = (x1x2 􀀀 y1y2; x1y2 + y1x2) : (4)
(3) ve (4) denklemlerinde y1 = y2 = 0 al¬n¬rsa
(x1; 0) + (x2; 0) = (x1 + x2; 0)
(x1; 0) (x2; 0) = (x1x2; 0)
elde edilirki bu da karma¸s¬k say¬sisteminin reel say¬sisteminin do¼gal bir geni¸slemesi
oldu¼gunu gösterir.
herhangi bir z = (x; y) karma¸s¬k say¬s¬z = (x; 0) + (0; y) ¸seklinde yaz¬labilir
ve aç¬kça (0; 1) (y; 0) = (0; y) dir. Böylece
z = (x; 0) + (0; 1) (y; 0)
elde edilir. Bir reel say¬y¬ x yada (x; 0) olarak dü¸sünürsek ve i ile (0; 1) s¬rf
imajiner say¬s¬n¬gösterirsek
z = x + iy (5)
olur. z2 = zz , z3 = zzz vs. olaca¼g¬ndan
i2 = ii = (0; 1) (0; 1) = (􀀀1; 0)
yada
i2 = 􀀀1 (6)
1
elde edilir. Bu durumda (5) ifadesini kulanarak (3) ve (4) tan¬mlar¬
(x1 + iy1) + (x2 + iy2) = x1 + x2 + i (y1 + y2) (7)
(x1 + iy1) (x2 + iy2) = x1x2 􀀀 y1y2 + i (x1y2 + y1x2) : (Cool
¸seklinde olur. Dikkat edilecek olursa bu denklemlerin sol tara‡ar¬ndaki terimler
sadece reel say¬lardan olu¸suyormu¸s gibi çarpma ve toplama i¸slemi yap¬l¬p i2 yi
􀀀1 ile de¼gi¸stirerek elde edilmi¸stir.
2. CEB·IRSEL ÖZELL·IKLER
Karma¸s¬k say¬larda toplma ve çarpman¬n çe¸sitli özellikleri reel say¬lardaki ile
ayn¬d¬r. ¸Simdi bu cebirsel özelliklerden baz¬lar¬n¬verelim.
z1 + z2 = z2 + z1, z1z2 = z2z1 de¼gi¸sme özelli¼gi (1)
(z1 + z2) + z3 = z1 + (z2 + z3) , (z1z2) z3 = z1 (z2z3) birle¸sme özelli¼gi(2)
z (z1 + z2) = zz1 + zz2 da¼g¬lma özell¼gi. (3)
Bu özellilerin ispatlar¬1. bölümdeki gibi tan¬mlanan karma¸s¬k say¬lar¬n toplam
ve çarp¬m¬ndan yararlanarak yap¬labilir. Örne¼gin, z1 = (x1; y1) ve z2 = (x2; y2)
dersek


Reklamlar

4 Kullanıcı bu konu için ramx arkadaşımıza teşekkür ettiler
mühendislik matematiği ders notları


Benzer Konular
- AB Sınıfı Amplifier (Ege Üni. Mikroelektronik II ders projesi)
- Görüntü Sistemleri Ders Notları - Dr. İbrahim Türkoğlu - Fırat Üniversitesi Pdf
- YTÜ Elektroniğe Giriş Ders Notu

- YTÜ Yarıiletken Fiziği Ders Notu

- YTÜ Devre ve Sistem Analizi Ders Notu
- YTÜ Elektromanyetik Alan Teorisi Ders Notu
- Siemens PLC ders notu ve 24 adet Temrin
- Elektrik kumanda teknikleri ders notları MARUN - TEF
- uzaktan eğitim sakarya mekatronik ders notları

- C Programlama Ders Notları

- Java ders Notları

Sitemize üyelik ve içeriğin indirilmesi tamamen ücretsizdir. Sitemizde paylaşılan tüm dokümanlar (Tezler, makaleler, ders notları, sınav soru cevaplar, projeler) paylaşımcıların bireysel çalışmaları olup telif hakları kendilerine aittir ya da açık bir şekilde kamusal alana yerleştirilmiş dokümanların birer kopyalarıdır. Kişilerin bireysel çalışmalarını sitemizde yüklemesinde, sitemizde paylaşıma teşvik eden puanlama sisteminin de etkisi büyüktür. Bunlara rağmen hala size ait olan ve burada bulunmasına izin vermediğiniz dokümanlar varsa iletişim bölümünden yöneticilere bildirmeniz durumunda derhal silineceklerdir.
Powered by phpBB | Translated by phpBB Turkiye | Ads by Google Adsense | Design by Crazy Bat based
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72