Elektrotekno.com Ana Sayfa || Tezler, Makaleler vb.


Ağ Teknolojilerine Giriş / Hulusi Turgut / e-kitap

Kayıt: 18 Eyl 2006
Mesajlar: 6

Offline
erkan120
Tarih: 04 11 2007 11:47

merhabalar,

ağ teknolojilerine giriş niteliğinde tcp/ıp ve osı'den başlayarak temek cisco router komutlarını ve routing protokollerini anlatan hulusi turgut'un çok güzel bir kitabı.içindekiler
önsöz........................................................................................................................ 5
ünite 1 – osı referans modeli ve katmanlı iletişim................................................. 9
1.1 hiyerarşik ağ modeli ................................................................................. 9
1.2 (open systems ınterconnectıon) osı modeli ....................................... 10
1.3 niçin katmanlı ağ modeli ? ..................................................................... 11
1.4 7 katmanlı osı modeli.............................................................................. 11
1.4.1. katman 7 – uygulama katmanı (application layer)............................... 11
1.4.2. katman 6 – sunum katmanı (presentation layer)................................. 12
1.4.3. katman 5 – oturum katmanı (session layer)........................................ 12
1.4.4. katman 4 – nakil katmanı (transport layer) ........................................ 12
1.4.5. katman 3 – ağ katmanı (network layer) .............................................. 12
1.4.6. katman 2 – data katmanı (data layer) .................................. 13
1.4.7. katman 1 – fiziksel katman (physical layer) ........................................ 13
1.5. katmanlar arası iletişim ve data kapsüllenmesi ............................ 14
(data encapsulatıon)....................................................................................... 14
1.6. tcp/ıp modeli.......................................................................................... 15
1.6.1. katman 4 – uygulama katmanı (application layer).............................. 15
1.6.2. katman 3 – nakil katmanı (transport layer) ........................................ 15
1.6.3. katman 2 – ınternet katmanı (ınternet layer) ..................................... 15
1.6.4. katman 1 – ağ giriş katmanı (network access layer)........................... 16
ünite 2 – lokal ağlar.............................................................................................. 17
2.1. topolojiler............................................................................................. 17
2.1.1. fiziksel topolojiler ............................................................................. 17
2.1.2. mantıksal topolojiler............................................................................. 19
2.2. lokal ağ transmisyonları (lan transmıssıons) ............................. 19
2.3. lokal ağ cihazları................................................................................ 19
2.3.1. ağ arayüz kartı (network ınterface card-nıc) ..................................... 19
2.3.2. dönüştürücü (transceiver) ................................................................... 19
2.3.3. tekrarlayıcılar (repeaters) ................................................................... 20
2.3.4. hublar (hubs)....................................................................................... 20
2.3.5. köprüler (bridges)................................................................................ 20
2.3.6. anahtarlar (switches)........................................................................... 20
2.3.7. yönlendiriciler (routers) ...................................................................... 21
ünite 3 – alt katmanlar.......................................................................................... 23
3.1. iletişim sistemlerinde temel sinyaller ve gürültü........................ 23
3.1.1. analog ve dijital sinyaller ..................................................................... 23
3.2. lokal ağ kablo çeşitleri ...................................................................... 26
3.2.1. korunmalı çift bükümlü kablo (shielded twisted pair-stp) .................. 26
3.2.2. korunmasız çift bükümlü kablo (unshielded twisted pair-utp)............ 26
3.2.3. koaksiyel kablo (coaxial cable)............................................................ 26
3.2.4. fiber optik kablo (optical fiber)........................................................... 26
3.3. çarpışma etki alanları......................................................................... 27
3.4. data-link katmanının alt katmanları............................................... 29
3.5. data-link katmanı protokollerinin fonksiyonları ....................... 30
3.6. heksadesimal sayılar (hexadecımal numbers)................................. 32
3.7. mac adresi (mac addressıng)............................................................... 33
3.8. paketlerin frame yapıya dönüştürülmesi (framıng)...................... 34
3.9. lokal ağ teknolojileri ......................................................................... 34
3.9.1. token-ring ve ıeee 802.5..................................................................... 34
3.9.2. fiber distributed data ınterface (fddı)................................................ 37
3
3.9.3. copper distributed data ınterface (cddı)............................................. 43
3.9.4. ethernet teknolojileri ........................................................................... 43
3.9.5. ağ dizayn prosedürü............................................................................. 53
3.9.6. ana dağıtım merkezi (main distribution facility-mdf) ve ara dağıtım
merkezi (ıntermediate distribution facility-ıdf) ................................................ 54
3.9.7. topraklama........................................................................................... 56
3.9.8. kesintisiz güç kaynağı (uninterruptible power supplies-ups) .............. 56
3.9.9. ağ kurulumunda iş akışı....................................................................... 57
3.9.10. utp kablo bağlantı çeşitleri ............................................................... 58
ünite 4 – üst katmanlar ......................................................................................... 60
4.1. ağ katmanı .............................................................................................. 60
4.2. transport katmanı................................................................................ 65
4.3. oturum katmanı ..................................................................................... 69
4.4. sunum katmanı ....................................................................................... 70
4.5. uygulama katmanı ................................................................................. 71
ünite 5 – cısco ıos.................................................................................................. 73
5.1. yönlendirici parçaları ............................................................................ 73
5.2. ıos komut satırı (command lıne ınterface-clı) ................................... 73
5.3. syslog mesajları........................................................................................ 79
5.4. yönlendirici konfigürasyonu ................................................................ 79
5.5. konfigürasyon dosyası yönetimi ........................................................... 82
5.6. başlangıç konfigürasyonu (setup mod)................................................ 83
5.7. cısco dıscovery protocol (cdp).............................................................. 86
5.8. ıos dosyası yönetimi................................................................................. 88
ünite 6 – köprüleme ve anahtarlama...................................................................... 93
6.1. köprüleme ................................................................................................... 93
6.2. anahtarlama............................................................................................... 96
6.2.1. anahtarlama metotları .............................................................................. 97
6.3. uzatılmış ağaç protokolü (spanning tree protocol-stp).................. 98
6.3.1. uzatılmış ağaç protokolü çalışma sistemi ................................................. 99
6.3.2. uzatılmış ağaç topolojisi oluşturma ........................................................100
6.3.3. ağ topolojisindeki değişiklikler ...............................................................102
6.4. sanal lokal ağlar (virtual lans)..............................................................103
6.4.1. sanal lokal ağ uygulama çeşitleri ...........................................................106
6.4.2. frame etiketleme (frame tagging)..........................................................106
6.5. anahtar konfigürasyonu........................................................................109
6.5.1. temel ıp konfigürasyonu.........................................................................109
6.5.2. mac adres tablosu ..................................................................................111
6.5.3. dosya yönetimi........................................................................................113
6.5.4. sanal lokal ağ konfigürasyonu................................................................114
6.5.5. vlan trunking protokol-vtp....................................................................118
6.5.6. vtp budama (vtp pruning) .....................................................................119
6.5.7. vtp konfigürasyonu.................................................................................119
ünite 7 – tcp/ıp protokolleri ................................................................................122
7.1. tranmisyon kontrol protokolü (transmission control protocoltcp)..................................................................................................................
..122
7.1.1. data transferi..........................................................................................123
7.1.2. multiplexing.............................................................................................124
7.1.3. hata telafisi ............................................................................................124
7.1.4. pencereleme ile akış kontrolü..................................................................125
7.2. kullanıcı datagram protokolü (user datagram protocol-udp)......126
7.3. adres çözümleme protokolü (address resolution protocol-arp) ..126
4
7.4. ınternet kontrol mesaj protokol (ınternet control message
protocol-ıcmp).................................................................................................127
7.4.1. hedefe ulaşılamıyor ıcmp mesajı (destination unreachable) ...................128
7.4.2. zaman aşımı ıcmp mesajı (time exceeded) .............................................128
7.4.3. yeniden yönlendirme ıcmp mesajı (redirect) ..........................................129
7.4.4. yankı istek ve cevap ıcmp mesajı (echo request and reply)...................130
7.5. ftp protokolü (fıle transfer protocol-ftp) .......................................130
7.6. tftp protokolü (trıvıal fıle transfer protocol-tftp)......................130
7.7. ınternet protokolü (ınternet protocol-ıp)........................................130
ünite 8 – ıp ve ıpx adresleri ve adreslemeleri ......................................................132
8.1. ıp adresi ve ıp adresleme.........................................................................132
8.1.1. alt ağlar oluşturma .................................................................................136
8.1.2. ıp yapılandırması ....................................................................................141
8.2. ıp konfigürasyonu ...................................................................................144
8.2.1. telnet ......................................................................................................155
8.3. ıpx adresi ve ıpx adresleme.....................................................................156
ünite 9 – yönlendirme protokolleri .....................................................................161
9.1. statik yönlendirme ..................................................................................161
9.2. dinamik yönlendirme ...............................................................................162
9.2.1. uzaklık vektör yönlendirme protokolleri ..................................................163
9.2.2. routing ınformation protocol (rıp) ve ınterior gateway routing protocol
(ıgrp)...............................................................................................................169
ünite 10 – erişim kontrol listeleri.......................................................................178
10.1. standart ıp erişim kontrol listeleri .................................................181
10.2. genişletilmiş ıp erişim kontrol listeleri .........................................185
10.3. isimli ıp erişim kontrol listeleri .......................................................188
10.4. ıpx erişim kontrol listeleri.................................................................190
ünite 11 – geniş alan ağ (wan) protokolleri........................................................192
11.1. geniş alan ağ terminolojisi .................................................................192
11.2. geniş alan ağ bağlantıları...................................................................192
11.3. geniş alan ağ teknolojileri .................................................................193
11.3.1. high-level data control (hdlc) .....................................................194
11.3.2. point-to-point protocol (ppp) ................................................................195
11.3.3. frame relay...........................................................................................198
11.3.4. ısdn (ıntegrated services digital network) ..........................................215
ünite 12 – ospf protokolü.....................................................................................223
12.1. open shortest path fırst (ospf) terminolojisi ................................223
12.2. ospf ağ topolojileri ..............................................................................224
12.3. ospf çalışma sistemi ..............................................................................224
12.3.1. ospf komşuluğu....................................................................................225
12.3.2. ospf yönlendirme tablosu oluşumu......................................................227
12.4. ospf konfigürasyonu.............................................................................228
12.5. nbma tipi ağda ospf konfigürasyonu .................................................231
12.6. ospf konfigürasyonu incelemesi .........................................................236


Reklamlar

4 Kullanıcı bu konu için erkan120 arkadaşımıza teşekkür ettiler
Ağ Teknolojilerine Giriş / Hulusi Turgut / e-kitap


Benzer Konular
- bazı emu girişli olan uyduların giriş kodları!!
- YTÜ Elektroniğe Giriş Ders Notu
- SAÜ. TEF. Nesneye Yönelik Prog. Giriş (JAVA) Dersi Slayt Sunumları ve Örnekleri.

- elektrik kuvetli akım dizayn işleri turgut odabaşı

- Kalite Mühendisliğine Giriş Ders Notlarıdır.
- Kalite Mühendisliğine Giriş Ders Notlarıdır.
- Yük ayırıcılı Giriş çü Kesicili trafo koruma hücre şeması ve 15,8 /0,4 KV 1600
- 100-150v arası giriş 220 v 50 hz çıkış
- PLC Giriş Çıkış Bağlantıları Videosu Linki (Çok iyi bir çalışma, Mutlaka izleyin

- Analog giriş kullanarak tuş takımı ve lcd

- Elektroniğe Giriş Dersi Sınava Yönelik Çalışma Soruları Ve Çözümleri

Sitemize üyelik ve içeriğin indirilmesi tamamen ücretsizdir. Sitemizde paylaşılan tüm dokümanlar (Tezler, makaleler, ders notları, sınav soru cevaplar, projeler) paylaşımcıların bireysel çalışmaları olup telif hakları kendilerine aittir ya da açık bir şekilde kamusal alana yerleştirilmiş dokümanların birer kopyalarıdır. Kişilerin bireysel çalışmalarını sitemizde yüklemesinde, sitemizde paylaşıma teşvik eden puanlama sisteminin de etkisi büyüktür. Bunlara rağmen hala size ait olan ve burada bulunmasına izin vermediğiniz dokümanlar varsa iletişim bölümünden yöneticilere bildirmeniz durumunda derhal silineceklerdir.
Powered by phpBB | Translated by phpBB Turkiye | Ads by Google Adsense | Design by Crazy Bat based
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72