Elektrotekno.com Ana Sayfa || Bilgisayar || Bilgisayar Programlama


veri tabanı yönetim sistemler

Kayıt: 06 Oca 2006
Mesajlar: 70

Offline
yasammm
Tarih: 01 12 2006 16:13

ç ndek ler

ver tabanı yönet m s stemler ...................................................................... 2
1. temel ver tabanı kavramları................................................................. 2
1.1. veri nedir?................................................................................................... 2
1.2. veri tabanı nedir ?...................................................................................... 3
1.3. veri modeline göre veritabanı yönetim sistemleri...................................... 4
1.4. neden veritabanı kullanılır? ........................................................................ 6
1.5. veri tabanı yönetim sistemlerinin sa ladı ı yararlar................................. 7
1.6. bilinen vtys programları ............................................................................ 7
1.7. proje ve vtys arasındaki ili ki..................................................................... 8
2. ver ve ver modeller .............................................................................. 10
2.1. model nedir?.............................................................................................. 10
2.2. veri kavramı .............................................................................................. 11
2.2.1. veri güvenli i...................................................................................... 12
2.2.2. veri tekrarı ve veri bütünlü ü............................................................ 12
2.3. veri modeli................................................................................................. 13
2.3.1. yapılar................................................................................................. 13
2.3.2. kısıtlar................................................................................................. 14
2.3.3. lemler ............................................................................................... 14
2.4. ba lıca veri modelleri................................................................................. 15
2.4.1. basit veri modelleri............................................................................. 15
2.4.2. geli tirilmi veri modelleri................................................................... 16
3. ver tabanı temel kavramları............................................................... 22
3.1. tablo ve elemanları................................................................................... 22
3.2. veri tipi (data type).................................................................................. 23
3.2.1. access veri tabanı veri tipleri........................................................... 23
3.2.2. mysql veri tabanı veri tipleri........................................................... 24
3.2.3. oracle veri tabanı veri tipleri............................................................ 24
3.3. zorlayıcı (constraint).................................................................................. 25
3.4. anahtar (key)............................................................................................. 26
3.5. ındex ( ndeks) ............................................................................................ 27
3.6. view (görüntü)........................................................................................... 27
3.7. joining (ili kilendirme)................................................................................ 28
4. ver tabanı tasarımı ve normal zasyonu........................................... 29
4.1. veri tabanı tasarımı.................................................................................. 29
4.2. veri tabanı normalizasyonu...................................................................... 33
4.3. li kisel veri tabanı yönetim sistemleri ..................................................... 35
5. örnek b r ver tabanı tasarımı ve normal zasyonu...................... 37
5.1. örnek personel projesi veri tabanı tasarımı............................................ 37
6. sql ver leme d l .................................................................................... 41
6.1. sql nedir? ................................................................................................ 41
6.2. veri tabanı programlarında ve sql de de i ken tanımlama .................. 42
6.3. sql programı çalı tırılması ve yazım kuralları........................................ 43
7. temel sql komutları-ı.............................................................................. 48
7.1. create (yarat) komutu ........................................................................... 48
7.2. alter (düzenle) table komutu.............................................................. 51
7.3. drop (sil) table komutu........................................................................ 52
7.4. descırıbe komutu................................................................................... 52
7.5. ınsert (ekle) komutu .............................................................................. 53
8. temel sql komutları-ıı............................................................................. 60
8.1. select (seç) komutu .............................................................................. 60
8.1.1. sql operatörleri................................................................................. 62
8.1.2. order by.............................................................................................. 65
8.1.3. distinct................................................................................................ 67
8.2. update (güncelle) komutu...................................................................... 68
8.3. delete (sil) komutu................................................................................. 70
9. sql ’de fonks yonlar ................................................................................ 71
9.1. sum (topla) fonksiyonu............................................................................ 71
9.2. avg (ortalama) fonksiyonu...................................................................... 71
9.3. max (en büyük) fonksiyonu ..................................................................... 72
9.4. mın (em küçük) fonksiyonu...................................................................... 72
9.5. count (say) fonksiyonu.......................................................................... 73
10. sql ’de gruplandırma............................................................................ 75
10.1. group by (gruplandır) deyimi............................................................. 75
10.2. havıng (sahip) deyimi ......................................................................... 77
11. sql ’de joın (b rle t rme) lem ......................................................... 79
11.1. joın (birle tirme) lemi......................................................................... 79
11.2. joın lemine ait örnekler..................................................................... 83
12. sql ’de yönet msel fonks yonlar..................................................... 87
12.1. vıews ( tablo görünümü)..................................................................... 87
12.2. create tablespace (tablo uzayı = veri alanı)............................... 89
12.3. create user (kullanıcı)..................................................................... 89
12.4. create role...................................................................................... 90
12.5. create ındex..................................................................................... 90
12.6. create sequence............................................................................ 91
12.7. grant................................................................................................... 91
12.8. revoke................................................................................................. 91
kaynaklar………………………………………………………………………………..92
veri tabanı yönetim sistemler 2

ç ndek ler

ver tabanı yönet m s stemler -ıı.....................................................................
1. g r ...................................................................................................................3
1.1. veri tabanı yönetim sistemleri yapısı......................................................... 4
1.2. veri tabanı yönetim sistemleri stemci/sunucu mimari yapısı.................... 6

1.3. resultset kavramı.................................................................................. 9
2. sql programlama, ver t pler ve de kenler.............................. 10
2.1. sql programlamanın avantajları............................................................... 10
2.2. veri tipleri (data type) ve de i kenler...................................................... 11
2.2.1. oracle veri tabanı veri tipleri............................................................ 11

2.3. veri tabanı programlarında ve sql de de i ken tanımlama .................. 12
2.4. de i kenlere de er atamak ...................................................................... 13
3. sql programlama blokları ve akı denet m .................................... 15
3.1. sql programlama bloklarının yapısı......................................................... 15

3.2. sql programlamada akı kontrolleri......................................................... 16
3.2.1. pl/sql akı kontrolleri ...................................................................... 16

3.2.2. t-sql akı kontrolleri ........................................................................ 19
3.3. sql geçici tabloları.................................................................................. 22
4. sql programlamada procedure ve functıon................................. 23

4.1. procedure (prosedür) ve özellikleri?.......................................................... 23
4.2. procedure (prosedür) olu turma ve de er döndürme.............................. 24

4.2.1. pl/sql procedürleri ve fonksiyonları................................................ 24
4.2.2. t-sql procedürleri............................................................................. 28
5. sql programlamada cursor ( mleç) ve ............................................. 34

trıggers (tet klemeler)................................................................................. 34
5.1. cursor (imleç) ve özellikleri. ...................................................................... 34

5.1.1. pl/sql cursors ( mleçleri)................................................................. 34
5.1.2. t-sql cursors ( mleçleri)................................................................... 36
5.2. triggers (tetiklemeler)............................................................................... 38

6. ...... 40
sql programlamada transactıon ( lemler) ve hata durumları
6.1. transaction ( lemler) ve özellikleri........................................................... 40


6.2. hata durumları........................................................................................... 42
7. formlar ve access programında form olu turma ..................... 44
7.1. access ile form olu turma................................................................... 45

8. raporlar ve access programında rapor olu turma................ 55
8.1. access ile rapor olu turma................................................................. 55
9. formlar ve oracle forms programında form olu turma........ 61
9.1. oracle forms ile form olu turma..................................................... 61

10. formlar ve vısual basıc programında form olu turma........ 67
10.1. veritabanı tasarımı ve visual data manager kullanımı........................ 67

10.2. visual database bile enleri.................................................................... 71
10.3. visual basic ortamına otomatik veri formu aktarmak.......................... 74
10.4. data form wizard ile form olu turulması.............................................. 76
10.4.1. tek tablo le form olu turulması....................................................... 77
10.4.2. master / detail ile form olu turulması............................................... 82

11. raporlar ve vısual basıc programında rapor olu turma.... 87
11.1. data report designer ve özellikleri........................................................ 87
11.2. data report designer kontrolleri............................................................ 88
11.3. data report designer ‘da bir raporun yapısı........................................ 88
11.4. data report designer ile rapor olu turulması....................................... 90

b. kaynaklar ...................................................................................................... 96


Reklamlar

4 Kullanıcı bu konu için yasammm arkadaşımıza teşekkür ettiler

Kayıt: 05 Ksm 2006
Mesajlar: 24

Offline
emkadir
Tarih: 12 12 2006 13:16

paylaştığın içim teşekkürler
Başa dön
Kayıt: 18 Eyl 2005
Mesajlar: 35

Offline
cimbomlu
Tarih: 26 01 2007 08:10

cok tesekkurler..
Başa dönveri tabanı yönetim sistemler


Benzer Konular
- Pic 18f452 ile Modbus Veri okuma
- Matlab ta veri okuma-yazma (.wav , .jpeg , .txt , .doc ...)
- veri madenciliği

- veri tabanı yönetim sistemleri Gazi Üniversitesi

- veri Tabanı yönetimi dersi notları
- biyomedikal sistemler dersi sınav soruları
- Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim (Fotovoltaik Sistemler) Semineri Sunum
- web sayfalarından veri almak
- GPRS modem ve veri yollama yardım

- Optik Fiberlerin Veri Hab. ve Telefon Ağlarındaki Kullanımı (Sunum)

- pic ile usb den veri gönderip alma

Sitemize üyelik ve içeriğin indirilmesi tamamen ücretsizdir. Sitemizde paylaşılan tüm dokümanlar (Tezler, makaleler, ders notları, sınav soru cevaplar, projeler) paylaşımcıların bireysel çalışmaları olup telif hakları kendilerine aittir ya da açık bir şekilde kamusal alana yerleştirilmiş dokümanların birer kopyalarıdır. Kişilerin bireysel çalışmalarını sitemizde yüklemesinde, sitemizde paylaşıma teşvik eden puanlama sisteminin de etkisi büyüktür. Bunlara rağmen hala size ait olan ve burada bulunmasına izin vermediğiniz dokümanlar varsa iletişim bölümünden yöneticilere bildirmeniz durumunda derhal silineceklerdir.
Powered by phpBB | Translated by phpBB Turkiye | Ads by Google Adsense | Design by Crazy Bat based