Elektrotekno.com Ana Sayfa || Staj defterleri, Deney Raporları, Ders Notları || Deney raporları


PCM (pulse code modulation) [deney anlatımı]

Kayıt: 16 Ağu 2005
Mesajlar: 3931

Offline
admin
Tarih: 16 01 2006 16:40

DARBE KOD MODÜLASYONU (PULSE CODE MODULATION)

Darbe Kod Modulasyonu, analog işaretlerin belirlenmiş sayısal formda dönüştürülmesini sağlayan bir tekniktir. Bu teknikte analog işaretten- sayısal bilgiye ve sayısal bilgiden analog işarete dönüşüm sırasında oluşan kuantalama kayıplarını oldukça küçüktür. Bu nedenle Darbe Kod Modülasyonu günümüzde kuantalama kayıplarından oldukça etkilenen (konuşma işaretleri) işaretlerin sayısal formda iletilmesini sağlayan bir tekniktir.

Sayısal işaretlerin, gürültüden etkilenmemesi ve tüm devre teknolojisinin gelişmesi ile sayısal verinin işlenmesinin (iletilme, sıkıştırma) nispeten daha ucuz olması artık bilgi iletimi, saklanması ve işlenmesi sırasında sayısal formatın analog formata göre tercih edilmesini doğurmuştur. Ancak analog formdaki kaynak bilgisinin sayısal forma dönüştürülmesi sırasında meydana gelen kuantalama ve kodlama hatalarından dolayı alıcıda elde edilen bilgideki bozulma bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle kaynak verisinin konuşma işaretleri olması alıcıdaki bozulmayı daha da belirgin hale getirmekte ve sayısal formun konuşma bilgisi için kullanılmasını engellemekteydi. Darbe Kod Modülasyonu (PCM) yukarıda açıklanan problemine bir çözüm önerisi olarak 1970’li yıllarda ortaya çıkmış ve günümüzde bu amaç için en çok kullanılan sayısallaştırma tekniği olmuştur. Şekil 1’de PCM yapısının şeması verilmiştir.


Şekil 1

1. PCM Yapıları :

a. Örnekleme :
Örnekleme devresi, analog giriş sinyalini belirlenen frekansta peryodik olarak örnekleyerek çıkışa PAM sinyali olarak aktaran devredir. Burada Nyquist teoremini dikkate aldığımızda işaret bant genişliğinin iki katı frekansında örnekleme yapılmalıdır. Yani ses işareti 4 KHz kabul edildiğinde 2x4000 = 8000Hz, saniyede 8000 örnek alınmalıdır. İşaretin örneklenmesi örnekle-tut devreleri yardımı ile yapılmaktadır.

b. A veya µ Kuantalayıcı :
A veya µ tipi kuantalama yaklaşımı özellikle ses haberleşmesi uygulamalarında ses işaretlerinin sayısal işaretlere dönüştürülmesi için kullanılmaktadır. Bu tip bir kuantalama işlemine sıkıştırıcı-genleştirmeli kuantalama da denilmektedir. Kuantalama işleminde düzgün dağılımlı olmayan giriş işareti, bir sıkıştırıcıdan geçirilerek daha sık rastlanan düşük genlikli değerlerin arası açılırken, daha düşük olasılıklı yüksek genlikli değerlerin arası sıkıştırılmakta ve bu sayede giriş düzgün dağılımlı hale getirilmektedir. Bu sayede düzgün dağılımlı hale getirilmiş işaret, doğrusal bir kuantalayıcı ile nicemlenmektedir. Alıcıda PCM kod çözümü yapılırken, kuantalanan işaret seviyelerinin sıkıştırıcının tam tersi bir işlev yerine getiren bir genleştiriciden geçirilmesi sonucu işaret değerleri normal seviyelerine geri getirilmektedir.

c. PCM Kodlayıcı :
PCM Kodlayıcıda, kuantalanmış örnek değerleri sayısal kod sözcükleri şekline çevrilmektedir. Telekom haberleşmesinde kuantalanmış örnek değerleri 8 bitlik ikili kodlar olarak kodlanmaktadır.

PCM kullanılan bir haberleşme sisteminde, örneklenen işaret 256 seviyeli olarak kuantalanmakta ve 8 bit ile temsil edilmektedir. Bundan dolayı PCM ‘li sayısal veri transferi için 8x8000 = 64000bps = 64Kbps taşıma kapasitesine sahip bir veri iletim kanalına ihtiyacımız olacaktır. Elde ettiğimiz bu işarete DS-0 (Digital Signal - 0) denir.

2. TP 3057 Yapısı :
TP 3057, A tipi sıkıştırıcıdan sonra PCM kodlanmış şekilde A/D dönüşümü yapabilen ve PCM kodunun çözülmesinden sonra A tipi genişleticiden geçirerek D/A dönüşümü yapabilen bir Codec yapısından oluşmaktadır. TP 3057 PCM Codec veri sayfasına buradan erişebilirsiniz. Şekil 2’de TP 3057’nin blok şeması verilmektedir.

TP 3057 PCM Codec, veri aktarımı veya alımı (DX, DR) için seri bir arabirim kullanmaktadır. Kullanılan seri arabirim senkron modda çalışmaktadır. Yani veri aktarımı ve alımı için bir saat işaretine (BCLKR veya BCLKX) ihtiyaç duymaktadır. Aynı şekilde kendi içerisindeki PCM çevrimlerinin senkronizasyonunda kullanılmak üzere harici saat işareti girişlerine ihtiyaç duyar. (MCLKX, MCLKR) Harici saat işareti PCM kodlama ve PCM kod çözme için farklı frekanslarda olabilir. Fakat pratik kullanımda genel olarak bu iki saat girişi birleştirilerek tek bir saat işareti uygulanır.
PCM kodlama ve PCM kod çözümü işlemlerinin başlatılması FSR ve FSX girişlerine uygulanacak darbeler ile olmaktadır. Kodlama ve kod çözme işlemleri belli bir eş zamanlama ile yapılmalıdır.
Şekil 3’de TP3057 PCM Codec yapısına uygulanan işaretler ve aralarındaki eş zamanlama gösterilmiştir


Reklamlar

3 Kullanıcı bu konu için admin arkadaşımıza teşekkür ettiler
PCM (pulse code modulation) [deney anlatımı]


Benzer Konular
- wincc flexible konu anlatımı
- matlab code in Transmission line
- pıc18f2550 ve pıc18f4550 deney seti

- YTÜ elektronik lab deney raporları

- Elektrik makinaları ve tas. lab. [Deney föyü]
- YTÜ Elektrik Devre Temelleri Laboratuvarı Deney Raporları
- sakarya üniv.elektrik tesis lab deney 1 ve deney 3 raporu
- Dijital elektronik deney raporu
- Karadeniz Teknik Üniversitesi Mikro Lab deney föyleri

- asenkron motor kumanda teknikleri ekts programının anlatımı

- Elektronik Devreler Laboratuvarı II Deney Föyleri - Uludağ Üniversitesi - Türkçe

Sitemize üyelik ve içeriğin indirilmesi tamamen ücretsizdir. Sitemizde paylaşılan tüm dokümanlar (Tezler, makaleler, ders notları, sınav soru cevaplar, projeler) paylaşımcıların bireysel çalışmaları olup telif hakları kendilerine aittir ya da açık bir şekilde kamusal alana yerleştirilmiş dokümanların birer kopyalarıdır. Kişilerin bireysel çalışmalarını sitemizde yüklemesinde, sitemizde paylaşıma teşvik eden puanlama sisteminin de etkisi büyüktür. Bunlara rağmen hala size ait olan ve burada bulunmasına izin vermediğiniz dokümanlar varsa iletişim bölümünden yöneticilere bildirmeniz durumunda derhal silineceklerdir.
Powered by phpBB | Translated by phpBB Turkiye | Ads by Google Adsense | Design by Crazy Bat based
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72