Elektrotekno.com Ana Sayfa || Tezler, Makaleler vb.


enerji sektöründe scada uygulamaları ve scada otomasyonu örneklemesi

Kayıt: 25 Mar 2008
Mesajlar: 78

Offline
rero1985
Tarih: 07 04 2008 23:43

tez sahibi:sadettin özkan

içindekiler
sayfa
özet....................................................................................................................... iv
abstract............................................................................................................. v
teşekkür............................................................................................................ vi
içindekiler ......................................................................................................vii
çizelgelerin listesi...................................................................................... x
şekillerin listesi .......................................................................................... xi
simgeler ve kısaltmalar........................................................................ xv
1. giriş ................................................................................................................... 1
2. scada sistemleri ........................................................................................ 7
2.1. genel bilgiler................................................................................................ 7
2.1.1. merkez istasyonu ................................................................................ 9
2.1.2. saha istasyonları................................................................................ 11
2.1.3. scada haberleşme altyapısı ........................................................... 14
2.1.4. scada yazılımları........................................................................... 17
2.2. scada kontrol merkezinin bilgisayar yapısı ......................................... 19
2.2.1. scada kontrol merkezi için gerekli donanım yapısı ...................... 19
2.2.2. scada yazılım mimarisi................................................................. 28
2.3. scada yazılımı ........................................................................................ 33
2.3.1. scada yazılımının genel özellikleri ............................................... 33
2.3.2. dinamik veri sorgusu bağlantısı (dds) ................................... 34
2.3.3. veri tabanı işlemleri ve veri tabanının incelenmesi.......................... 35
viii
sayfa
2.3.4. veri tabanı sorgulaması (db query) ................................................. 36
2.3.5. grafik tasarım editörü (totalvision editor-toplam gösterim
düzenleme) ........................................................................................ 39
2.3.6. scada yöneticisi (scada explorer) ............................................. 51
2.3.7. scada sisteminin izlenmesi (navigator)......................................... 51
2.3.8. alarm durumlarının izlenmesi (inst alarm)....................................... 52
2.3.9. arşivsel bilgilere ulaşma (versa trend) ............................................. 52
2.3.10. güvenlik editörü (security editor)................................................... 53
3. enerji sektöründe scada sistemleri ............................................ 54
3.1. igdaş scada projesi ................................................................................. 55
3.2. bursa organize sanayi bölgesi ıv. tevsi sahası scada projesi ............ 61
3.2.1. scada sisteminin merkez donanımı............................................... 62
3.2.2. rtu panolarındaki kartların tanımlamaları ve fonksiyonları........... 66
3.2.3. müşteri rtu’larının prs-a’lar ile haberleşmesi............................. 69
3.2.4. dağıtım merkezlerinin scada ile haberleşmesi ............................. 71
3.3. bir örnek olarak ankara su ve kanalizasyon idaresi su dağıtım
şebekesi scada’ sının incelenmesi ......................................................... 73
4. enerji sektörü için scada sistem uygulaması ........................ 80
4.1. durusu scada projesi (mavi akım giriş projesi)................................... 80
4.1.1. sistem genel parametreleri................................................................ 81
4.1.2. sistem işleyişi ve kullanımı .............................................................. 84
4.1.3. algoritmalar .................................................................................... 111
4.2. s/3 scada uygulama örneklemesi........................................................ 114
ix
sayfa
4.2.1. nesnelerin çizilmesi........................................................................ 114
4.2.2. nesnelerin dinamikleştirilmesi ....................................................... 115
4.3. cıtect scada uygulama örneklemesi ............................................... 118
4.4. bir su scada’sı sonrası kullanılması gereken yazılım
örneklemesi .............................................................................................. 142
4.5. yapılan uygulamalardan elde edilen deneysel sonuçlar........................ 146
5. sonuç ............................................................................................................ 150
kaynaklar .................................................................................................... 151
ekler................................................................................................................. 153
ek-1 scada projesi proje çizimi ...................................................................... 154
ek-2 scada projesi proje çizimi büyütülmüş 1. parça..................................... 155
ek-3 scada projesi proje çizimi büyütülmüş 2. parça..................................... 156
ek-4 pompa eğrisi (basınç yüksekliği-debi değişim grafiği-normal) ................. 157
ek-5 pompa eğrisi (normal-1. parça) .................................................................. 158
ek-6 pompa eğrisi (normal-2. parça) .................................................................. 159
ek-7 pompa eğrisi (normal-3. parça) .................................................................. 160
ek-8 pompa eğrisi (basınç yüksekliği-debi değişim grafiği-hatalı).................... 161
ek-9 pompa eğrisi (hatalı-1. parça)..................................................................... 162
ek-10 pompa eğrisi (hatalı-2. parça)................................................................... 163
ek-11 pompa eğrisi (hatalı-3 parça).................................................................... 164
özgeçmiş ......................................................................................................... 165
x
çizelgelerin listesi
çizelge sayfa
çizelge 2.1. akım-basınç seviyeleri .......................................................................... 16
çizelge 2.2. akım-basınç seviyeleri .......................................................................... 26
çizelge 2.3. ups çıkışı .............................................................................................. 26
çizelge 2.4. tag tanımlamaları .................................................................................. 36
çizelge 4.1. akım-basınç seviyeleri ........................................................................ 132
xi
şekillerin listesi
şekil sayfa
şekil 2.1. uzak terminal ünitesi rtu (remote terminal unit) ................................. 12
şekil 2.2. bir noktadan-bir noktaya konfigürasyonlar (point to point) ..................... 15
şekil 2.3. bir noktadan – çok noktaya konfigürasyonlar (point to multi-point)........ 15
şekil 2.4. haberleşme yapısı...................................................................................... 17
şekil 2.5. sensörden gelen bilginin iletilmesi............................................................ 18
şekil 2.6. haberleşme yapısı...................................................................................... 37
şekil 2.7. veritabanı yapısı ........................................................................................ 38
şekil 2.8. örnek bir navigator penceresi.................................................................... 53
şekil 3.1. istanbul igdaş doğalgaz şebekesi ............................................................... 59
şekil 3.2. aktuator vana açma-kapama işlemi........................................................... 60
şekil 3.3. bölge regülatörü ........................................................................................ 60
şekil 3.4. kromotograf............................................................................................... 61
şekil 3.5. katodik koruma ünitesi.............................................................................. 61
şekil 3.6. hat ucu depolu dağıtım sistemi ................................................................. 74
şekil 3.7. pompa istasyonu ........................................................................................ 76
şekil 3.8. depo istasyonu........................................................................................... 77
şekil 3.9. ölçüm istasyonu ........................................................................................ 78
şekil 4.1. login menüsü ............................................................................................ 82
şekil 4.2. login ekranı............................................................................................... 82
şekil 4.3. yeni kullanıcı ekleme menüsü................................................................... 82
şekil 4.4. yeni kullanıcı oluşturma ekranı................................................................. 83
şekil 4.5. şifre değiştirme menüsü ............................................................................ 83
xii
şekil sayfa
şekil 4.6 şifre değiştirme ekranı................................................................................ 84
şekil 4.8. alarm limit penceresi................................................................................. 84
şekil 4.9. ana ekran................................................................................................... 85
şekil 4.10. istasyon giriş ekranı................................................................................. 86
şekil 4.12. yüksek diferansiyel alarmı ...................................................................... 89
şekil 4.13. yüksek diferansiyel alarmı ...................................................................... 89
şekil 4.14 tank seviye alarmları................................................................................ 89
şekil 4.15. gaz filtreleri............................................................................................. 90
şekil 4.16. ısıtıcılar .................................................................................................... 92
şekil 4.17. ısıtıcı sıralama ekranı............................................................................... 93
şekil 4.19. basınç düşürme ekranı............................................................................. 95
şekil 4.20. ölçüm işlemleri ekranı............................................................................. 97
şekil 4.21. ölçüm sıralama ekranı ............................................................................. 99
şekil 4.22. sıralama limitleri ekranı .......................................................................... 99
şekil 4.23. istasyon çıkış ekranı............................................................................... 100
şekil 4.24. yakıt hattı sayfası .................................................................................. 101
şekil 4.25. akış bilgisayarı ölçümleri ekranı........................................................... 102
şekil 4.26. gaz kromotograf sayfası....................................................................... 104
şekil 4.27. el modu.................................................................................................. 104
şekil 4.28. otomatik mod ........................................................................................ 105
şekil 4.29. el ile gaz değer girişi ekranı .................................................................. 105
şekil 4.30. gaz analizör sayfası ............................................................................... 106
şekil 4.31. cihaz durumları izleme sayfası.............................................................. 106
xiii
şekil sayfa
şekil 4.32. cihaz durumları izleme sayfası 2........................................................... 107
şekil 4.33. network ekranı ...................................................................................... 108
şekil 4.34. trend izleme ekranı ............................................................................... 108
şekil 4.35. donanım alarm sayfası .......................................................................... 109
şekil 4.36. alarm özet sayfası ................................................................................. 110
şekil 4.37. tez için yazılım uygulaması .................................................................. 115
şekil 4.38. faz 4 telli sistemlerde saha bağlantıları................................................. 123
şekil 4.39. yarı dupleks, multi-drop rs485 bağlantı şekli ..................................... 124
şekil 4.40. konfigürasyon yazılımı ana ekranı........................................................ 126
şekil 4.41. file menüsü............................................................................................ 128
şekil 4.42. file menüsü............................................................................................ 129
şekil 4.43. mühendislik birim dönüşüm formülü ve grafiksel gösterimi ................ 130
şekil 4.44. rtu programı main 1............................................................................ 134
şekil 4.45. rtu programı main 2............................................................................ 134
şekil 4.46. rtu programı main 3............................................................................ 135
şekil 4.47. rtu programı main 4............................................................................ 135
şekil 4.48. rtu programı sc 1............................................................................... 136
şekil 4.49. rtu programı mot 1.............................................................................. 136
şekil 4.50. rtu programı mot 2.............................................................................. 137
şekil 4.51. rtu programı mot 3.............................................................................. 137
şekil 4.52. rtu programı an 1 ................................................................................ 138
şekil 4.53. rtu programı an 2 ................................................................................ 138
şekil 4.54. rtu programı an 3 ................................................................................ 139
xiv
şekil sayfa
şekil 4.55. rtu programı an 4 ................................................................................ 139
şekil 4.56. rtu programı an 5 ................................................................................ 140
şekil 4.57. rtu programı pl 1................................................................................. 140
şekil 4.58. rtu programı pl 2................................................................................. 141
şekil 4.59. motor çalışıyor ekranı............................................................................ 141
şekil 4.60. motor duruyor ekranı............................................................................. 142
şekil 4.61. motor hatalı ekranı................................................................................. 142
şekil 4.62. zone listesi............................................................................................. 143
şekil 4.64. node listesi ............................................................................................ 144
şekil 4.65. node tanımlama işlemleri...................................................................... 144
şekil 4.66. node detay tanımlama işlemleri ........................................................... 144
şekil 4.67. node detay listesi................................................................................... 145
şekil 4.68. pipe node belirleme işlemleri ................................................................ 145
şekil 4.69. pipe node listesi ..................................................................................... 145


Reklamlar

8 Kullanıcı bu konu için rero1985 arkadaşımıza teşekkür ettiler

Kayıt: 24 Eyl 2008
Mesajlar: 243

Offline
2000Watt
Tarih: 04 11 2012 11:07

Oldukça kapsamlı bir biçimde teorik bilgi içeren ve pratik uygulama örneğiyle destekleyen bir çalışma. Otomasyonla ilgilenenlerin faydalanabileceği bir kaynak.
Başa dön
Kayıt: 03 Tem 2009
Mesajlar: 5

Offline
onur89
Tarih: 26 12 2013 12:57

Güzel bir calismaya benziyor tezim icin benim aradigim sey ise SCADA ile akilli (bina/avm) otomasyon son olarak tüketim ve üretim seneryolarini yazmam gerekiyor kitap yada tez önerebilecek arkadaslar varsa bana özelden yazabilirlerse cok sevinirim.
Başa dönenerji sektöründe scada uygulamaları ve scada otomasyonu örneklemesi


Benzer Konular
- Ev Otomasyonu Projesi
- Enerji Merkezi Yerleşim Planı
- Enerji Nakil Hattı Haritaları

- seminer: akıllı şebekeler, kaçak enerji ve teknik kayıpların tesbiti

- PLC ile Vinç Otomasyonu Nasıl yapılır
- PLC ile Vinç Otomasyonu Nasıl yapılır
- Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Tüketimini Düşürme (SCI Makale)
- atıksu arıtma tesislerinde enerji tüketiminin enerji optimizasyonu ile azaltılma
- Jeneratör Projesi (Enerji Bakanlığından,Tedaş'tan Onaylandı Full)

- Yardım isteği - SCADA kaydetme sorunu

- enerji hatlarında haberleşme

Sitemize üyelik ve içeriğin indirilmesi tamamen ücretsizdir. Sitemizde paylaşılan tüm dokümanlar (Tezler, makaleler, ders notları, sınav soru cevaplar, projeler) paylaşımcıların bireysel çalışmaları olup telif hakları kendilerine aittir ya da açık bir şekilde kamusal alana yerleştirilmiş dokümanların birer kopyalarıdır. Kişilerin bireysel çalışmalarını sitemizde yüklemesinde, sitemizde paylaşıma teşvik eden puanlama sisteminin de etkisi büyüktür. Bunlara rağmen hala size ait olan ve burada bulunmasına izin vermediğiniz dokümanlar varsa iletişim bölümünden yöneticilere bildirmeniz durumunda derhal silineceklerdir.
Powered by phpBB | Translated by phpBB Turkiye | Ads by Google Adsense | Design by Crazy Bat based