Elektrotekno.com Ana Sayfa || Temel Elektrik, Elektronik vs.


elektrik dağıtım şebekeleri enerji kabloları uygulama usül ve esasları

Kayıt: 10 Arl 2005
Mesajlar: 16

Offline
hkundak
Tarih: 26 03 2007 14:27

KONU : l kV’tan 36 kV’a kadar elektrik dağıtım şebekelerinde kullanılan enerji ve kumanda
kablolarının montajlarına ait usül ve esaslardır.
BÖLÜM-I:
GENEL HUSUSLAR
a) Kabloların, yürürlükteki TEDAŞ - MYD şartnamelerine, yürürlükteki yönetmeliklere ve sözleşme
hükümlerine uygun olduğu doğrulanacaktır.
b) Yüklenici teklifini vermeden önce, tesisi yaparken karşılanabileceği zemin, alt yapı vs. ve diğer
sorunlar hakkında kendisini tatmin edecek incelemeyi yapmış sayılır. Bu nedenle yer teslimi veya işin
yapımı esnasında avan proje veya tatbikat projesine göre yapılacak değişiklikler bu yönde yükleniciye
herhangi bir hak kazandırmaz.
c) Kanal kazımı ve kablo, döşenmesi sırasında yüklenici mevcut tesislere ve hizmetlere zarar vermemek
için gerekli tüm önlemleri alacak, sebep olacağı hasarlardan dolayı gerekli onarımları yapacak veya ortaya çıkan masrafları ödeyecektir.
d) Tesis yapım esnasında yüklenici kabloların, aksesuarının ve kablo döşemesinde kullanılacak diğer malzemelerin, ömürlerinin ve teknik özelliklerinin; kötü işçilik, yükleme, boşaltma, depolama gibi nedenlerle azalmasını önlemek için çok büyük dikkat gösterecektir.
e) İşin emniyetli yürütülebilmesi için gerekli her türlü önlem yüklenici tarafından alınacaktır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun meri hükümlerine göre gerekli her türlü önlemi de yüklenici,
zamanında ve eksiksiz olarak almakla mükelleftir. Gerek yaya gerekse araçların mevcut trafik akışları,
başka bir güzergahtan temin edilmedikçe kat'iyyen kesilmeyecektir. Zorunlu hallerde ve geçici olarak bazı yolların trafiğe kapatılmaları veya bazı şeritlerin geçici iptali hallerinde ilgili kuruluşlardan izin
alınması gerekiyorsa, TEDAŞ tarafından temin edilecektir.
BÖLÜM -II:
A-KABLOLARIN YERALTINA TOPRAK KANALLARA DÖŞENMESİ
Madde l- KABLOLU YERALTI ŞEBEKESİNİN PROJELENDİRİLMESİ :
Yeraltı kablolu olarak tesis edilecek elektrik şebekesinin projesinde, kablo güzergahı, kablo kanalı ebatları, kablo tertibi ve döşeme şekli, menhollerin planlan, AG dağıtım kutuları (boxlar) ve aydınlatma direklerinin yerleri, keşifler, birim fiyat kitabında standart kablo kanalına ve montaj kalemlerine ek olarak ödenecek pozlara ait miktarlar (derinleştirme, genişletme, tuvenan, kaplama, menhol, muhafaza, malzemeleri vb.) detaylı olarak yer alacaktır. Bu çizim ve planlar, l/2000'lik imar planlarında, gösterilecek, detaylı gösterilememesi durumunda 1/1000’lik imar planı ve krokilerde gösterilecektir.
Tesisin yer tesliminde, yeraltı kablolu şebekeye ait tespit edilen diğer hususlar da dikkate alınarak,
yukarıda bahsedilen plan, çizim, bilgi ve hesaplar projesinde uygulamaya esas olacak şekilde detaylı olarak
yer alacaktır. Kablo güzergahlarının tespitinde ilgili kuruluşların elemanları ile birlikte çalışma yapılacak ve bilgi alış-verişinde bulunulacaktır.


Reklamlar

2 Kullanıcı bu konu için hkundak arkadaşımıza teşekkür ettiler
elektrik dağıtım şebekeleri enerji kabloları uygulama usül ve esasları


Benzer Konular
- Adliye Elektrik elektronik CCTV turnike Güvenlik Tam Proje
- Elektrik Tesisleri İle İlgili Sorular ve Çözümler (İ.T.Ü)
- Cami Elektrik Projesi

- cami elektrik projesi

- Amasya Elektrik Tesisat Detaylı
- Enerji Merkezi Yerleşim Planı
- Hastane Projesi Oda Elektrik Detayları
- kazakistan'da elektrik projesi
- Elektrik proje detayları

- elektrik sembaol tablosu

- Alev Sızdırmaz (Ex-Proof) Elektrik Tesisatı - Sunum

Sitemize üyelik ve içeriğin indirilmesi tamamen ücretsizdir. Sitemizde paylaşılan tüm dokümanlar (Tezler, makaleler, ders notları, sınav soru cevaplar, projeler) paylaşımcıların bireysel çalışmaları olup telif hakları kendilerine aittir ya da açık bir şekilde kamusal alana yerleştirilmiş dokümanların birer kopyalarıdır. Kişilerin bireysel çalışmalarını sitemizde yüklemesinde, sitemizde paylaşıma teşvik eden puanlama sisteminin de etkisi büyüktür. Bunlara rağmen hala size ait olan ve burada bulunmasına izin vermediğiniz dokümanlar varsa iletişim bölümünden yöneticilere bildirmeniz durumunda derhal silineceklerdir.
Powered by phpBB | Translated by phpBB Turkiye | Ads by Google Adsense | Design by Crazy Bat based
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72