Elektrotekno.com Ana Sayfa || Staj defterleri, Deney Raporları, Ders Notları || Ders notları


Grafik ve Animasyon

Kayıt: 14 Hzr 2009
Mesajlar: 71
Konum: Ankara-Kayseri
Offline
emin56
Tarih: 08 09 2009 00:22

içindekiler
a- grafik ve animasyon kavramları ........................................................ 2
1. temel grafik bilgileri ................................................................................ 2
1.1. piksel nedir? ................................................................................................ 2
1.2. derinlik ......................................................................................................... 2
1.3. derinlik ve ekran kartı.................................................................................. 4
1.4. çözünürlük ................................................................................................... 4
1.4.1. image çözünürlüğü............................................................................... 5
1.4.2. monitör çözünürlüğü (resolution)......................................................... 5
1.4.3. yazıcı çözünürlüğü............................................................................... 5
2. grafik-animasyon ile ilgili donanım birimleri................................... 7
2.1. ekran kartı ................................................................................................... 7
2.1.1. ekran kartı türleri ................................................................................. 7
2.1.2. ekran kartı bileşenleri ve özellikleri ..................................................... 8
2.2. 3d ekran kartları.......................................................................................... 9
2.2.1. 3d şekiller............................................................................................. 9
2.2.2. yüzey kaplamaları .............................................................................. 10
2.2.3. lighting (ışıklandırma)......................................................................... 11
2.2.4. perspektif ............................................................................................ 11
2.2.5. derinlik (depth of field) ...................................................................... 12
2.2.6. anti-aliasing ........................................................................................ 13
2.2.7. görüntüleri hareketlendirme ............................................................... 14
2.2.8. transform (dönüşüm) işlemleri........................................................... 14
3. grafik ve resim dosyaları ...................................................................... 16
3.1. bitmap nedir?............................................................................................. 16
3.2. sıkıştırma yöntemleri:................................................................................. 16
3.3. resim dosyası gösterim türleri................................................................. 16
3.4. grafik ve resim dosyası formatları........................................................... 17
3.4.1. bmp (bıtmap).................................................................................... 17
3.4.2. gıf (graphics ınterchange format) .................................................... 18
3.4.3. jpeg (joint photographics experts group)........................................ 19
3.4.4. tıff (tagged ımage file format) ....................................................... 20
3.5. grafik ve resim dosyaları ile ilgili önemli bilgiler : ..................................... 21
3.6. 24 bit resim dosyaları............................................................................... 21
3.7. 32 bit resim dosyaları............................................................................... 23
4- resim dosyaları üzerinde işlem yapan programlar...................... 25
4.1. resim gösterici program (acdsee) .............................................. 25
4.1.1. toolbars 1 penceresi........................................................................... 26
4.1.2. toolbars 2 penceresi........................................................................... 27
4.1.3. program menü çubuğu....................................................................... 28
4.1.4. file menüsü......................................................................................... 27
2
grafik ve animasyon alakoç
4.1.5. edıt menüsü ...................................................................................... 28
4.1.6. vıew menüsü ..................................................................................... 28
4.1.7. go menüsü......................................................................................... 28
4.1.8. tools menüsü .................................................................................. 29
4.1.9. plug-ıns menüsü ............................................................................. 30
4.1.10. database menüsü ........................................................................... 30
4.1.11. help menüsü..................................................................................... 30
6.2. resim dosyalarında değişiklikler yapan program
(deformer programı)................................................................................... 31
6.2.1. örnekler .............................................................................................. 32
6.3. resim dosyalarının belirli bölümlerine link veren
program (cutemap programı) .................................................................... 33
6.3.1. örnek : ................................................................................................ 35
5. ses (audıo) dosyaları............................................................................... 36
5.1. ses dosyaları............................................................................................. 36
5.2. ses dosyası türleri .................................................................................... 36
5.3. ses dosyası büyüklükleri........................................................................... 37
5.4. görüntülere ses dosyası eklenmesi.......................................................... 37
5.5. multimedya (çoklu ortam) ses dosyaları ve düzey standartları............... 37
5.6. mp3 (motion picturas experts group) ses formatı ................................... 38
5.7. mp3 yasal mıdır ?..................................................................................... 39
5.8. real audio/video........................................................................................ 39
5.9. resim ve ses dosyalarına virüs bulaşabilir mi?........................................ 40
6- ses dosyaları üzerinde işlem yapan programlar ....................... 41
6.1. ses kayıt ve düzenleme programı (cool edit pro 2000)............. 41
6.1.1. örnek : ................................................................................................ 42
6.2. mp3 player programı (winamp) ....................................................... 44
6.3. mp3 yapma programları ................................................................... 44
6.3.1. mp3 nasıl yapılır?............................................................................... 44
7. video - hareketli görüntü dosyaları................................................ 49
7.1. video – hareketli görüntü dosyaları .......................................................... 49
7.2. hareketli gıf’ler (animated gıfs) .............................................................. 50
7.3. ınternet üzerinden telefon görüşmesi....................................................... 50
7.4. görüntü sıkıştırma (video sinyallerinde veri azaltma) ............................. 51
7.5. dijital video görüntü aktarımı ve geleceği ................................................ 54
7.6. vcd görüntü dosyaları.............................................................................. 54
7.7. dvd görüntü dosyaları.............................................................................. 55
7.8. divx görüntü dosyaları.............................................................................. 56
7.9. video ve görüntü ile ilgili bazı kavramlar .................................................. 56
8. video - hareketli görüntü dosyaları ile yapılan işlemler................................... 58
8.1. vcd yapabilmek için neler gerekir? ......................................................... 58
8.2. görüntü yakalama ve vcd oluşturma ....................................................... 59
3
grafik ve animasyon alakoç
8.3. bağlantılar .................................................................................................. 60
8.4. mpeg görüntü yakalama yazılımları ........................................................ 62
8.5. görüntü işleme yazılımları......................................................................... 62
8.6. görüntü çeviri yazılımları .......................................................................... 62
8.7. vcd oluşturma yazılımları ........................................................................ 62
8.8. dvd’ler ve kopyalama ............................................................................... 63
9. multimedya ve web sayfaları ............................................................... 65
9.1. multimedya nedir? ..................................................................................... 65
9.2. neden multimedya? ................................................................................... 65
9.3. web (ınternet) sayfaları ............................................................................. 65
9.4. web sayfalarında ses ve görüntü dosyalarının büyüklükleri.................... 66
9.4.1. ses (audio) dosyaları ......................................................................... 66
9.4.2. görüntü (video) dosyaları .................................................................. 67
9.4.3. dosya transfer hızı ............................................................................ 67
9.4.4. görüntü ve ses dosyalarını ınternette daha hızlı transfer edebilmek
için sıkıştırma.................................................................................................... 68
9.4.5. görüntü ve ses dosyalarının ınternette daha hızlı transferini sağlayan
formata dönüştürülmesi ................................................................................... 68
9.4.6. görüntü ve ses dosyalarının web sayfalarına yerleştirilmesi............ 68
9.5. görüntü akışı (streamıng)..................................................................... 70
9.6. web sayfalarında multimedya öğeleri kullanılırken dikkat edilmesi
gereken özellikler ................................................................................................ 71
9.7. sonuç ve öneriler....................................................................................... 71
b- flash 5 animasyon hazırlama programı .............................................. 73
10. flash 5 ........................................................................................................ 73
10.1. flash nedir? ........................................................................................... 73
10.2. flash ve animasyon ............................................................................... 74
10.3. programlama ve flash............................................................................ 76
10.4. flash 5 sistem gereksinimi .................................................................... 76
10.5. flash animasyon genel yapısı............................................................... 76
10.5.1. scene (sahne) .................................................................................... 77
10.5.2. time line (zaman çizgisi) ................................................................... 78
10.5.3. araç çubukları .................................................................................... 79
10.5.4. launcher ve paneller : ........................................................................ 83
10.5.5. paneller ve özellikleri ............................................................ 83
10.5.6. panel yerleşimlerinin düzenlenmesi................................................... 90
10.5.7. panel yerleşimlerinin kaydedilmesi .................................................... 91
11. flash 5 çizim araçları ve genel özellikleri ................................. 92
11.1. yeni bir flash filminin oluşturulması ..................................................... 92
11.2. flash araçları ve özellikleri .................................................................... 92
11.2.1. arrow (ok): .................................................................................. 92
11.2.2. arrow ile kullanılan biçimlendirme araçları :...................................... 95
4
grafik ve animasyon alakoç
11.2.3. lıne (çizgi) : ................................................................................ 98
11.2.4. lasso (kement) : ...................................................................... 98
11.2.5. lasso ile kullanılan biçimlendirme araçları......................................... 99
11.2.6. pen (bezier kalemi):.................................................................100
11.2.7. text (metin) ...............................................................................101
11.2.8. metnin biçimlendirilmesi.....................................................................101
11.2.9. oval (çember – daire): .........................................................108
11.2.10. rectangle (dikdörtgen – kare) :................................108
11.2.11. rectangle ile kullanılan biçimlendirme araçları:..............................108
11.2.12. pencıl (kalem):...................................................................109
11.2.13. pencil (kalem) ile kullanılan biçimlendirme araçları : ....................109
11.2.14. brush (fırça) .....................................................................110
11.2.15. ınk bottle (mürekkep şişesi): .............................................114
11.2.16. paınt bucket (boya kovası)...............................................114
11.2.17. boya kovası ile kullanılan biçimlendirme araçları:.........................114
11.2.18. dropper (damlalık): ............................................................116
11.2.19. eraser (silgi):......................................................................117
11.2.20. eraser (silgi) ile kullanılan biçimlendirme araçları : ........................117
11.2.21. colors (renkler ) ve özellikleri..................................................119
11.2.22. stroke color (çizgi rengi): ........................................120
11.2.23. fill color (dolgu rengi) : .............................................123
11.2.24. renk seçenekleri ve özellikleri: .....................................126
12. sahne düzenlenmesi ve şekillerin kullanımı .............................128
12.1. scene (sahne )......................................................................................128
12.2. grid (ızgara)...........................................................................................130
12.3. çalışma sahnesinde cetvel ile çalışma yapmak..................................133
12.4. gelişmiş yerleşim seçeneklerini kullanma............................................133
12.5. nesnelerin biçimini değiştirme ..............................................................134
12.6. filme yeni bir sahnenin eklenmesi...........................................135
13. zaman çizgisi ve layer..........................................................................136
13.1. tıme lıne (zaman çizgisi) nedir?........................................................136
13.1.1. layer (katman) nedir? ....................................................................136
13.1.2. yeni bir katmanın oluşturulması: ........................................................137
13.1.3. katman isimlerinin değiştirilmesi: .......................................................138
13.1.4. layer type (katman tipi) ve özellikleri .............................................140
13.1.5. katmanlarda gözlem ve kontrol seçenekleri.....................................141
13.1.6. kontrol seçeneklerinin aktif kullanımını sağlama: ............................145
13.1.7. katmanların silinmesi : ......................................................................146
5
grafik ve animasyon alakoç
13.2. frame (kare) nedir?............................................................................146
13.2.1. flash kareleri ve genel özellikleri .....................................................147
13.2.2. yeni bir anahtar karenin oluşturulması.............................................148
13.2.3. boş bir anahtar karenin oluşturulması..............................................148
13.2.4. flash ile basit bir animasyon oluşturma .............................................149
13.2.5. kare geçişlerinin düzenlenmesi ........................................................150
13.2.6. yeni bir geçiş karesinin eklenmesi .....................................................151
13.2.7. geçiş karelerinin silinmesi.................................................................151
13.2.8. bir anahtar karenin (key frame) silinmesi........................................152
13.2.9. karelerin kopyalanması .....................................................................153
13.2.10. karelerin ters çevrilmesi ...............................................................154
13.2.11. eş zamanlı anlar oluşturma...........................................................154
14. ses dosyaları ve animasyonların web’e transferi.................155
14.1. sesler ....................................................................................................155
14.2. düğme yapımı.......................................................................................157
14.2.1. düğmeler ile etkileşim........................................................................158
14.2.2. animasyonlu düğmeler ......................................................................159
14.3. web'e transfer ......................................................................................160
14.3.1. web ortamına aktarma .....................................................................160
14.3.2. link verme.........................................................................................161
15. animasyon oluşturma metotları
(motıon ve shape animasyonlar).................................................................164
15.1. semboller (symbol) ...............................................................................164
15.2. motıon tween ..................................................................................165
15.3. shape tweening....................................................................................167
16. örnek flash uygulamaları................................................................168
16.1. flash ile kayan menü tasarımı .............................................................168
16.2. flash ile zıplayan top tasarımı ............................................................174
16.3. flash ile düğmeler yapmak...................................................................176
kaynakça………………………………………………………………………………..179


ReklamlarGrafik ve Animasyon


Benzer Konular
- LC Metre Grafik Ekranlı
- Asenkron motor Eşdeğer Devre Parametrelerinden Grafik Nasıl Çizilir
- PLC Animasyon ( PLC bağlantısı,PLC ile motor kontrol animasyonu)

- s2 700 için PC SIMU TÜRKÇE Plc grafik simulasyonu

- led animasyon
- pic 16 f 8777 ile ay yıldızlı animasyon devresi
- Bluetooth Kontrollü Grafik, Font ve RSS Destekli Kayan Yazı
- Bluetooth Kontrollü Grafik, Font ve RSS Destekli Kayan Yazı
- 8x128 matris led ile kayan yazı + 13 animasyon.

- 18F4520 ile Grafik LCD'li Unipolar Step Motor Kontrol

- grafik termo nokia 3310 lcd

Sitemize üyelik ve içeriğin indirilmesi tamamen ücretsizdir. Sitemizde paylaşılan tüm dokümanlar (Tezler, makaleler, ders notları, sınav soru cevaplar, projeler) paylaşımcıların bireysel çalışmaları olup telif hakları kendilerine aittir ya da açık bir şekilde kamusal alana yerleştirilmiş dokümanların birer kopyalarıdır. Kişilerin bireysel çalışmalarını sitemizde yüklemesinde, sitemizde paylaşıma teşvik eden puanlama sisteminin de etkisi büyüktür. Bunlara rağmen hala size ait olan ve burada bulunmasına izin vermediğiniz dokümanlar varsa iletişim bölümünden yöneticilere bildirmeniz durumunda derhal silineceklerdir.
Powered by phpBB | Translated by phpBB Turkiye | Ads by Google Adsense | Design by Crazy Bat based