Elektrotekno.com Ana Sayfa || Pic ve diğer işlemci ve denetleyiciler ile yapılmış devreler, projeler || Kayan yazı ve matrix led devreleri (led message projects)


8 Satır Sutun Sayısı Artırılabilir Kayan Yazı(VB+Pic Basic+Ares+İsis)

Kayıt: 15 Ekm 2006
Mesajlar: 232

Offline
onurbilke
Tarih: 10 09 2007 00:08

Cevaplar
1.Devre Şuan Klavye yi Desteklemiyor. Ama Uygun bir yazılım sayesinde ileride desteklemesi için ben klavye bağlantısıda ekledim.
2.Pice Hexi Yüklemek Yeterli Ama O Hex 96 Stün Bir Yazının HEXI Sen Kaç Stun Yapacaksan Ona Göre Tekrar Derlemelisin.
3.)MSCOMM32.OCX i internetten indir ve sistem dosyalarına yükle XP için c:\windows\system32
4.)DS18B20 Dallas Firmasının Digital Isı Sensörü
5.)XTAL Değei 20MHZ
6.)Kesinlikle Uyumlu 1-1 Bağla Ama En Üsteki Clock Ucunu En Sağdaki Entegrenin Data Girişine Bağla.


Reklamlar
Kayıt: 13 Oca 2006
Mesajlar: 93
Konum: balıkesir
Offline
zerog26
Tarih: 11 09 2007 17:32

sevgili onur arkadaşım başınıda ağrıtıyoz ama ben pic basicten anlamadığım için soruyom. program 96 sütunluk dedin ben bunu 24 sütunluk yapmak istiyorum başlangıç olarak kod ların neresinde değişiklik yapmak gerekiyo. bi tarif edersen veya ilgili satırları değişmesi gereken satırları buraya yazarsan sevinirim.. başarılarının devamını dilerim......
Başa dön
Kayıt: 15 Ekm 2006
Mesajlar: 232

Offline
onurbilke
Tarih: 12 09 2007 13:40

Kodları incele 95 yazan yerleri 23 yaparsan 24 sutunu sürersin.
Başa dön
Kayıt: 13 Oca 2006
Mesajlar: 93
Konum: balıkesir
Offline
zerog26
Tarih: 12 09 2007 15:19

3 günden beri kodları inceliyom zaten ama pic basic ten anlamadığım için bek bişi anlamıyom.....95 lerin hepsini 23 yap demişin ama tek başına 95 yok L00095 diye iki satır var ama başka ayrıyetten L00295,L00595 ... gibi satırlarda mevcut hangileri değişecek yardımcı olursan sevinirim....

satırlar bunlar mı???? ::::::::

LOOKUP2?BCLB _T, 006h, L00095, _O_Kar

LABEL?L L00095

bunlarda böle bi yardımcı oluver::::::

CMPGT?BCL _T, 005h, L00695
LABEL?L L00695
NEXT?BCL _T, 001h, L00595

gibi satırlarda var nasıl olcek
Başa dön
Kayıt: 15 Ekm 2006
Mesajlar: 232

Offline
onurbilke
Tarih: 13 09 2007 18:47

arkadaşım asm kodlarını değil pbp kodlarını incele sat_uz=96 yazan yeri kaç stunsa ona göre ayarla.


'****************************************************************
'* name : untıtled.bas *
'* author : [select vıew...edıtor optıons] *
'* notice : copyright (c) 2007 [select vıew...edıtor optıons] *
'* : all rights reserved *
'* date : 20.06.2007 *
'* version : 1.0 *
'* notes : *
'* : *
'****************************************************************
ınclude "modedefs.bas" 'seri iletişim için gerekli

define osc 20
defıne ı2c_slow 1
adcon1 = 7

trisa=0:trisb=0:trisc=0:trisc.7=1:trisc.6=0:trisd=0:trise=0
porta=0:portb=%00000001:portc=0:portd=0:porte=0:

defıne hser_rcsta 90h
defıne hser_txsta 20h
defıne hser_baud 2400

rcıf var pır1.5 ' alias rcıf (usart receive ınterrupt flag)
oerr var rcsta.1 ' alias oerr (usart overrun error flag)
cren var rcsta.4 ' alias cren (usart continuous receive enable)

e_data var porte.2
e_clear var porte.0
e_clock var porte.1

ı2c_sda var portc.4
ı2c_scl var portc.3

'saat için gerekli port tanımlamaları
'*******************************************************************************
rst var portc.0 'reset
ıo var portc.2 'ı/o
sclk var portc.1 'clock

'gerekli saat ayarlamaları
low rst ' reset rtc
low sclk

'sensör tanımlamaları
'*******************************************************************************
comm_pin var portc.5 ' one-wire data-pin "dq" portb.0 da
busy var bıt ' busy status-bit
ham var word ' sensör ham okuma değeri
ısı var word ' hesaplanmış ısı değeri
float var word ' holds remainder for + temp c display
x var word
sıgn_bıtı var ham.bit11 ' +/- sıcaklık işaret biti, 1 = olursa eksi sıcaklık
negat_ısı con 1 ' negatif_cold = 1
deg con 223 ' ° işareti
sıgn var byte ' ısı değeri için +/- işaret
temp var byte


ıntcon = %11000000
on ınterrupt goto com_oku
pıe1.5 = 1

gelen var byte
okunan var byte
mem var byte[1000]
hafiza var byte[200]
di0 var byte
adres var word
pointer var word
i var byte
j var byte
l var byte
m var byte
n var byte
'sat_uz satır uzunluk değişkeni
sat_uz var byte
t_hiz var byte
tar_hiz var byte
sutun var byte
sutun2 var byte
dizi var byte[96]
adr var word
c_durum var bit
k_say var word
sayac var word
sayac1 var word
sayac2 var byte
t var byte
o_kar var byte

a_say1 var word
a_say2 var word
a_say3 var byte

animasyon var byte
uzunluk var byte
font var byte
a_hiz var byte
bek_sur var byte
header var byte
karakter var byte
degisken var bit
k_uz var byte

da0 var byte
da1 var byte

onlar var byte
birler var byte
saat var byte[2]

d var byte

d0 var bit[96]
d1 var bit[96]
d2 var bit[96]
d3 var bit[96]
d4 var bit[96]
d5 var bit[96]
d6 var bit[96]
d7 var bit[96]

sonuc var byte
zaman var byte[8]
zaman1 var byte[8]
z var bit
y var byte

adres=0
t_hiz=1
c_durum=0
degisken=0
z=0
y=0
sat_uz=96

'clear
e_clear=1

basla:

if z=1 then'zamanı ayarla
z=0
y=0
gosub zaman_ayarla
endif

if c_durum=1 then
gosub uyari1
c_durum=0
adr=0
n=8
header=0
okunan=251
pointer=0
sayac=0
sayac1=(uzunluk*k_uz)-sat_uz
a_say1=sat_uz-1
a_say2=sat_uz-1
gosub eeprom_oku
else
gosub eeprom_oku
endif
goto basla
'*******************************************************************************
eeprom_oku:
adr=0
header=0
okunan=0
pointer=0
sayac=0
tar_hiz=1000

while okunan<>251
i2cread ı2c_sda, ı2c_scl,$a0,adr, [okunan]

if okunan=255 then
header=header+1

hafiza[pointer]=okunan
pointer=pointer+1
adr=adr+1
else
hafiza[pointer]=okunan
pointer=pointer+1
adr=adr+1
endif

if header=2 then

animasyon=hafiza[1]select case animasyon
case 1'uzun metin kaydır

gosub b_ata1
gosub b_ata3

for sayac1=0 to (uzunluk*k_uz)-sat_uz
gosub animasyon1
gosub tara
a_say2=a_say2+1
next

case 2 'soldan sağa kay

gosub b_ata1
gosub b_ata3

for sayac1=0 to (uzunluk)*k_uz
gosub animasyon1
gosub tara
a_say2=a_say2+1
next

for sayac1=1 to bek_sur*60
gosub tara
next

case 3 'sağdan sola kay

gosub b_ata1
gosub b_ata3

a_say2=(uzunluk)*k_uz

for sayac1=0 to (uzunluk)*k_uz
gosub animasyon1
gosub tara
a_say2=a_say2-1
next

for sayac1=1 to bek_sur*60
gosub tara
next

case 4 'yukarıdan aşağıya kay

gosub b_ata1
gosub b_ata3

gosub bosalt

sutun2=$0

for a_say1=7 to 0 step -1
gosub animasyon4
gosub tara
next

for sayac1=1 to bek_sur*60
gosub tara
next

case 5 'aşağıdan yukarıya kay

gosub b_ata1
gosub b_ata3

gosub bosalt

sutun2=$0

for a_say1=7 to 0 step -1
gosub animasyon5
gosub tara
next

for sayac1=1 to bek_sur*60
gosub tara
next

case 6 'tarih

gosub b_ata2

for sayac1=1 to bek_sur*60
gosub tarih_yaz
gosub tara
next

case 7 'saat

gosub b_ata2

for sayac1=1 to bek_sur*60
gosub saat_yaz
gosub tara
next
case 8 'sıcaklık

gosub b_ata2

gosub sicaklik_yaz

for sayac1=1 to bek_sur*60
gosub tara
next

case 9 'içten dışa açıl

gosub b_ata1
gosub b_ata3

gosub bosalt

a_say1=sat_uz/2
a_say2=sat_uz/2

for sayac1=1 to sat_uz/2
gosub animasyon9
gosub tara
a_say1=a_say1-1
a_say2=a_say2+1
next

for sayac1=1 to bek_sur*60
gosub tara
next

case 10 'dıştan içe kapan

gosub b_ata1
gosub b_ata3

for a_say1=0 to sat_uz-1
dizi[a_say1]=mem[a_say1]
next

a_say1=sat_uz-1
a_say2=0

for sayac1=0 to 99 'bekle
gosub tara
next

for sayac1=1 to sat_uz/2
gosub animasyon10
gosub tara
a_say1=a_say1-1
a_say2=a_say2+1
next

for sayac1=1 to bek_sur*60
gosub tara
next

case 11 'dur

gosub b_ata1
gosub b_ata3

gosub animasyon11

for sayac1=1 to bek_sur*60
gosub tara
next

case 12 'flash

gosub b_ata1
gosub b_ata3
degisken=0
t_hiz=t_hiz*10

for sayac1=1 to bek_sur*60
gosub animasyon12
gosub tara
next

case 13 'satır satır gel

gosub b_ata1
gosub b_ata3

for a_say1=0 to sat_uz-1
d0[a_say1]=0
d1[a_say1]=0
d2[a_say1]=0
d3[a_say1]=0
d4[a_say1]=0
d5[a_say1]=0
d6[a_say1]=0
d7[a_say1]=0
next

for n=0 to 7


if n//2=0 then

a_say2=0

for sayac1=0 to (uzunluk)*k_uz
gosub animasyon13
gosub birlestir
tar_hiz=1400
gosub tara
a_say2=a_say2+1
next

else

a_say2=((uzunluk)*k_uz)+sat_uz

for sayac1=0 to (uzunluk)*k_uz
gosub animasyon13
gosub birlestir
tar_hiz=1400
gosub tara
a_say2=a_say2-1
next

endif

nextend select

header=0
pointer=0
sayac=0


endif


wend

return
'*******************************************************************************
birlestir:

gosub bosalt

for a_say1=0 to sat_uz-1
d.0=d0[a_say1]
d.1=d1[a_say1]
d.2=d2[a_say1]
d.3=d3[a_say1]
d.4=d4[a_say1]
d.5=d5[a_say1]
d.6=d6[a_say1]
d.7=d7[a_say1]
dizi[a_say1]=d
next
return
'*******************************************************************************
uyari1:
hafiza[0]=" ":hafiza[1]="y":hafiza[2]="ü":hafiza[3]="k":hafiza[4]="l":hafiza[5]="e":hafiza[6]="n":hafiza[7]="i":hafiza[8]="y":hafiza[9]="o":hafiza[10]="r":hafiza[11]=" ":


sayac=0

for m=0 to 11
karakter=hafiza[m]
gosub tablo2
nextfor m=0 to sat_uz-1
dizi[m]=mem[m]
next

t_hiz=10

for m=0 to 20
gosub tara
next

gosub bosalt

return
'*******************************************************************************
tara:

for l=1 to t_hiz

for i=1 to 8

select case i

case 1

portd=%11111111

for j=0 to sat_uz-1

sutun=dizi[j]
e_data=sutun.0

e_clock=1
e_clock=0


next

portd=%11111110

case 2

portd=%11111111

for j=0 to sat_uz-1

sutun=dizi[j]
e_data=sutun.1

e_clock=1
e_clock=0


next

portd=%11111101case 3

portd=%11111111

for j=0 to sat_uz-1

sutun=dizi[j]
e_data=sutun.2

e_clock=1
e_clock=0


next

portd=%11111011case 4

portd=%11111111

for j=0 to sat_uz-1

sutun=dizi[j]
e_data=sutun.3

e_clock=1
e_clock=0


next

portd=%11110111case 5

portd=%11111111

for j=0 to sat_uz-1

sutun=dizi[j]
e_data=sutun.4

e_clock=1
e_clock=0


next

portd=%11101111case 6

portd=%11111111

for j=0 to sat_uz-1

sutun=dizi[j]
e_data=sutun.5

e_clock=1
e_clock=0


next

portd=%11011111case 7

portd=%11111111

for j=0 to sat_uz-1

sutun=dizi[j]
e_data=sutun.6

e_clock=1
e_clock=0


next

portd=%10111111case 8

portd=%11111111

for j=0 to sat_uz-1

sutun=dizi[j]
e_data=sutun.7

e_clock=1
e_clock=0


next

portd=%01111111


end select

pauseus tar_hiz

next

next

return
'*******************************************************************************
animasyon1: 'uzun metin kaydır


gosub bosalt

for a_say1=0 to sat_uz-1
dizi[a_say1]=mem[a_say1+a_say2]
next

return
'*******************************************************************************
animasyon4: 'yukarıdan aşağıya kay
for a_say2=0 to sat_uz-1
sutun2=mem[a_say2]>>a_say1
dizi[a_say2]=sutun2
next
return
'*******************************************************************************
animasyon5: 'aşağıdan yukarıya kay
for a_say2=0 to sat_uz-1
sutun2=mem[a_say2]<<a_say1
dizi[a_say2]=sutun2
next
return
'*******************************************************************************
animasyon9:'içten dışa açıl
dizi[a_say1]=mem[a_say1]
dizi[a_say2]=mem[a_say2]
return
'*******************************************************************************
animasyon10:'dıştan içe kapan
dizi[a_say1]=$0
dizi[a_say2]=$0
return
'*******************************************************************************
animasyon11:'dur

for a_say1=0 to sat_uz-1
dizi[a_say1]=mem[a_say1]
next

return
'*******************************************************************************
animasyon12:'flash

toggle degisken

select case degisken

case 0

gosub bosalt

case 1
for a_say2=0 to sat_uz-1
dizi[a_say2]=mem[a_say2]
next
end select

return
'*******************************************************************************
animasyon13:'satır satır gel

for a_say1=0 to sat_uz-1
sutun=mem[a_say1+a_say2]

select case n

case 0
d0[a_say1]=sutun.0
case 1
d1[a_say1]=sutun.1
case 2
d2[a_say1]=sutun.2
case 3
d3[a_say1]=sutun.3
case 4
d4[a_say1]=sutun.4
case 5
d5[a_say1]=sutun.5
case 6
d6[a_say1]=sutun.6
case 7
d7[a_say1]=sutun.7

end select

next

return
'*******************************************************************************
tarih_yaz:
gosub zaman_al


hafiza[0]=" "


for m=3 to 5
da0=zaman[m] & $0f
da1=(zaman[m] & $f0)>>4
sonuc=((da1 *10)+da0)
saat[0]=sonuc/10
saat[1]=sonuc//10

select case m

case 3
hafiza[1]=saat[0]+48:hafiza[2]=saat[1]+48:hafiza[3]="-"
case 4
hafiza[4]=saat[0]+48:hafiza[5]=saat[1]+48:hafiza[6]="-"
case 5
hafiza[7]="2":hafiza[8]="0":hafiza[9]=saat[0]+48:hafiza[10]=saat[1]+48:
end select
next


hafiza[11]=" "


sayac=0

for a_say1=0 to 11
karakter=hafiza[a_say1]
gosub tablo2
next

for a_say1=0 to sat_uz
dizi[a_say1]=mem[a_say1]
next
return
'*******************************************************************************
saat_yaz:

gosub zaman_al

for m=0 to 1
hafiza[m]=" "
next

for m=0 to 2
da0=zaman[m] & $0f
da1=(zaman[m] & $f0)>>4
sonuc=((da1 *10)+da0)
saat[0]=sonuc/10
saat[1]=sonuc//10

select case m

case 0
hafiza[2]=saat[0]+48:hafiza[3]=saat[1]+48:hafiza[4]=":"
case 1
hafiza[5]=saat[0]+48:hafiza[6]=saat[1]+48:hafiza[7]=":"
case 2
hafiza[8]=saat[0]+48:hafiza[9]=saat[1]+48:
end select
next

for m=10 to 11
hafiza[m]=" "
next

sayac=0

for a_say1=0 to 11
karakter=hafiza[a_say1]
gosub tablo2
next

for a_say1=0 to sat_uz-1
dizi[a_say1]=mem[a_say1]
next

return
'*******************************************************************************
b_ata1:
a_say2=0
uzunluk=hafiza[2]
font=hafiza[3]
a_hiz=hafiza[4]
bek_sur=hafiza[5]
t_hiz=a_hiz
tar_hiz=1000
return
'*******************************************************************************
b_ata2:
a_hiz=hafiza[2]
bek_sur=hafiza[3]
t_hiz=a_hiz
return
'*******************************************************************************
b_ata3:
for k_say=6 to pointer-1
karakter=hafiza[k_say]

select case font
case 1
gosub tablo1
k_uz=6
case 2
gosub tablo2
k_uz=8
end select

next
return
'*******************************************************************************
sicaklik_yaz:
owout comm_pin, 1, [$cc, $44]' ısı değerini oku
bekle:
owın comm_pin, 4, [busy] ' busy değerini oku
ıf busy = 0 then bekle ' hala meşgulmü? , evet ise goto bekle..!
owout comm_pin, 1, [$cc, $be]' scratchpad memory oku
owın comm_pin, 2, [ham.lowbyte, ham.highbyte]' iki byte oku ve okumayı bitir.
gosub hesapla
return
hesapla:
sign = "+"
ıf sıgn_bıtı = negat_ısı then
sign = "-"
temp=($ffff-ham+1)*625
ısı = dıv32 10
goto gec
endif
temp = 625 * (ham+1) '
ısı = dıv32 10 ' div32 hassas derece hesabı için 32 bit bölme yapıyoruz.
gec:
ısı=ısı/1000
onlar=ısı/10
birler=ısı//10

hafiza[0]=sign:hafiza[1]=onlar+48:hafiza[2]=birler+48:

sayac=28

for a_say1=0 to 2
karakter=hafiza[a_say1]
gosub tablo2
next

for a_say1=0 to sat_uz-1
dizi[a_say1]=mem[a_say1]
next

'derece işareti
dizi[52]=$00:dizi[53]=$06:dizi[54]=$09:dizi[55]=$09:dizi[56]=$06:dizi[57]=$00:
'c
dizi[58]=$3e:dizi[59]=$7f:dizi[60]=$41:dizi[61]=$41:dizi[62]=$41:dizi[63]=$63:dizi[64]=$22:dizi[65]=$00:

for a_say1=0 to 27
dizi[a_say1]=$0
next

for a_say1=66 to sat_uz-1
dizi[a_say1]=$0
next

return
'*******************************************************************************
tablo2:
select case karakter
case "a"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$7c,$7e,$13,$11,$13,$7e,$7c,$00],o_kar
gosub ata

next
case "b"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$7f,$7f,$49,$49,$49,$7f,$36,$00],o_kar
gosub ata

next
case "c"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$3e,$7f,$41,$41,$41,$63,$22,$00],o_kar
gosub ata

next
case 199 'ç
for t=0 to 7
lookup2 t,[$3e,$7f,$c1,$c1,$41,$63,$22,$00],o_kar
gosub ata

next
case "d"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$7f,$7f,$41,$41,$7f,$3e,$00,$00],o_kar
gosub ata

next
case "e"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$7f,$7f,$49,$49,$49,$63,$63,$00],o_kar
gosub ata

next
case "f"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$7f,$7f,$09,$09,$09,$03,$03,$00],o_kar
gosub ata

next
case "g"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$3e,$7f,$41,$49,$49,$7b,$32,$00],o_kar
gosub ata

next
case 208 'ğ
for t=0 to 7
lookup2 t,[$3c,$7e,$43,$53,$53,$76,$24,$00],o_kar
gosub ata

next
case "h"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$7f,$7f,$08,$08,$08,$7f,$7f,$00],o_kar
gosub ata

next
case "ı"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$00,$00,$41,$7f,$7f,$41,$00,$00],o_kar
gosub ata

next
case 221 'i
for t=0 to 7
lookup2 t,[$00,$00,$44,$7d,$7d,$44,$00,$00],o_kar
gosub ata

next
case "j"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$20,$60,$40,$41,$7f,$3f,$01,$00],o_kar
gosub ata

next
case "k"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$7f,$7f,$08,$1c,$36,$63,$41,$00],o_kar
gosub ata

next
case "l"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$7f,$7f,$40,$40,$40,$60,$60,$00],o_kar
gosub ata

next
case "m"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$7f,$7f,$02,$0c,$02,$7f,$7f,$00],o_kar
gosub ata

next
case "n"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$7f,$7f,$06,$0c,$18,$7f,$7f,$00],o_kar
gosub ata

next
case "o"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$3e,$7f,$41,$41,$41,$7f,$3e,$00],o_kar
gosub ata

next
case 214 'ö
for t=0 to 7
lookup2 t,[$3c,$7e,$43,$42,$43,$7e,$3c,$00],o_kar
gosub ata

next
case "p"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$7f,$7f,$09,$09,$09,$06,$06,$00],o_kar
gosub ata

next
case "r"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$7f,$7f,$09,$09,$09,$76,$76,$00],o_kar
gosub ata

next
case "s"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$26,$6f,$49,$49,$49,$7b,$32,$00],o_kar
gosub ata

next
case 222 'ş
for t=0 to 7
lookup2 t,[$26,$6f,$49,$c9,$c9,$7b,$32,$00],o_kar
gosub ata

next
case "t"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$01,$01,$7f,$7f,$01,$01,$00,$00],o_kar
gosub ata

next
case "u"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$3f,$7f,$40,$40,$40,$7f,$3f,$00],o_kar
gosub ata

next
case 220 'ü
for t=0 to 7
lookup2 t,[$3d,$7d,$40,$40,$40,$7d,$3d,$00],o_kar
gosub ata

next
case "v"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$1f,$3f,$70,$70,$30,$1f,$0f,$00],o_kar
gosub ata

next
case "y"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$07,$0f,$18,$70,$18,$0f,$07,$00],o_kar
gosub ata

next
case "z"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$63,$73,$59,$4d,$47,$63,$61,$00],o_kar
gosub ata

next

case "q"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$3e,$7f,$41,$51,$61,$7f,$3e,$00],o_kar
gosub ata

next

case "w"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$3f,$7f,$40,$38,$40,$7f,$3f,$00],o_kar
gosub ata

next

case "x"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$43,$66,$3c,$18,$3c,$66,$43,$00],o_kar
gosub ata

next

case " "
for t=0 to 7
lookup2 t,[$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "0"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$3e,$7f,$51,$49,$45,$7f,$3e,$00],o_kar
gosub ata

next

case "1"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$00,$42,$7f,$7f,$40,$00,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "2"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$42,$63,$71,$59,$4d,$47,$42,$00],o_kar
gosub ata

next

case "3"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$22,$63,$41,$49,$49,$7f,$36,$00],o_kar
gosub ata

next

case "4"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$30,$38,$2c,$26,$7f,$7f,$20,$00],o_kar
gosub ata

next

case "5"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$27,$67,$45,$45,$45,$7d,$39,$00],o_kar
gosub ata

next

case "6"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$38,$7c,$4e,$4b,$79,$30,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "7"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$01,$01,$71,$79,$0d,$07,$03,$00],o_kar
gosub ata

next

case "8"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$36,$7f,$49,$49,$49,$7f,$36,$00],o_kar
gosub ata

next

case "9"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$06,$0f,$49,$49,$69,$3f,$1e,$00],o_kar
gosub ata

next

case ":"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$00,$00,$00,$66,$66,$00,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "-"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$00,$00,$08,$08,$08,$08,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "+"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$00,$18,$18,$7e,$7e,$18,$18,$00],o_kar
gosub ata

next

case "."
for t=0 to 7
lookup2 t,[$00,$00,$60,$60,$00,$00,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case ","
for t=0 to 7
lookup2 t,[$00,$00,$b0,$70,$00,$00,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case ";"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$00,$00,$b6,$76,$00,$00,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "&"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$00,$36,$49,$55,$22,$50,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "'"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$00,$00,$03,$07,$07,$00,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "!"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$00,$00,$00,$5f,$5f,$00,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "%"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$42,$25,$12,$08,$24,$52,$21,$00],o_kar
gosub ata

next
case "?"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$02,$52,$51,$09,$09,$06,$06,$00],o_kar
gosub ata

next
case else
for t=0 to 7
lookup2 t,[$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

end select

return
'*******************************************************************************
tablo1:

select case karakter

case "a"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$7c,$12,$11,$12,$7c,$00],o_kar
gosub ata

next
case "b"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$41,$7f,$49,$49,$36,$00],o_kar
gosub ata

next
case "c"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$3e,$41,$41,$41,$22,$00],o_kar
gosub ata

next

case 199 'ç
for t=0 to 5
lookup2 t,[$3e,$41,$c1,$41,$22,$00],o_kar
gosub ata

next

case "d"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$41,$7f,$41,$41,$3e,$00],o_kar
gosub ata

next

case "e"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$7f,$49,$49,$49,$41,$00],o_kar
gosub ata

next

case "f"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$7f,$09,$09,$09,$01,$00],o_kar
gosub ata

next
case "g"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$3e,$41,$49,$49,$32,$00],o_kar
gosub ata

next


case 208 'ğ
for t=0 to 5
lookup2 t,[$3c,$43,$53,$53,$24,$00],o_kar
gosub ata

next

case "h"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$7f,$08,$08,$08,$7f,$00],o_kar
gosub ata

next

case "ı"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$00,$41,$7f,$41,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case 221 'i
for t=0 to 5
lookup2 t,[$00,$44,$7d,$44,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "j"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$20,$40,$41,$3f,$01,$00],o_kar
gosub ata

next

case "k"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$7f,$08,$14,$22,$41,$00],o_kar
gosub ata

next

case "l"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$7f,$40,$40,$40,$40,$00],o_kar
gosub ata

next

case "m"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$7f,$02,$0c,$02,$7f,$00],o_kar
gosub ata

next

case "n"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$7f,$04,$08,$10,$7f,$00],o_kar
gosub ata

next

case "o"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$3e,$41,$41,$41,$3e,$00],o_kar
gosub ata

next

case 214 'ö
for t=0 to 5
lookup2 t,[$3c,$43,$42,$43,$3c,$00],o_kar
gosub ata

next

case "p"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$7f,$09,$09,$09,$06,$00],o_kar
gosub ata

next

case "r"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$7f,$09,$09,$09,$76,$00],o_kar
gosub ata

next

case "s"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$26,$49,$49,$49,$32,$00],o_kar
gosub ata

next

case 222 'ş
for t=0 to 5
lookup2 t,[$26,$49,$c9,$49,$32,$00],o_kar
gosub ata

next

case "t"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$01,$01,$7f,$01,$01,$00],o_kar
gosub ata

next

case "u"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$3f,$40,$40,$40,$3f,$00],o_kar
gosub ata

next

case 220 'ü
for t=0 to 5
lookup2 t,[$3d,$40,$40,$40,$3d,$00],o_kar
gosub ata

next

case "v"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$1f,$20,$40,$20,$1f,$00],o_kar
gosub ata

next

case "y"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$07,$08,$70,$08,$07,$00],o_kar
gosub ata

next

case "z"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$61,$51,$49,$45,$43,$00],o_kar
gosub ata

next

case "q"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$3e,$41,$51,$61,$7e,$00],o_kar
gosub ata

next

case "w"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$3f,$40,$30,$40,$3f,$00],o_kar
gosub ata

next

case "x"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$63,$14,$08,$14,$63,$00],o_kar
gosub ata

next

case "0"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$3e,$51,$49,$45,$3e,$00],o_kar
gosub ata

next

case "1"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$00,$42,$7f,$40,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "2"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$42,$61,$51,$49,$46,$00],o_kar
gosub ata

next

case "3"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$22,$41,$49,$49,$36,$00],o_kar
gosub ata

next

case "4"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$18,$14,$12,$7f,$10,$00],o_kar
gosub ata

next

case "5"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$27,$45,$45,$45,$39,$00],o_kar
gosub ata

next

case "6"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$3c,$4a,$49,$49,$30,$00],o_kar
gosub ata

next

case "7"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$01,$71,$09,$05,$03,$00],o_kar
gosub ata

next

case "8"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$36,$49,$49,$49,$36,$00],o_kar
gosub ata

next

case "9"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$06,$49,$49,$29,$1e,$00],o_kar
gosub ata

next

case "a"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$20,$54,$54,$54,$38,$00],o_kar
gosub ata

next

case "b"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$7f,$28,$44,$44,$38,$00],o_kar
gosub ata

next

case "c"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$38,$44,$44,$44,$44,$00],o_kar
gosub ata

next

case 231 'ç
for t=0 to 5
lookup2 t,[$38,$44,$c4,$44,$44,$00],o_kar
gosub ata

next

case "d"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$38,$44,$44,$28,$7f,$00],o_kar
gosub ata

next

case "e"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$38,$54,$54,$54,$18,$00],o_kar
gosub ata

next

case "f"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$08,$7e,$09,$09,$02,$00],o_kar
gosub ata

next

case "g"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$08,$54,$54,$54,$3c,$00],o_kar
gosub ata

next

case 240 'ğ
for t=0 to 5
lookup2 t,[$08,$54,$56,$56,$3c,$00],o_kar
gosub ata

next

case "h"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$7f,$08,$04,$04,$78,$00],o_kar
gosub ata

next

case 253 'ı
for t=0 to 5
lookup2 t,[$00,$44,$7c,$40,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "i"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$00,$44,$7d,$40,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "j"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$20,$40,$44,$3d,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "k"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$7f,$10,$28,$44,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "l"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$00,$41,$7f,$40,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "m"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$7c,$04,$08,$04,$78,$00],o_kar
gosub ata

next

case "n"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$7c,$08,$04,$04,$78,$00],o_kar
gosub ata

next

case "o"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$38,$44,$44,$44,$38,$00],o_kar
gosub ata

next

case 246 'ö
for t=0 to 5
lookup2 t,[$38,$46,$44,$46,$38,$00],o_kar
gosub ata

next

case "p"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$7c,$14,$14,$14,$08,$00],o_kar
gosub ata

next

case "r"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$7c,$08,$04,$04,$08,$00],o_kar
gosub ata

next

case "s"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$48,$54,$54,$54,$24,$00],o_kar
gosub ata

next

case 254 'ş
for t=0 to 5
lookup2 t,[$48,$54,$d4,$54,$24,$00],o_kar
gosub ata

next

case "t"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$00,$04,$3f,$44,$44,$00],o_kar
gosub ata

next

case "u"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$3c,$40,$40,$20,$7c,$00],o_kar
gosub ata

next

case 252 'ü
for t=0 to 5
lookup2 t,[$3a,$40,$40,$20,$7a,$00],o_kar
gosub ata

next

case "v"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$1c,$20,$40,$20,$1c,$00],o_kar
gosub ata

next

case "y"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$0c,$50,$50,$50,$3c,$00],o_kar
gosub ata

next

case "z"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$44,$64,$54,$4c,$44,$00],o_kar
gosub ata

next

case "q"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$0c,$12,$12,$7e,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "w"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$30,$40,$30,$40,$30,$00],o_kar
gosub ata

next

case "x"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$44,$28,$10,$28,$44,$00],o_kar
gosub ata

next

case " "
for t=0 to 5
lookup2 t,[$00,$00,$00,$00,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "+"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$08,$08,$3e,$08,$08,$00],o_kar
gosub ata

next

case ":"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$00,$00,$66,$66,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "-"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$00,$08,$08,$08,$08,$00],o_kar
gosub ata

next
case "."
for t=0 to 5
lookup2 t,[$00,$60,$60,$00,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case ","
for t=0 to 5
lookup2 t,[$00,$b0,$70,$00,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "&"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$36,$49,$55,$22,$50,$00],o_kar
gosub ata

next

case "'"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$00,$00,$03,$07,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "!"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$00,$00,$5f,$5f,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "%"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$22,$15,$0a,$14,$2a,$11],o_kar
gosub ata

next
case "?"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$02,$01,$51,$09,$06,$00],o_kar
gosub ata

next

case else
for t=0 to 5
lookup2 t,[$00,$00,$00,$00,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

end select

return
'*******************************************************************************
ata:
mem[sayac]=o_kar
sayac=sayac+1
return
'*******************************************************************************
bosalt:
for a_say1=0 to sat_uz-1
dizi[a_say1]=$00
next
return
'*******************************************************************************
zaman_al:

rst = 1 ' ready for transfer

shiftout ıo, sclk, lsbfırst, [$bf] ' read all 8 rtc registers in burst mode
shiftin ıo, sclk, lsbpre, [zaman[2],zaman[1],zaman[0],zaman[3],zaman[4],zaman[6],zaman[5],zaman[7]]

rst = 0 ' reset rtc

return
'*******************************************************************************
zaman_ayarla:
rst = 1


shiftout ıo, sclk, lsbfırst, [$8e, 0]

rst = 0

rst = 1


shiftout ıo, sclk, lsbfırst, [$be, zaman1[1],zaman1[2],zaman1[3],zaman1[4],zaman1[5],zaman1[6],zaman1[7], 0]

rst = 0
return
'*******************************************************************************
disable
com_oku:

hserin [gelen]

if gelen=250 then z=1

if z=0 then
i2cwrite ı2c_sda, ı2c_scl,$a0, adres, [gelen]
adres=adres+1
else
zaman1[y]=gelen
y=y+1
endif


if gelen=251 then
adres=0
c_durum=1
n=8
adr=0
header=0
okunan=251
pointer=0
sayac=0
sayac1=(uzunluk*k_uz)-sat_uz
a_say1=sat_uz-1
a_say2=sat_uz-1
endif

ıntcon = %11000000
pıe1.5 = 1

resume

end
Başa dön
Kayıt: 23 Ksm 2005
Mesajlar: 96

Offline
bzirapli
Tarih: 17 09 2007 11:33

sürücüde mosfet beslemeleri kaç volt ?
Başa dön
Kayıt: 13 Oca 2006
Mesajlar: 93
Konum: balıkesir
Offline
zerog26
Tarih: 18 09 2007 17:11

5 volt ile ama en az bi 5 amperlik güçkaynağı lazım benim hesaplarıma göre 4 ampere yakın akım çekiyo devre onun için 5volt 5 amper güç kaynağı gerekir. devre üstünde çalışıyorum ....

onur arkadaşımızın çift taraflı olarak tasarlamış olduğu devreleri tek tarafa uyarlamaya çalışıyom yani yeniden çiziyom.. çizimler bitince paylaşırım kendinize iyi bakın
Başa dön
Kayıt: 15 Ekm 2006
Mesajlar: 232

Offline
onurbilke
Tarih: 19 09 2007 22:29

5 V 2A Yeterli

VİDEO:

http://www.youtube.com/watch?v=fxbvqzrTm2E

8 Satır Sutun Sayısı Artırılabilir Kayan Yazı(VB+Pic Basic+Ares+İsis)
8 Satır Sutun Sayısı Artırılabilir Kayan Yazı(VB+Pic Basic+Ares+İsis)
8 Satır Sutun Sayısı Artırılabilir Kayan Yazı(VB+Pic Basic+Ares+İsis)
8 Satır Sutun Sayısı Artırılabilir Kayan Yazı(VB+Pic Basic+Ares+İsis)
8 Satır Sutun Sayısı Artırılabilir Kayan Yazı(VB+Pic Basic+Ares+İsis)
8 Satır Sutun Sayısı Artırılabilir Kayan Yazı(VB+Pic Basic+Ares+İsis)

VİDEO:

http://www.youtube.com/watch?v=fxbvqzrTm2E
Başa dön
Kayıt: 13 Oca 2006
Mesajlar: 93
Konum: balıkesir
Offline
zerog26
Tarih: 20 09 2007 13:10

bravo arkadaşım çalışmalarının devamını dilerim en yakın zamanda projeye klavyeyide ekleyeceğine inanıyorum.

ewet arkadaşım led panosunu aşagıdaki gibi çidim ki başka uygulamarda kullanabilim diye çünkü genlede ben 74hc595 serisi ile sürrüyodum .... atlamalara gelince benim bu taraflarda çift kart bastıracak yer olmadığından öle oldu. plaketi bastıktan sonra atlamarı lehimledikten sonra plaketi siyaha boyicam sprey boya ile ledler yanınca atlamalar parlamsın dimi.. pano kartı 24 stundan oluşuyo ve sürücü entegreleri içinde ayrı bi kart yaptım aradaki bağlantıyı harddisk kablosu ile yapıcam kontrol yani işlemci kartına daha başlamadım sürücü kartıda bu gün biter... byyyy

">8 Satır Sutun Sayısı Artırılabilir Kayan Yazı(VB+Pic Basic+Ares+İsis)

">8 Satır Sutun Sayısı Artırılabilir Kayan Yazı(VB+Pic Basic+Ares+İsis)

En son zerog26 tarafından 20.09.2007, 23:53 tarihinde değiştirildi, toplam 1 kere değiştirildi
Başa dön
Kayıt: 15 Ekm 2006
Mesajlar: 232

Offline
onurbilke
Tarih: 20 09 2007 20:11

Eline Sağlık arkadaşım güzel olmuş. İyi Çalışmalar.
Başa dön


Sayfaya git Önceki  1, 2, 3, ... 83, 84, 85  Sonraki

8 Satır Sutun Sayısı Artırılabilir Kayan Yazı(VB+Pic Basic+Ares+İsis)


Benzer Konular
- PIC16F84 İle Yapılan Klavye Kontrollü Kayan Yazı Devresi + Çift Tabaka PCB Şema
- MPU6050 İvmeölçer Cayro Termotere 16F877A Proton Basic Kodu
- HMC5883L Dijital Pusula 16F877A Proton Basic Kodu

- ADXL345 akselerometre 16f877A Proton Basic Kodu

- 100mm Displayli Saat Derece 16F628+DS1302 Picbasic+Hex+Ares çizim
- PIC basic ve asm dersleri
- 500 Watt Anfi Devre (PCB ARES Dosyası Vardır)
- Bilgisayar Destekli Uygulamalar (isis & ares)
- Mikrodenetleyici Temrinleri (Pic Basic Pro)

- rgb ledlerle havaya yazı

- ledcom kayan yazı

Sitemize üyelik ve içeriğin indirilmesi tamamen ücretsizdir. Sitemizde paylaşılan tüm dokümanlar (Tezler, makaleler, ders notları, sınav soru cevaplar, projeler) paylaşımcıların bireysel çalışmaları olup telif hakları kendilerine aittir ya da açık bir şekilde kamusal alana yerleştirilmiş dokümanların birer kopyalarıdır. Kişilerin bireysel çalışmalarını sitemizde yüklemesinde, sitemizde paylaşıma teşvik eden puanlama sisteminin de etkisi büyüktür. Bunlara rağmen hala size ait olan ve burada bulunmasına izin vermediğiniz dokümanlar varsa iletişim bölümünden yöneticilere bildirmeniz durumunda derhal silineceklerdir.
Powered by phpBB | Translated by phpBB Turkiye | Ads by Google Adsense | Design by Crazy Bat based