Elektrotekno.com Ana Sayfa || Tezler, Makaleler vb.


servo - step motorlar lisans bitirme tezi

Kayıt: 29 Ksm 2007
Mesajlar: 40

Offline
b.sorel
Tarih: 09 06 2008 01:33

içindekiler
konu sayfa no
tez sınav sonuç formu.....................................................................................i
teşekkür....................................................................................................................ii
içindekiler......................................................................................................iii
resimler listesi.............................................................................................x
şekiller listesi...................................................................................................xii
özet......................................................................................................................xvi
1.servo motorlar.................................................................................................1
1.1.servo motor tanımı.......................................................................1
1.2.servo motor yapısı........................................................................2
1.3.servo motor çeşitleri....................................................................2
1.3.1.dc servo motor................................................................3
1.3.2.dc servo motorun yapısı..................................................4
1.3.2.1.stator......................................................................5
1.3.2.2.rotor.....................................................................6
1.3.2.3.yatak gövde..........................................................6
1.3.2.4.sargılar..................................................................6
1.3.3.dc servo motorun çalışması......................................9
1.3.4.dc servo motor çeşitleri................................................11
1.3.5.fırçasız dc servo motor..............................................12
1.4.ac servo motorlar......................................................................16
1.4.1.iki faz servo motor.......................................................17
1.4.2.üç faz servo motor............................................................18
1.5.servo motorların kullanıldığı yerler...............................21
1.6.servo motorların bakım-onarımı............................................25
1.7.servo motor sürücülerinin teknik özellikleri..............28
1.7.1.servo sürücüler..................................................................28
1.7.1.1.dc servo sürücüler............................................28
1.7.1.2.ac servo sürücüler............................................29
1.7.1.3.geri besleme elemanlarının seçimi...........30
1.8.sürücü ile servo motorların bağlantıları....................33
1.9.servo motorun sürücü seçimi...................................................34
1.10.servo motor sürücülerin parametreleri.......................36
1.10.1.sürücü program ve parametre girişi....................36
1.10.1.1.akıllı programlama modülü.....................36
1.10.1.2.pc ve plc ile parametre girişi.....................36
1.10.2.sürücü haberleşme protokolleri...........................37
1.10.2.1.mpı haberleşme sistemi..................................38
1.10.2.2.as-ı haberleşme sistemi.................................39
1.102.3.profibus haberleşme sistemi......................39
1.10.2.4.mono master sistemi.......................................40
1.10.2.5.multi master sistemi........................................41
1.10.2.6.ansı protokolü..................................................41
1.11.servo motorların plc ile kontrolü..................................42
1.11.1.programın yazılması..................................................42
1.11.1.1.plc ile servo sürücü arasındaki bağlantı....................................................................................................................42
1.11.2.ayarlanan zaman süresince ileri geri çalıştırma.........................................................................................................48
1.12.servo motor uygulama alanları resimleri..................49
1.13.dspıc mikrodenetleyicisi ile fırçasız dc motor için servo sürücü tasarımı.............................................................................51
1.13.1.devrenin şekli.............................................................51
1.13.2.evirici bloğu-1..............................................................52
1.13.3.evirici bloğu-2..................................................................53
1.13.4.devrenin izalasyonu.................................................53
1.13.5.dspıc 30f6010 işlemcisi....................................................55
1.13.6.komütasyon sırası ayarlama................................55
1.13.7.motor kontrolü.........................................................56
1.13.8.pı geri besleme kontrolü...........................................57
1.13.9.akım geri beslemesi....................................................57
1.14.pcu 2000 sürücüsü ve dc servo motor..............................59
1.14.1.sürücü...............................................................................59
1.14.2.bağlantı şeması...........................................................59
1.14.3.sürücünün özellikleri.............................................60
1.14.4.dc servo motorun özellikleri...............................60
1.14.5.pcu 2000 kurulum ayarları........................................62
1.14.5.1.kurulum adımları...........................................62
1.14.5.2.pcu kurulumu..................................................63
1.14.5.3.sistem gereksinimleri..................................63
1.14.5.4.besleme voltajı...............................................64
1.14.5.5.konymlandırma kontrol birimleri.........64
1.14.5.5.1.ana bilgisayar......................................64
1.14.5.5.2.maxon com-arabirim........................65
1.14.5.5.3.kodlayıcı girişleri............................66
1.14.5.5.4.kaynak anahtar girişleri.............67
1.14.5.5.5.son anahtar kontrol girişleri...68
1.14.5.5.6.komut girişleri....................................69
1.14.5.5.7.komut çıkışları..................................70
1.14.5.6.konnektör tanımları.......................................71
1.14.5.6.1.sistem-güç girişi...................................71
1.14.5.6.2.motor.....................................................72
1.14.5.6.3.kontrol.................................................72
1.14.5.6.4.ı/o port...................................................73
1.14.5.6.5.enkoder................................................75
1.14.5.6.6.maxon com............................................76
1.14.5.6.7.güç yükselteci......................................77
1.14.5.6.7.1.akım denetleyicisi..............77
1.14.5.6.7.2.analog ve yardımcı çıkışları..............................................................................................................78
1.14.5.6.7.3.analıg ve kontrol girişleri..............................................................................................................78
1.14.5.7.çalıştırma.........................................................79
1.14.5.7.1.el ile çalıştırma................................79
1.14.5.7.2.plc ile çalıştırma................................80
1.15.servo motorun pıc ile kontrolü........................................81
2.step motorlar........................................................................................83
2.1.step motor tanımı.....................................................................83
2.2.step motorun yapısı...................................................................85
2.3.step motorun avantajları.......................................................89
2.4.step motorun dezavantajları...............................................90
2.5.step motora ait önemli kavramlar.....................................90
2.5.1.adım tepkisi, tek adım tepkisi, cevap süresi.......90
2.5.2.adım oranı..........................................................................91
2.5.3.adım açısı..........................................................................91
2.5.4.adım açısı doğruluğu.................................................91
2.5.5.çözünürlük......................................................................91
2.5.6.overshoot.........................................................................92
2.5.7.step motor tork parametreleri..............................92
2.5.7.1.tork-hız grafikleri........................................95
2.5.8.etiket voltajının anlamı...........................................95
2.6.step motorların çeşitleri.....................................................95
2.6.1.sabit mıknatıslı step motorlar..............................96
2.6.1.1.orta uçlu sargılara sahip sabit mıknatıslı step motor.............................................................................97
2.6.1.2.disk tipi sabit mıknatıslı step motor......99
2.6.1.3.dört fazlı sabit mıknatıslı motor.........100
2.6.2.değişken relüktanslı step motorlar..................101
2.6.2.1.vr motorun çalışması................................101
2.6.2.2.vr motorların çeşitleri.............................102
2.6.2.2.1.tek parçalı.........................................102
2.6.2.2.2.çok parçalı.........................................103
2.6.3.hybrid step motorlar................................................104
2.6.4.hidrolik step motor.....................................................111
2.6.5.lineer step motor........................................................111
2.6.5.1.avantajları......................................................121
2.7.step motor seçimi......................................................................122
2.8.step motorların özellikleri................................................122
2.9.kullanıldığı yerler.................................................................122
2.10.step motor sürücü devresi..................................................123
2.10.1.sürücü devreleri ve yapıları................................123
2.10.2.sürücü devreleri çeşitleri......................................127
2.10.2.1.555 osilatör entegresi ve 4017 sayıcı entegresi ile yapılan sürücü devresi...................................................127
2.10.2.2.555 osilatör 74191 sayıcı entegresi ile yapılan sürücü devresi............................................................................128
2.10.2.3.8051 mikrodenetleyicisi ile yapılan sürücü devresi..............................................................................................129
2.10.3.sürücü devresi yapımı.............................................130
2.10.3.1.devrenin bağlantı şeması........................131
2.10.3.2.malzeme listesi..............................................131
2.10.3.3.devrenin kurulumu ve çalışması...........132
2.11.step motor kontrolleri.......................................................133
2.11.1.step motorlarda kullanılan sargılar.............133
2.11.1.1.bipolar sargılar.........................................133
2.11.1.2.unipolar sargılar.......................................134
2.11.2.step motorun uyartım teknikleri.........................136
2.11.2.1.bipolar sargıların uyartımı....................136
2.11.2.1.1.tek faz uyartımı.............................136
2.11.2.1.2.iki faz uyartımı...................................139
2.11.2.1.3.karma uyartım....................................142
2.11.2.2.tek kutuplu sargıların uyartımı...........146
2.12.step motorların plc ile denetimi......................................148
2.12.1.plc program komutları ve teknikleri...............149
2.12.2.başla-dur tekniğine göre uygulama.................151
2.13.pıc ile step motor sürülmesi..............................................161
2.13.1.program........................................................................161
2.13.2.l297 kullanımı..............................................................163
2.13.3.l297-l298 birlikte kullanımı..................................164
3.sonuç.............................................................................................................166
4.kaynaklar..............................................................................................167

-------
özet

aslında servo motor diye bir şey yoktur. servo bir sistemdir. motor bir makinedir. mekanik servo sistemlerinin doğal olarak bir motoru olmak zorundadır; ama bu motorlar "servo motor" değil günümüzde en yaygın kullanılan şekilleriyle sıradan dc motorlarıdır. motor herhangi bir enerjiyi harekete dönüştüren araçtır. motor kelimesi motorious - move - motion kelimelerinden türemiştir hareket eden anlamındadır. servo ise “servant – serv” den gelir hizmet eden demektir. bir motora yaptığı işi kontrol edebileceğiniz bir mekanizma ekleyip bir şekilde kontrol mekanizması yaptığınızda servo elde edersiniz.
servo motorlar; 1 d/dk lık hız bölgelerinin altında bile kararlı çalışan, hız - moment kontrolü yapan yardımcı motorlara veya akımın bilezikler (motor miline yalıtılarak takılan halkalar) üzerinden devresini tamamlayan motorlardır. servo motorlar, yardımcı amaçlı motorlardır. asıl iş makineleri gibi çalışmazlar. servo motorların anma güçleri, yaklaşık 5 kw kadardır. bunların beslenmesi bir elektronik devre üzerine yapılır. servo motorlar fırçalı ve fırçasız olmak üzere iki tipte de yapılır. servo motorların kullanım alanları; sabit ve otomatik klimalar, fanlar, otomatik kapı, laboratuvar ekipmanları, paketleme sistemleri, pompalar, vana sürücüleri, dikiş makineleri, kaynak makineleridir.

açısal konumu adımlar hâlinde değiştiren, çok hassas sinyallerle sürülen motorlara adım motorları denir. adından da anlaşılacağı gibi adım motorları, belirli adımlarla hareket eder. bu adımlar, motorun sargılarına uygun sinyaller gönderilerek kontrol edilir. herhangi bir uyartımda motorun yapacağı hareketin ne kadar olacağı motorun adım açısına bağlıdır. adım açısı, motorun yapısına bağlı olarak 90° , 45° , 18° , 7.5° , 1.8° veya daha değişik açılarda olabilir. motora uygulanacak sinyallerin frekansı değiştirilerek motorun hızı kontrol edilebilir. adım motorlarının dönüş yönü, uygulanan sinyallerin sırası değiştirilerek saat ibresi yönü (cw) veya saat ibresinin tersi yönünde (ccw) olabilir. adım motorlarının hangi yöne doğru döneceği, devir sayısı, dönüş hızı gibi değerler mikroişlemci veya bilgisayar yardımı ile kontrol edilebilir. sonuç olarak adım motorlarının hızı, dönüş yönü ve konumu her zaman bilinmektedir. bu özelliklerinden dolayı adım motorları çok hassas konum kontrolü istenen yerlerde çok kullanılır. adım motorlarının kullanıldıkları yerlere örnek olarak endüstriyel kontrol teknolojisi içerisinde bulunan bazı sistemler, robot sistemleri, takım tezgâhlarının ayarlama ve ölçmeleri verilebilir. ayrıca adım motorları konumlandırma sistemlerinde, büro makineleri, klimalar ve teknolojisi alanında da kullanma alanı bulmaktadır.

bu tez çalışmasında servo ve step motorlar hakkında geniş bir araştırma yapılıp bunun sonucunda servo ve step motorlar hakkında gerekli olan bütün bilgilerin bulunabileceği bir kaynak hazırlandı. ilk olarak servo motorun tanımı, yapısı, çeşitleri, kullanıldığı yerler, servo sürücüler, sürücülerin haberleşme sistemleri, pcu 2000 servo motor sürücüsü ve örnek bir servo motorun bağlantıları, servo motorların plc ile kontrolü, pıc 16f84 mikroişlemcisi ile kontrolü hakkında örnekler ve geniş içerikli bilgiler verildi.
daha sonra step motorun tanımı, yapısı, çeşitleri, kullanıldığı yerler, step motor sürücüleri, sürücü çeşitleri, örnek sürücü uygulama devreleri ve özellikleri, plc ile step motorun kontrol edilmesini sağlayan örnekler, pıc 16f84 mikroişlemcisi ile step motorun kontrolü hakkında örnek ve geniş içerikli önemli bilgiler verildi.
Düzenleyen: admin 22.06.2010, 18:50:Reklamlar

8 Kullanıcı bu konu için b.sorel arkadaşımıza teşekkür ettiler

Kayıt: 11 Hzr 2008
Mesajlar: 117

Offline
nureddino
Tarih: 11 06 2008 09:35

teşekkür


yararlı bir çalışma teşekkürler
Başa dön
Kayıt: 07 Ksm 2008
Mesajlar: 18

Offline
eray045
Tarih: 20 06 2010 20:03

bu nasıl bişeydir ya,dosyayı indiriyoruz rapid linki çıkıyor ve link ölü,indiriyoruz puanımız gidiyor,nolcak şimdi Sad Sad
Başa dön
Kayıt: 27 Ekm 2007
Mesajlar: 158

Offline
taner468
Tarih: 20 06 2010 22:01

ya gerçekten böyle birşey varsa indirmeyelim

içindekilere baktım faydalı bir ödeve benziyor ekleyen arkadaş lütfen bir açıklık getirsin bu işe
Başa dön
Kayıt: 07 Arl 2006
Mesajlar: 23
Konum: Tekirdağ
Offline
gurko
Tarih: 07 03 2013 15:23

link yenileme


merhabalar verilen konudaki teze acilen ihtiyacım var. elinde olan paylaşabilir mi?
Başa dönservo - step motorlar lisans bitirme tezi


Benzer Konular
- yüksek lisans ne kadar yararlı
- Servo Magazine - Robotik Dergisi
- Anahtarlamalı relüktans motorlar

- cnc step motor driver

- c# ile pic kullanarak internet üzerinden devre kontrolü (bitirme projesi)
- Mikrodenetleyici at89s52 ile servo motor kontrolü
- Sweep fonksiyon jeneratörü [Bitirme projesi]
- doğalgaz kombine çevrim santralleri bitirme ödevi
- Analog Geri Beslemeli Lineer Servo Kontrolü

- Gyro ile Servo Motor Kontrol

- Servo motor ve sürücü test düzeneği

Sitemize üyelik ve içeriğin indirilmesi tamamen ücretsizdir. Sitemizde paylaşılan tüm dokümanlar (Tezler, makaleler, ders notları, sınav soru cevaplar, projeler) paylaşımcıların bireysel çalışmaları olup telif hakları kendilerine aittir ya da açık bir şekilde kamusal alana yerleştirilmiş dokümanların birer kopyalarıdır. Kişilerin bireysel çalışmalarını sitemizde yüklemesinde, sitemizde paylaşıma teşvik eden puanlama sisteminin de etkisi büyüktür. Bunlara rağmen hala size ait olan ve burada bulunmasına izin vermediğiniz dokümanlar varsa iletişim bölümünden yöneticilere bildirmeniz durumunda derhal silineceklerdir.
Powered by phpBB | Translated by phpBB Turkiye | Ads by Google Adsense | Design by Crazy Bat based