Elektrotekno.com Ana Sayfa || Staj defterleri, Deney Raporları, Ders Notları


Telekom da yapılmış bir staj defteri

Kayıt: 07 Ağu 2009
Mesajlar: 2

Offline
trk_erz
Tarih: 09 10 2009 11:17

KISIM : Sistem-12 Santrali SAYFA NO : 1
YAPILAN İŞ : İnceleme ve uygulamaları Tarih : 10 / 07 / 2006


Genel olarak santralden bahsetmek gerekirse; sistem santrali dört bölümden oluşmaktadır. Bunlar, sistem-12 repartitör, xDSL ve ankesör bölümleridir. Bunlardan xDSL ve sistem-12 bölümleri elektronik ağırlıklıdır. Repartitör ve ankesör bölümleri ise daha çok elektriksel devrelerden oluşmaktadır

Sistem-12 santrali kısım olarak en önemli bölümlerden biridir. Bu bölüm telekomünikasyonda bir anlamda multiplekser görevi yapmaktadır. Sistem-12’de abone bilgilerinin kayıtlı olduğu devre kartlarından oluşan kompleks bir yapı bulunmaktadır. Sistemin yönetildiği bilgisayarlarla bu devreler kontrol edilerek abone hatları üzerindeki birtakım işlemler kontrol edilmektedir.

Birçok santral sisteminden sistem-12 EC 7.4 modelini kullanan santralde bu kısımdan abone hatları üzerindeki birçok özellik iptal edilebilir, güncellenebilir veya eklenebilmektedir. Bu işlemlerden bazıları ISDN, ADSL veya abone isteği ile belirlenen CLIP, CLIR gibi özelliklerdir.
Sonuç olarak sistem-12 bölümünde abone bilgileri elektronik ortamda saklanmakta ve güncellenmektedir.


KISIM : Sistem-12 Santrali SAYFA NO : 2
YAPILAN İŞ : Kart ve ISDN Uygulamaları Tarih : 11 / 07 / 2006

Sistem-12 santrali geniş bir alanda kurulmuştur. Santralde iki farklı kolon bulunmaktadır. Bu kolonlar abone kartlarının bağlı olduğu ve bilgisayarlarla kontrol edilen kısımlardır. Kolonlarda raf şeklinde modüller bulunmaktadır. Modüller ise farklı tipte abone kartlarını içerir. Sistem-12 santralinde 44 adet kolon bulunmaktadır. Bu kolonlarda 8’er tane modül; her modülde ise 16 adet kart bulunmaktadır. Eski tip kasalarda ise modül sayısı 6, her modüldeki kart sayısı ise 8’dir. merkez santral haricindeki kırsal alan santrallerinde ise Levent ve Dicle tipi kasalar bulunmaktadır.
Sistem-12 santralindeki diğer bir servis ISDN servisidir. ISDN temel servisleri sayısal ortamlarda birleştiren tümleşik devredir (Integrated Services of Digital Network). ISDN ile G4 FAX, video konferans, data iletimi ve audio transmisyonu sağlanmaktadır. Bu sistemde 128 kbps üzerinde hız gerekli ise haberleşecek aboneler Inverse Multiplexer kullanır. Farklı ortamların çoğullanarak birleştirilmesi için ise Primary Multiplexer kullanılmaktadır.

KISIM : Sistem-12 Santrali SAYFA NO : 3
YAPILAN İŞ : Kart Çeşitleri ve Montajı Tarih : 12 / 07 / 2006Sistem-12 EC 7.4 modelini kullanan santralde yaygın olarak iki kart çeşidi kullanılmaktadır. Bu kartlardan birincisi ALCB diğeri ise ALCN modelidir. Bu kartların yanı sıra sistemde DTRE kartlarda mevcuttur. Eski tip kasalarda ise ALNC model devre kartları kullanılmaktadır. Kartların özelliklerine gelince DTRE modeli santraller arası geçişi sağlayan dijital geçişi yönlendiren kartlardır. ALCN ve ALCB modelleri ise iletişimde aktivasyon, deaktivasyon, ücretlendirme ve aboneye özellik atamaya yarayan kartlardır. Bunların her birinde 100 abonenin bilgileri kayıtlarıdır.

Üzerinde birçok entegre bulunan bu tümleşik devre modüllere monte edilmektedir. Kartlarda doğan arızalarda ise arızalı kart modülden çıkartılır ve onun yerine aynı model bir başka kart yerleştirilir. Tespit edilemeyen hatalarda ise arızalı parça farklı testler için üretildiği firmanın laboratuarına gönderilmektedir. Kartların montajında ise kartın bir kenarında bulunan bakır anahtar modüle yerleştirilir ve sistem-12’yi kontrol eden bilgisayara tanıtılır.KISIM : Sistem-12 Santrali SAYFA NO : 4
YAPILAN İŞ : Bilgisayar Yazılımlarının Uygulanması Tarih : 13 / 07 / 2006Sistem-12’de kullanılan programlar HYCON, TAS, ANZIOWIN ve REPVIEW yazılımlarıdır. REPVIEW yazılımı istem merkezi tarafından kontrol edilmektedir. Görevi HYCON yazılımlarında yapılan işlemleri LAN bağlantısı ile merkeze iletmektir. HYCON programı ise veritabanı olan ve sistem-12 kartlarını yöneten bir yazılımdır. HYCON ile sistemdeki kodlar yardımıyla yeni abone kaydı, abone iptali veya aboneye özellik atama gibi işlemler yapılmaktadır. Örnek vermek gerekirse; 1234567 numaralı abonenin hattını iptal etmek için VT1234567 komutu kullanılmaktadır. Bunların dışında abonenin numarasının karşıdan görünmesini sağlayan CLIP (Calling Line Identification Presantation) veya numara gizleme işlemini yapan CLIR (Calling Line Identification Restriction) özellikleri de HYCON yazılımıyla abone hattına yüklenmektedir.

TAS programı ise arıza takibini sağlayan ve yine LAN bağlantısı ile çalışan bir sistemdir. Bu sistem diğer santrallerle sürekli iletişim içindedir. Arıza sistemi olarak tanımlanan program sahada veya santral içerisinde meydana gelen hataları kapsar ve arızaların daha kısa sürede çözümlenmesini sağlar.

KISIM : Sistem-12 Santrali SAYFA NO : 5
YAPILAN İŞ : Ağ Uygulamaları Tarih : 14 / 07 / 2006


Sistem-12 santraline bağlı birçok ağ yapısı bulunmaktadır. xDSL hizmeti veren bir santralde en önemli ağ Ethernet ağıdır. Star-Bus ve Ring tipleri kullanılan santralde 100 mbps hızda iletim yapan ağlar kurulmuştur. Korumasız sarılmış çift tel olan UTP’lerin RJ-45 konnektörü ile kullanımı ve kurulumu basittir. Hub* ve Node* arasında bağlantı kopukluğunun giderilmesinde sadece o Node ağ özelliklerinden yararlanamaz. Bu durumda tüm ağ etkilenmez. Kopukluk iki Hub arasında olursa Hub’lar birbirinden bağımsız olarak çalışabilir. Kurulan Ethernet için düşük verimli fakat ekonomik olan UTP ve STP(bakır) tipi kablolar kullanılmıştır. Oluşturulan Ring’te her makinenin gelen ucunda bir alıcı ve giden ucunda bir gönderici bulunmaktadır. Sinyallerde zayıflama minimumdur. Yeni bir makine ekleneceği zaman döngü açılır. İletişim geçici olarak durur.

*Node: Bir ağ donanımı ile haberleşebilen server, printer, faks makinesi gibi aygıtlardır.
*Hub: Kendisine gelen sinyalleri alıp, yine kendisine bağlı olan ağ donanımlarına dağıtan sistemlerdir. Yineleyici görev yapar ve sinyali güçlendirir.KISIM : ADSL ve Özel Devreler SAYFA NO : 6
YAPILAN İŞ : İnceleme ve Uygulamaları Tarih : 17 / 07 / 2006


DSL sistemleri bilgi transferinde çok önemli payı olan kompleks bir sistemdir. “Digital Subscriber Line” yani dijital abone hattı olarak adlandırılan sistem mevcut olan telefon hattını (PSTN) kullanarak, yüksek hızda data iletimini sağlayan geniş bant erişim teknolojisidir. Dial-up erişimde 56 kbps, ISDN erişiminde 128 kbps olan aktarım hızı DSL’de 8 mbps’a kadar çıkmaktadır. DSL tipleri aşağıdaki gibidir.

• ADSL ( Asymmetric DSL )
• SDSL ( Symmetric DSL )
• IDSL ( ISDN DSL)
• HDSL ( High-bit rate DSL )
• VDSL (Very high-bit rate DSL )
• SHDSL ( Symmetric high-bit rate DSL )

Yapılan çalışmalar ADSL ağırlıklıdır. ADSL’de DSLAM ( DSL Access Multiplexer ) kutularına bağlı abonelerden gelen trafiği toplayıp santrale ileten cihazlar bulunmaktadır. Cihazda her abonedeki bağlantı için bir adres tanımlanmıştır. Bu bağlantı Multimedia transfer sağlayabilmektedir. DSL kullanılırken hat meşgul olmaz ve sürekli bağlantı sağlanabilmektedir.
KISIM : ADSL ve Özel Devreler SAYFA NO : 7
YAPILAN İŞ : ADSL Kurulumu Tarih : 18 / 07 / 2006


ADSL santral abonelerine sunulan, PSTN üzerinden çalışabilen ve veri transferini sağlayan çift yönlü ağ sistemidir. Asimetrik olarak adlandırılmasının nedeni download hızının upload hızından fazla olmasıdır. Örneğin 256 mbps download yapan bir şebeke 64 mbps hızında upload yapmaktadır. ADSL kurulumunda splitter ile şebeke ikiye ayrılır. Bir kablo PSTN’ye diğeri ise ADSL’ye bağlanır. Bu şekilde ADSL kullanılırken hattın meşgul olması önlenir. Bina içi bağlantıdan sonra repartitöre iletilen kablo burada XD, XD-2 veya NEC adı verilen kutulara kablolarla bağlanır. Bu bağlantı yapılırken abone özel devresi baştan yapılandırılır. Yapılan işlem bir elektrik devresine başka bir elemanı seri olarak bağlamakla özdeştir. Bu bağlantılar yapıldıktan sonra aboneye bağlanan ADSL santrale tanıtılır. Bu bilgi abone paketi ile ilgilidir. Abonenin hangi hızda bağlantı kullandığı ve numarasının özellikleri sistem-12’ye kaydedilir. Hem telefon hem de internet şebekesine bağlı olan ADSL santralinde bağlantılar yapılıp onaylanır ve abone ADSL’ye kaydedildikten sonra işlemleri tamamlanır.


KISIM : ADSL ve Özel Devreler SAYFA NO : 8
YAPILAN İŞ : DSLAM Uygulamaları Tarih : 19 / 07 / 2006

DSL bağlantıları uygulamalarında en önemli kısımlardan biri şebeke çekimidir. Santrali ilgilendiren kısım ise splitter’dan DSLAM’a kadar olan kısımdır. Bunun dışında santral repartitörü NEC, XD, XD2 ile reglet-fuse bağlantısını yapmaktadır. DSLAM’lara bağlı iki kablodan birincisi PSTN’ye ikincisi ise DSL şebekesine yönlendirilmiştir. DSL şebeke hizmetini TTnet ve Turpak-Passport vermektedir. ATM şebekesine abone haricinde bağlı 4 bölüm vardır. Bunlar SSG ( Service Selection Gateaway ), Management System sunucu bilgisayarı ile kullanıcıya hizmet veren özel server’lardır. ( eğitim, oyun, web, e-ticaret vb. server’lar). DSLAM bağlantılarında 32*12 olmak üzere 384 abone hattı, kaskat bağlı 5 şaseden de toplam 384*5 olmak üzere 1728 abone desteklenir. DSLAM kutusunda 12 adet konnektör aboneye aitken bunların yanında bir adet VGA video kartı ve 2 adet geçiş girişi bulunmaktadır. Bu bağlantılar hazırlandıktan sonra DSLAM sisteme ve server’a tanıtılarak devreye katılır. (bknz şekil 1.1)

V
G
AI
N


O
U
T12* LTU
Abone Bağlantıları

Şekil 1.1 DSLAM

KISIM : ADSL ve Özel Devreler SAYFA NO : 9
YAPILAN İŞ : ASAM ve A7300 Bağlantıları Tarih : 20 / 07 / 2006ADSL şebekesinde yaygın olarak 4 farklı kasa kullanılır. Bunlar ASAM A1000, NEC AM31, A7300 ve A7300C kasalarıdır. ASAM A1000 ilk olarak kullanılmış şebekedir. ASAM sisteminde her şase 15 slottan oluşur. Abone kartları olan Adlt’lerde 4 port desteklenmektedir. ASAM multiplekserinde 12 adet Adlt kartı bulunur. Adlt’lerin bir ucunda santral kartı monte edilmiştir. Diğer tarafında ise ACU kartları mevcuttur. Abone hatlarından alınan kablolar kasa üzerindeki splitter’lara bağlanır ve yeni abone oluşturulur. Bu bağlantılardan sonra abone sistem-12’de onaylanır ve ADSL hizmetinden yararlanır.
A7300C cihazlarının ise her biri 19 slottan oluşur. Her şasede 16 adet abone kartı ile maksimum 384 abone çalışabilir. Splitter’lar ise ADSL abonelerinin telefon sinyalini ayrıştırarak aynı anda PSTN hizmetinin de alınmasına olanak sağlar. Ayrıca üzerinde bulunan SANT-F kartları 155 M optik arayüz sağlayarak ATM şebekesine bağlantıyı sağlamaktadır. Yapılan repartitör bağlantısı ise her bir abone için 4 tel şeklindedir. Bu bağlantılar çok işgücü istediğinden repartitörde daha kullanışlı ADSL kabinleri mevcuttur ve daha fazla kullanılmaktadır.


KISIM : ADSL ve Özel Devreler SAYFA NO : 10
YAPILAN İŞ : A7300C ve NEC Uygulamaları Tarih : 21 / 07 / 2006


ADSL ve özel devreler kısmında kullanılan A7300C kasaları veri transferine yardımcı olan splitter yapısına uyumlu sistemlerdir. A7300 sisteminden farkı ise UMRAM ( Ultra Density Mini RAM ) özelliğine sahip olmasıdır. Ayrıca sistem bağlantısını 155 mbps optik bağlantısı ile yapmaktadır. Her şaseden maksimum 120 aboneyi beslemektedir. Arka arkaya 7300 şasesi bağlanabilir.

NEC AM 31 sistemi ise ADSL şebekelerinde en çok kullanılan modeldir. Kurulumu ve kullanımı diğer şaselere göre daha kolaydır. Ortalama her şasede bir adet SHDSL kartı bulunmaktadır. Her portta 10 mbps downstream, 1mbps upstream hızına kadar çıkmaktadır. Aynı binada veya aynı ağda olan DSL şaseleri IGUE100 kart ile Ethernet formatında ATM şebekesine bağlanmaktadır. AM31 sisteminin her şasesinde 384 abone, kaskat bağlı 5 şase toplam 1728 abone desteklenebilmektedir. Klasik bağlantıdan farklı olarak splitter’lar repartitörde regletler üzerinde bulunur. Her kartta 32 perli konnektör bağlanmıştır. Bu kabloların bir ucu repartitöre gider ve buradaki santral ve aboneden gelen şebeke aktarmaları yine splitter yardımıyla yapılır.


KISIM : Repartitör SAYFA NO : 11
YAPILAN İŞ : İnceleme ve Uygulamaları Tarih : 24 / 07 / 2006

Repartitör santralin görevleri yerine getirmesi için ihtiyaç duyduğu devrelerin bulunduğu bölümdür. Repartitörde devre bağlama ve devre toplama işlemleri yapılmaktadır. Yüksek ve geniş bir bölümde kurulu devreler bütününde reglet, fuse, NEC, XD, XD2, ADSL ve ankesör bağlantılarının yapılandırıldığı elemanlar bulunmaktadır.

Repartitörde PSTN aboneleri 2, ADSL aboneleri ise 4 kablo ile temsil edilirler. Birleşik halde numaralandırılmış olan kablolar bütünü ise data ve sistem-12 gibi diğer santral bölümlerine iletilmektedir. Aboneler repartitörde kimliklerle temsil edilir. Bir PSTN abonesi reglet ve fuse numaraları, ADSL abonesi ise reglet, fuse ve XD, XD2 veya NEC numarasıyla temsil edilir. PSTN abonelerinin kablo altyapısı fuse ve reglet arasında olduğu için, santral repartitöründe çoğunlukla regletler ön yüzde, fuseler ise arka yüzde yer alırlar. Bu bağlantılarla yeni tesis kurma, hat iptali, kapanma, aktarma veya numara değişikliği işlemlerinin elektriksel bağlantıları bu alanda yapılmıştır.
KISIM : Repartitör SAYFA NO : 12
YAPILAN İŞ : Reglet-Fuse Uygulamaları Tarih : 25 / 07 / 2006Repartitörde kullanılan elemanlar reglet, fuse, XD, XD2, NEC gibi abone kablolarının bağlandığı parçalardır. Regletler 100 abonenin bağlı olduğu anahtarlardır. Regletlerin üst ve alt yüzünde 200 adet iletken çubuk bulunur. Üst taraftaki iletkenlere abonenin kablosu bağlanır. Alt taraf ise santral tarafından kurulmuş sisteme bilgi veren çubuklardan oluşur.

Repartitörde regletlerin bulunduğu çatının arka yüzünde fuseler bulunmaktadır. Fuseler de regletler gibi 100 aboneye hizmet vermektedir. Fuseler yani yüzlükler her satırında 10 abone bulunan 10 sütundan oluşurlar. Aboneler bu 100 girişten birinin iki girişine kablolanır. Abone kablosunun vurulduğu boşlukların hemen üstünde santral kısmına giren iki kablo bulunur. Bu boşluk iletkenliği başlatan veya kesen boşluktur. Reglet ve fuselerle devre işlemleri gerçekleştirilmiştir. Arızalar kontrol edilmiştir.


KISIM : Repartitör SAYFA NO : 13
YAPILAN İŞ : NEC, XD, XD2 Sistemleri Tarih : 26 / 07 / 2006

Abonelerine DSL hizmetleri veren santralde, bu bağlantıların sağlanması için fuse yapısında fakat 50 aboneyi destekleyen kutular bulunmaktadır. Bunun sebebi ise fusede abone 2 girişe sahipken DSL sistemlerinde 4 giriş kullanmaktadır.

Repartitörde DSL hizmetlerini veren bu elemanlar NEC, XD ve XD2 elemanlarıdır. Hepsi aynı görevi yapmaktadır ve yapıları da aynıdır. Abone kimliği adreslenirken bu isimler belirtilir. Örneğin XD ’de bulunan 3. satırda ve 4. bölümdeki abone XD2 12 olarak adreslenir.

Bu kutuların yapısında ise 10 satır, her satırda 5 abone bulunan, arka yüzünde ise “Junction” denilen PSTN ve ADSL ’yi birbirinden ayıran ayraçlar yer alır. Bu ayraçlar ile PSTN şebekesinden ADSL sinyalleri ayrıştırılır. Bu özellik ile ADSL kullanılırken şebeke meşgul olmaz. ADSL bağlantıları repartitörde sık kullanılan kronelerle gerçekleştirilmiştir.

KISIM : Repartitör SAYFA NO : 14
YAPILAN İŞ : Yeni Tesis, Hat İptali Tarih : 27 / 07 / 2006

Repartitörde PSTN aboneleri için yeni tesis açma ve hat iptal işlemleri yapılmıştır. Bir PSTN abonesinin kimliği reglet ve fuse numaralarından oluşur. Örneğin 0123456 numaralı ve 7. fusenin 8. satırı, 9. sırasında bulunan bir PSTN abonesi repartitör bilgi sisteminde 01234 numaralı reglette ve 007*08-09 adresli fusede yer almaktadır. PSTN aboneleri bu adreslerin dışında bir de lokal adrese sahiptir. Bu adreste abonenin saha dolabındaki adresidir. Bildirilen PSTN adresinin oluşturulması için öncelikle reglete abonenin bir çiftten oluşan kablosu bağlanır. Bu işlemden sonra reglete bir ucu bağlı olan kablo, belirtilen fuse adresine yönlendirilir. Boş olan girişlere vurulan bu kablolar bağlandıktan sonra çevir sesi kontrol edilir. Lokal adres için saha dolabındaki gerekli bağlantılar oluşturulduğu zaman PSTN abonesi oluşturulmuştur. Hat iptal işleminde ise belirtilen abonenin reglet ve fusedeki kablosu iptal edilir. Bu kablolardan birinin çıkması halinde çevir sesi kaybolur ve abone hattı kullanılamaz.KISIM : Repartitör SAYFA NO : 15
YAPILAN İŞ : ADSL Yeni Tesis, Hat İptali Tarih : 28 / 07 / 2006
Santralin abonelerine verdiği ADSL hizmeti için repartitör işlemleri yapılmıştır. Yeni bir ADSL abonesi için eğer abonenin PSTN hattı yoksa yeni bir PSTN hattı çekilir ( Bknz. Sf.14). ADSL hattı çekilirken abonenin santral kimliğine bakılır. Reglet ve fusede bağlı kabloları sökülür. ADSL abonesi için hizmet veren NEC, XD ve XD2 kasalarında bulunan per girişlerinden alttaki ikisi regletle, üstteki ikisi ise fusele birleştirilmelidir.

Yeni tesis çekilecek abonenin reglet ve fuseden gelen kabloları ADSL kutularında birleştirilir. Bu şekilde abone ADSL hizmetinden faydalanacaktır. Aboneye atanan ADSL kimliği ise kutudaki sırasından belirlenir. Örneğin 1. XD kutusunda 4. satırın 2. abonesi 17. abonedir. Her satırda 5 abone olduğu için 4. satırın 2. abonesi XD-1-17 kimliğini almıştır. Hat iptali için abone hem ADSL hem PSTN iptali istiyorsa; yapılan tüm bağlantılar kesilir. Abone ADSL iptali istiyorsa, PSTN’ye devam edeceği için ADSL kutusundan sökülür ve reglet-fuse bağlantısı korunur. Bu sistemlerle yeni abonelerin hatları kurulmuş ve abone isteğiyle bazı hatlar iptal edilmiştir.
KISIM : Ankesör Sistemleri SAYFA NO : 16
YAPILAN İŞ : İnceleme ve Uygulamaları Tarih : 31 / 08 / 2006Ankesörler santrallerin etrafında, kırsal alanda ve küçük yerleşim birimlerinde kurulmuş telefon sistemleridir. Ankesör sistemlerinde kullanılan kartlar yardımıyla PSTN abonesi olmayan kişiler telefonla görüşme hakkını kazanırlar. Şehir merkezlerindeki ankesörlerle sadece arama yapılırken, kırsal alana yerleştirilmiş ankesörler dışarıdan aranabilmektedir.

Santralin kullandığı ankesörler çoğunlukla D4 ve D5 tipi ankesörlerdir. Ayrıca santralde kullanımı yeni başlayan ve internete bağlanma SMS, MMS göndermeye yarayan yeni tip ankesörlerde bulunmaktadır. Birkaç yıl önceye kadar kullanılan jeton sistemli ankesörler tamamen kaldırılmıştır. Ayrıca kişiler tarafından taklidi yapılan mangetik kart kullanımı da tamamen bitmek üzeredir. Standart ankesör olarak en kullanışlı model olan D5 sistemi ise kullanıcıya çok kolaylık sağlamaktadır. Merkez santrale bağlı 250 adet ankesör bulunmaktadır. Bu ankesörlerin bakımları ise periyodik olarak kontrol edilmektedir. Yaptığımız işlemde santral etrafındaki ankesörler kontrol edilmiştir, arızalı parçalar değiştirilmiştir.

KISIM : Ankesör Sistemleri SAYFA NO : 17
YAPILAN İŞ : Teknik Uygulamalar Tarih : 01 / 08 / 2006


Ankesör sistemlerinin iç yapısında 3 farklı kart bulunmaktadır. Bu kartlar ATD-N&LİNE PROTECT, Card Reader, Main Board kartlarıdır. ATD-N kartı gelen hattın alındığı noktadır. Santral her ankesöre bir bilgi kartı yüklemiştir. Bu kartlarda Card Reader’a bağlanır. Sistemde 4 farklı kart girişi vardır. Bunlardan geri kalan 3 kart ileriye dönük olarak yapılmıştır. Main Board ise diğer kartlarla klavye ve ekranı da içine alan karmaşık bir devredir. Bir ankesörün içerisinde bulunan bu kartların dağılımı aşağıdaki şekildeki gibidir. Yeni kurulan bir ankesörde kartlar kasaya monte edildikten sonra ATD-N ile main board bağlantısı yapılır. Bu işlemden sonra card reader da bağlanır. SAMS girişlerine ise küçük bilgi kartı yüklenir ve ankesör çalıştırılır.KISIM : Ankesör Sistemleri SAYFA NO : 18
YAPILAN İŞ : Ankesör Arızaları Tarih : 02 / 08 / 2006Santralin kullandığı makinelerin çoğu D4 ve D5 sistemleridir. 1990 yılında kullanımı başlayan magnetik kartlara uygun kasalar iptal edilmektedir. Yeni kasalar smart kart olarak adlandırılan kartlarla çalışmaktadır. Ankesöre girilen kart sistemini tetiklemektedir. Kart okuyucunun aldığı bilgiler main board’a aktarılır. Main board izin verdikten sonra ATD-N LİNE PROTECT kartı da çalışmaya başlar ve veri aktarımı sağlanır. Arızalı olduğu bildirilen bir ankesörde yapılan inceleme de ses aktarımının kesildiği için kartlar kontrol edilmiştir. Seste buğulanma veya kesilme varsa büyük olasılıkla ankesörü santrale bağlayan ATD-N LINE PROTECT kartı arızalıdır. Bu kartın değiştirilmesiyle ses kesilmesi sorunu çözümlenmiştir. D4 ve D5 tipi ankesörler kolay programlanabildiği için yeni hizmetler bu modellerde daha rahat uygulanmaktadır. Bu programlardan birisi olan ödemeli arama hizmeti bu ankesörlere yüklenmiştir. Merkez santralde kurulu TTkart platformu iki dilde hizmet veren makine dilinde kullanıcıya kolaylıklar sunan bir servistir. D4 ve D5 tipi ankesörler bu kartlatı da rahatlıkla okuyabilmektedir.


KISIM : Ankesör Sistemleri SAYFA NO : 19
YAPILAN İŞ : D4, D5 Sistemleri Tarih : 03 / 08 / 2006


D4 ve D5 tipi ankesörler sadece santralin verdiği gerilimle çalışmaktadır. Bu ankesörlerin içinde bir adette pil bulunmaktadır. Main board’a yerleştirilmiş bu pilin enerjisi tükendiği zaman ankesör arıza vermektedir. Bu arızaların önlenmesi için piller periyodik olarak şarj edilmektedir. Kurulumları yeni başlanan internet, SMS, MMS hizmetleri veren sistemler ise telefon hattının verdiği enerji haricinde elektrik şebekesinden de desteklenmektedir. Bu kasalarda anakart üzerindeki pilin şarj edilmesine gerek yoktur. Bu kasalar ADSL abonelerinin kullandığı ATM şebekesinden beslenmektedir. Üzerinde bulunan klavye, Mouse ve kamera gibi özelliklerle kullanıcının PSTN yanında multimedya özellikli iletişim yapmasını sağlar. Bu kasaların içi bir bilgisayar kasasını andırmaktadır. HTML hizmetini geniş bir display sayesinde kullanıcıya sunar. Bu kasanın kontrolü de yapılmıştır. Kasa içerisinde herhangi bir arızaya rastlanmamıştır.


KISIM : Ankesör Sistemleri SAYFA NO : 20
YAPILAN İŞ : Topraklama Arızaları Tarih : 04 / 08 / 2006

Kırsal alan ve santral etrafındaki ankesörler periyodik olarak kontrol edilmektedir. PSTN sistemlerinde uzaklık çok önemlidir. Bir PSTN bağlantısı santralden uzaklaştıkça; bağlantının verimi düşmektedir. Verimin düşmesi ise ADSL sistemlerinde veri kaybına yol açarken diğer PSTN sistemlerinde ses kaybı oluşturmaktadır. Ankesör bağlantıları da özellikle santralden uzak bölgelerde ciddi ses kaybına sahiptir. Merkezden uzak küçük yerleşim birimlerinde ankesörler santrale yakın kurularak bu sorun giderilmiştir. Merkezde karşımıza çıkan arızada ankesör ile santral arasında kopukluk olduğu tespit edilmiştir. Ankesör santrale yakın olduğu için kopukluk arızasının oluşması düşük bir olasılıktır. Bu sorunun çıkışı input-ground-output bağlantısına sahip ATD-N LINE PROTECT kartından kaynaklandığı için önce pil şarj edilmiştir. Sistem aynı cevabı verdiği için kart değiştirilmiştir. Ankesör sistemlerinde yeni bir kurulum veya kart değişikliklerinde model resetlenir. Yeni bilgilerin kaydedilmesi için ankesör bölge merkez santralini arar. Main board’ta yanan 5 led bulunmaktadır. Bunlardan 4’ü söndüğünde işlem tamamlanır ve arıza oluşumu önlenir.


KISIM : Repartitör SAYFA NO : 21
YAPILAN İŞ : ADSL ve PSTN aktarma Tarih : 07 / 08 / 2006

Repartitör bölümünde devre bağlama, devre toplama işlemlerinin yanı sıra PSTN veya ADSL abonelerinin aktarma(nakil) işlemleri de yapılmıştır. Aktarma işlemlerinin sebebi abone kaynaklı olduğu gibi; santralde düzenlemeler nedeniyle de aktarmalar yapılabilmektedir. Bir PSTN abonesi aktarma işlemi yapılırken öncelikle abonenin reglet-fuse adreslerine bakılır. Sistem-12 onayı verilmişse bu adreslerde çevir sesi olmamalıdır. Bu kontrol yapıldıktan sonra fuse ile regleti birbirine bağlayan kablo sökülür. Yeni numaraya yönlendirildikten sonra ise yeni tesis çekme işlemi (bknz sf.14) tekrarlanır. Hattın yeni kimliği yeni reglet ve fuselere bağlanır. Eğer abone saha değiştirmişse lokal kimliği de değiştirilir.

ADSL aktarmalarında ise abonenin eski ADSL kimliğine göre kutulardaki bağlantıları sökülür. PSTN hattı değişmeyecekse sadece ADSL kutusunda yeni bağlantıları yapılır. PSTN kimliği de değişecekse ADSL , reglet ve fuse bağlantıları sökülür ve yeni ADSL tesis işlemi (bknz sf.15) gerçekleştirilir. Her iki işlemde de çevir sesi alınıp doğrulanırsa bilgiler aktivasyon için sistem-12’ye gider. Buradaki onaydan sonra aktarma tamamlanmış olur.


KISIM : Repartitör SAYFA NO : 22
YAPILAN İŞ : Arızaların Düzeltilmesi Tarih : 08 / 08 / 2006
Repartitör sistemi aynı anda birçok aboneye hizmet verdiğinden çıkan arızalar bilgisayar sistemi ile verilmektedir. Arızaların çoğunda regletin bağlı olduğu fuse adresleri uyuşmamaktadır. Böyle durumlarda eğer mümkünse regletteki kablo takip edilip ait olduğu fuse bulunur. Bu işlemden sonra yeni adresi sisteme tanıtılır. Bu işlemin mümkün olmadığı zamanlarda ise bilgisayarı verdiği adresle reglet birleştirilmektedir. Aktarma hatalarında ise sistem bilgisayardan alınan verilerle yönlendirilmektedir.

Karşılaşılan bir diğer arızada topraklama arızasıdır. Repartitörün herhangi bir noktasında kalolardaki sıyrıklık, kesilme gibi durumlarda topraklama arızaları verilmektedir. Bu arızalar PSTN hattında ses kaybına yol açarken, ADSL hattında da veri kaybına yol açabilmektedir. Topraklama arızalarının repartitörde bulunan ve bağlantıları kontrol eden bilgisayardan da bulunması mümkündür. Hat ölçümlerinde 500 nFAR ölçümünün altındaki değerler topraklama sayılır. Kablodaki açıklık düzeltilemez ve kablo yenisi ile değiştirilerek topraklama arızası önlenir.


KISIM : Repartitör SAYFA NO : 23
YAPILAN İŞ : Parking Uygulamaları Tarih : 09 / 08 / 2006
Santrale kayıtlı abonelerin hatlarında belirli bir süre meşgul tonu alınırsa olası bir arıza olabileceği için bu numaralar işleme alınmalıdır. Sistem-12 santralinde bu aboneler Repview programı ile tespit edilmektedir. Bu listelerde abone numarasının yanında dijital kimliği, hattın analog mu dijital mi olduğu gibi bilgiler yer alır. Avpark olarak adlandırılan bu numaraların bulunduğu listelere “Parking listeleri” denilir. Parking listeleri haftada 4 ke çıkartılmaktadır.

Sistem-12 tarafından repartitöre gönderilen Parking listesindeki numaralar önmuayeneye alınır. Yaptığımız ilk işlemde bu numaralar santralden aranmış hala meşgul olanlar ise düzenlenmiştir. meşgul olan numaralar olası bir arıza nedeniyle kontrol edilir. Hatlarındaki kopukluk, topraklama gibi arızalara bakılır. Abone kendi isteği dışında meşgul tonu alıyorsa arızalar TAS sistemine verilir ve saha kontrolü yapılır. Düzeltilen Parking numaraları TAS sisteminden düşürülür.

KISIM : Repartitör SAYFA NO : 24
YAPILAN İŞ : Reglet-Fuse Montajı ve Kons Tarih : 10 / 08 / 2006

Sistemde abone numaralarını belirleyen regletlerde boş çubuk kalmadığı zamanlarda bir reglet, sistem-12 ile repartitör arasında kurulmaktadır. Ön ve arka yüzünde iletkenler bulunan reglet sistemlerinde ön yüz aboneye, arka yüz sisteme kablolanmaktadır. Yeni açılan regletler çatıda uygun bir noktaya monte edilir.bu işlemden sonra açılacak numaralar alt yüzden kablolanır ve sistem-12’ye tanıtılır. Fuselerde aynı sistemle kurulur fakat fuselerin arka yüzü olmadığı için ön tarafta santrale ait kablolar bağlanır ve fuse işleme açılır. Yeni tesis kurulacak numaralar, yeni bağlanmış reglet ve fuselere bağlanır.

Kons sistemi ise fuse çatısında yer alan ve saha dolapları ile santralleri birbirine bağlayan sistemlerdir. Her sahanın santralde bir ya da birden fazla fuse’ü bulunmaktadır. Kons sistemi, fuse il aynı yapıya sahiptir. Kons kurulumunun getirdiği diğer bir avantaj ise onarımı veya kurulumu yapılan bir numara fuse yerine konsa bağlanarak çalıştırılabilir. Sistem-12’de onaylanmamış, çevir sesi olmayan numaralar konsa bağlanarak çevir sesi alınabilir.


KISIM : Repartitör SAYFA NO : 25
YAPILAN İŞ : ASAM uygulamaları Tarih : 11 / 08 / 2006

ADSL sistemleri repartitörde farklılık gösterebilmektedir. Alcatel ASAM bağlantısı numara ile fuse arasındaki kabloyu iptal eder. Numaradan ASAM’ a giden hat burada splitter’la birleşir ve fuse’e gider. ASAM’dan çıkan bu hatta “combi” adı verilir. Yapılan bağlantının anlatımı aşağıdaki şekildeki gibidir.
Şekildeki bağlantıda santral ile numara arasındaki ve numara ile ASAM arasındaki bağlantılar “POTS” olarak adlandırılır. ASAM’dan fuse’e ve fuse’den abone hattına giden diğer bağlantılar ise “ combi “ dir. bu bağlantı pots ve ADSL şebekesini içerir.


KISIM : Repartitör SAYFA NO : 26
YAPILAN İŞ : NEC Bağlantıları Tarih : 14 / 08 / 2006Repartitör bölümünde kullanılan diğer bir kasada meteksan firmasına ait NEC kutularıdır. Bu kasada splitter repartirördeki krone dizileri üzerine takılır. Bu sebeple telefon sistemindeki ADSL için ayrıca bir kablo çekilmesine gerek kalmaz. Yapılan uygulamalarda ADSL abonesi olmak için müracat eden hatlara NEC’lerden bağlantı yapılmıştır.

NEC sistemlerinde splitter çekildiği zaman ADSL bağlantısı kesilir ama PSTN bağlantısı kesilmez. ASAM bağlantısından farklı olarak bu sistemde DSLAM ‘dan gelen ADSL ile santraldeki pots müşteri hattı birleştirilerek combi ismiyle abone hattına yönlendirilmiş ve abonenin hattı yenilenmiştir. Bu bağlantılar aşağıdaki şekildeki gibidir. Şekildeki bağlantılar gerçekleştirildikten sonra aboneye ADSL servisleri verilmeye başlanmıştır. Combi bağlantısından splitter çekilidiği zaman pots bağlantısı kesilmez. İptal işlemi bu şekilde yapılmıştır.

KISIM : Repartitör SAYFA NO : 27
YAPILAN İŞ : ADSL Arızaları Tarih : 15 / 08 / 2006Repartitörde kurulum ve iptal işlemleri uygulamaları anlatılan ADSL sistemleri kompleks olduğu için arıza payı da PSTN’ye göre daha fazladır. Reglet ve fuse’den gelen kabloların birleştiği NEC sistemlerinde yanlış kablolama, temassızlık, kopukluk veya topraklama hataları gerçekleşmektedir. PSTN ve ADSL hattını birbirine bağlayan ve fiziksel ayrımlarını sağlayan splitter parçalarının temassızlığı yüzünden abone hatlardan birinin kaybına uğramaktadır. Böyle durumlarda NEC kutusunun arka yüzüne müdahale edilmelidir. Bu işlemde kutuda “junction” adı verilen parçalar test edilmiş arızalı olduğu tespit edilenler ise yenileriyle değiştirilmiştir. Reglet ve fuse kablosunun ayrı yerlere bağlandığı XD, XD2 sistemlerinde de yanlış yere vurulan kablolar arızaya yol açmaktadır. Bu arızalar da giderilmiştir. Bu bağlantının doğru şekli aşağıdaki gibidir.


Şekilde görüldüğü gibi ADSL kablosu sökülürse PSTN devam eder. Bu yüzden iptaller kolaylaşır.
KISIM : Repartitör SAYFA NO : 28
YAPILAN İŞ : Kablo Uygulamaları ve Arızaları Tarih : 16 / 08 / 2006Santral içerisinde, dışarısında ve birimler arasında kullanılan kablolar değişik özelliklere sahiptir. Sağlıklı bir iletişim için kablonun yüklenmemiş olması gerekir. Kablolara yapılan ilaveler topraklama ve kopukluklara yol açmaktadır. Bir abonenin ADSL veya PSTN abonesi olması için santrallerden çıkan kablolar öncelikle repartitöre iletilir. Burada işlenen kablolar fuse bağlantısından çıkarak saha dolabına gider. Saha dolabından çıkan lokal kablo ise aboneye (ankastra) iletilmektedir. Kablo arızalarının sebepleri ise diyafoni, gürültü ve frekanstaki hatalardan kaynaklanır. Hat iletiminde ise perler arasındaki gelişme 150 Khz’de en fazla 50 ms olmalıdır. Diyafoni ise aynı seride bulunan perlerin birbirlerini etkilemesinden kaynaklanır. Diyafonide perler birbirlerine taşıdıkları işareti verirler. Santral , fuse , lokal ve ankastra kablolarının özellikleri ise aşağıdaki gibidir.


SANTRAL FUSE LOKAL ANKASTRA
Kablo Çapı
(mm) 0,5-0,6
0,32-0,4 0,32-0,4 0,32-0,4 0,4-0,5-0,6
0,8-0,9-0,63
Kablo
Yapısı SQ;TP SQ;TP SQ;TP SQ;TP;UP
Kablo
Yeri Dahili Yer altı Yer altı; hava Hava; kanal(ev)
Kapasitans
55-120 nF/km 25-60 nF/km 25-60 nF/km 35-120 nF/km
Kablodaki
Per Sayısı 1200 2400 (0,4 mm)
4800 (0,32 m) 600 (0,4 mm) 2 havada
600 bina içi


KISIM : Repartitör SAYFA NO : 29
YAPILAN İŞ : FES Sistemi Tarih : 17 / 08 / 2006
FES (fiberoptik erişim sistemleri), şebekeden saha dolabına kadar olan alanda veya santraller arasında veri iletiminin fiberoptik kablolardan olmasını sağlar. 3 km olan bakır kabloyla iletimi 10 kat artırarak çok geniş bir alanda ses veya veri kaybını önlemektedir. FES sistemi noktadan noktaya olduğu gibi RING şeklinde de kullanılabilmetedir. FES sistemi ile PSTN, ankesör, LAN, ISDN, ADSL ve yeni teknolojiye bağlı servislerden G.HDSL, VDSL gibi servislerin verilmesini de olası hale getirebiliriz. Bu sistemin avantajları ise DSL’deki mesafe sınırını kaldırması, diyafoni’ yi önlemesi, yüksek hızda iletim sağlaması, elektromanyetik ortamdan etkilenmemesi ve değişik ağ topolojilerine uyum sağlaması olarak sıralayabiliriz. FES sistemi Access-mux’a sahip olduğu için her türlü santral ile uyumlu çalışabilmektedir. DATA ve ses taleplerinin bir arada karşılanması gün geçtikçe daha da önemli olduğu için bu sistem sürekli olarak yenilenmektedir. Sistem santraldeki merkezi birim ile bu üniteye fiberoptik kanloyla bağlı saha dolabından oluşmaktadır. Merkezi birim PSTN ve ATM şebekesiyle doğrudan bağlantılıdır.


KISIM : Repartitör SAYFA NO : 30
YAPILAN İŞ : LAN Sistemleri Tarih : 18 / 08 / 2006
LAN( Local area Network) birbirlerine yakın yerleşmiş bilgisayarlar arasında bağlantı ve bilgi transferini sağlayan sistemdir. Sistem merkez santral ile diğer santraller arasında kurulmuştur. LAN ile merkezden bildirilen “ Parking listeleri” diğer santralde çıkartılıp kontrol edilmiştir. Santralde kullanılan LAN bağlantısı 10 mb/sn hızında ve UTP tipi kabloyla oluşturulmuştur. Çeşitli bölümlerdeki bilgisayar ile LAN’ı kontrol eden server bilgisayarlar birbirine HUB/SWITCH sistemi ile bağlanır. Aynı sistemden çıkan bir kablo ile printer’lara bağlanır. LAN ağı değişik topolojilerle de kullanılabilmektedir. Bunlar doğrusal (line, bus), yıldız(star) , ağaç(tree) ve daha öncede bahsedilen ring topolojileridir. LAN ağı için en uygun kablolardan koaksiyel kablo kullanılmıştır. Bu kablo merkezinde veri iletimi kablosu ve onu saran bir başka kablodan oluşur. Bunun dışında F/O kabloları da kullanılmaktadır. LAN bağlantısı ile aynı yapıda bulunan diğer bağlantılar ise MAN ( Metropolitan Area Network) ve WAN (Wide Area Network ) sistemleridir. Bu sistemler de değişik amaçlarla değişik bölgelerde kullanılmaktadır.

KISIM : Sistem-12 Santrali SAYFA NO : 1
YAPILAN İŞ : İnceleme ve uygulamaları Tarih : 10 / 07 / 2006


Genel olarak santralden bahsetmek gerekirse; sistem santrali dört bölümden oluşmaktadır. Bunlar, sistem-12 repartitör, xDSL ve ankesör bölümleridir. Bunlardan xDSL ve sistem-12 bölümleri elektronik ağırlıklıdır. Repartitör ve ankesör bölümleri ise daha çok elektriksel devrelerden oluşmaktadır

Sistem-12 santrali kısım olarak en önemli bölümlerden biridir. Bu bölüm telekomünikasyonda bir anlamda multiplekser görevi yapmaktadır. Sistem-12’de abone bilgilerinin kayıtlı olduğu devre kartlarından oluşan kompleks bir yapı bulunmaktadır. Sistemin yönetildiği bilgisayarlarla bu devreler kontrol edilerek abone hatları üzerindeki birtakım işlemler kontrol edilmektedir.

Birçok santral sisteminden sistem-12 EC 7.4 modelini kullanan santralde bu kısımdan abone hatları üzerindeki birçok özellik iptal edilebilir, güncellenebilir veya eklenebilmektedir. Bu işlemlerden bazıları ISDN, ADSL veya abone isteği ile belirlenen CLIP, CLIR gibi özelliklerdir.
Sonuç olarak sistem-12 bölümünde abone bilgileri elektronik ortamda saklanmakta ve güncellenmektedir.


KISIM : Sistem-12 Santrali SAYFA NO : 2
YAPILAN İŞ : Kart ve ISDN Uygulamaları Tarih : 11 / 07 / 2006

Sistem-12 santrali geniş bir alanda kurulmuştur. Santralde iki farklı kolon bulunmaktadır. Bu kolonlar abone kartlarının bağlı olduğu ve bilgisayarlarla kontrol edilen kısımlardır. Kolonlarda raf şeklinde modüller bulunmaktadır. Modüller ise farklı tipte abone kartlarını içerir. Sistem-12 santralinde 44 adet kolon bulunmaktadır. Bu kolonlarda 8’er tane modül; her modülde ise 16 adet kart bulunmaktadır. Eski tip kasalarda ise modül sayısı 6, her modüldeki kart sayısı ise 8’dir. merkez santral haricindeki kırsal alan santrallerinde ise Levent ve Dicle tipi kasalar bulunmaktadır.
Sistem-12 santralindeki diğer bir servis ISDN servisidir. ISDN temel servisleri sayısal ortamlarda birleştiren tümleşik devredir (Integrated Services of Digital Network). ISDN ile G4 FAX, video konferans, data iletimi ve audio transmisyonu sağlanmaktadır. Bu sistemde 128 kbps üzerinde hız gerekli ise haberleşecek aboneler Inverse Multiplexer kullanır. Farklı ortamların çoğullanarak birleştirilmesi için ise Primary Multiplexer kullanılmaktadır.

KISIM : Sistem-12 Santrali SAYFA NO : 3
YAPILAN İŞ : Kart Çeşitleri ve Montajı Tarih : 12 / 07 / 2006Sistem-12 EC 7.4 modelini kullanan santralde yaygın olarak iki kart çeşidi kullanılmaktadır. Bu kartlardan birincisi ALCB diğeri ise ALCN modelidir. Bu kartların yanı sıra sistemde DTRE kartlarda mevcuttur. Eski tip kasalarda ise ALNC model devre kartları kullanılmaktadır. Kartların özelliklerine gelince DTRE modeli santraller arası geçişi sağlayan dijital geçişi yönlendiren kartlardır. ALCN ve ALCB modelleri ise iletişimde aktivasyon, deaktivasyon, ücretlendirme ve aboneye özellik atamaya yarayan kartlardır. Bunların her birinde 100 abonenin bilgileri kayıtlarıdır.

Üzerinde birçok entegre bulunan bu tümleşik devre modüllere monte edilmektedir. Kartlarda doğan arızalarda ise arızalı kart modülden çıkartılır ve onun yerine aynı model bir başka kart yerleştirilir. Tespit edilemeyen hatalarda ise arızalı parça farklı testler için üretildiği firmanın laboratuarına gönderilmektedir. Kartların montajında ise kartın bir kenarında bulunan bakır anahtar modüle yerleştirilir ve sistem-12’yi kontrol eden bilgisayara tanıtılır.KISIM : Sistem-12 Santrali SAYFA NO : 4
YAPILAN İŞ : Bilgisayar Yazılımlarının Uygulanması Tarih : 13 / 07 / 2006Sistem-12’de kullanılan programlar HYCON, TAS, ANZIOWIN ve REPVIEW yazılımlarıdır. REPVIEW yazılımı istem merkezi tarafından kontrol edilmektedir. Görevi HYCON yazılımlarında yapılan işlemleri LAN bağlantısı ile merkeze iletmektir. HYCON programı ise veritabanı olan ve sistem-12 kartlarını yöneten bir yazılımdır. HYCON ile sistemdeki kodlar yardımıyla yeni abone kaydı, abone iptali veya aboneye özellik atama gibi işlemler yapılmaktadır. Örnek vermek gerekirse; 1234567 numaralı abonenin hattını iptal etmek için VT1234567 komutu kullanılmaktadır. Bunların dışında abonenin numarasının karşıdan görünmesini sağlayan CLIP (Calling Line Identification Presantation) veya numara gizleme işlemini yapan CLIR (Calling Line Identification Restriction) özellikleri de HYCON yazılımıyla abone hattına yüklenmektedir.

TAS programı ise arıza takibini sağlayan ve yine LAN bağlantısı ile çalışan bir sistemdir. Bu sistem diğer santrallerle sürekli iletişim içindedir. Arıza sistemi olarak tanımlanan program sahada veya santral içerisinde meydana gelen hataları kapsar ve arızaların daha kısa sürede çözümlenmesini sağlar.

KISIM : Sistem-12 Santrali SAYFA NO : 5
YAPILAN İŞ : Ağ Uygulamaları Tarih : 14 / 07 / 2006


Sistem-12 santraline bağlı birçok ağ yapısı bulunmaktadır. xDSL hizmeti veren bir santralde en önemli ağ Ethernet ağıdır. Star-Bus ve Ring tipleri kullanılan santralde 100 mbps hızda iletim yapan ağlar kurulmuştur. Korumasız sarılmış çift tel olan UTP’lerin RJ-45 konnektörü ile kullanımı ve kurulumu basittir. Hub* ve Node* arasında bağlantı kopukluğunun giderilmesinde sadece o Node ağ özelliklerinden yararlanamaz. Bu durumda tüm ağ etkilenmez. Kopukluk iki Hub arasında olursa Hub’lar birbirinden bağımsız olarak çalışabilir. Kurulan Ethernet için düşük verimli fakat ekonomik olan UTP ve STP(bakır) tipi kablolar kullanılmıştır. Oluşturulan Ring’te her makinenin gelen ucunda bir alıcı ve giden ucunda bir gönderici bulunmaktadır. Sinyallerde zayıflama minimumdur. Yeni bir makine ekleneceği zaman döngü açılır. İletişim geçici olarak durur.

*Node: Bir ağ donanımı ile haberleşebilen server, printer, faks makinesi gibi aygıtlardır.
*Hub: Kendisine gelen sinyalleri alıp, yine kendisine bağlı olan ağ donanımlarına dağıtan sistemlerdir. Yineleyici görev yapar ve sinyali güçlendirir.KISIM : ADSL ve Özel Devreler SAYFA NO : 6
YAPILAN İŞ : İnceleme ve Uygulamaları Tarih : 17 / 07 / 2006


DSL sistemleri bilgi transferinde çok önemli payı olan kompleks bir sistemdir. “Digital Subscriber Line” yani dijital abone hattı olarak adlandırılan sistem mevcut olan telefon hattını (PSTN) kullanarak, yüksek hızda data iletimini sağlayan geniş bant erişim teknolojisidir. Dial-up erişimde 56 kbps, ISDN erişiminde 128 kbps olan aktarım hızı DSL’de 8 mbps’a kadar çıkmaktadır. DSL tipleri aşağıdaki gibidir.

• ADSL ( Asymmetric DSL )
• SDSL ( Symmetric DSL )
• IDSL ( ISDN DSL)
• HDSL ( High-bit rate DSL )
• VDSL (Very high-bit rate DSL )
• SHDSL ( Symmetric high-bit rate DSL )

Yapılan çalışmalar ADSL ağırlıklıdır. ADSL’de DSLAM ( DSL Access Multiplexer ) kutularına bağlı abonelerden gelen trafiği toplayıp santrale ileten cihazlar bulunmaktadır. Cihazda her abonedeki bağlantı için bir adres tanımlanmıştır. Bu bağlantı Multimedia transfer sağlayabilmektedir. DSL kullanılırken hat meşgul olmaz ve sürekli bağlantı sağlanabilmektedir.
KISIM : ADSL ve Özel Devreler SAYFA NO : 7
YAPILAN İŞ : ADSL Kurulumu Tarih : 18 / 07 / 2006


ADSL santral abonelerine sunulan, PSTN üzerinden çalışabilen ve veri transferini sağlayan çift yönlü ağ sistemidir. Asimetrik olarak adlandırılmasının nedeni download hızının upload hızından fazla olmasıdır. Örneğin 256 mbps download yapan bir şebeke 64 mbps hızında upload yapmaktadır. ADSL kurulumunda splitter ile şebeke ikiye ayrılır. Bir kablo PSTN’ye diğeri ise ADSL’ye bağlanır. Bu şekilde ADSL kullanılırken hattın meşgul olması önlenir. Bina içi bağlantıdan sonra repartitöre iletilen kablo burada XD, XD-2 veya NEC adı verilen kutulara kablolarla bağlanır. Bu bağlantı yapılırken abone özel devresi baştan yapılandırılır. Yapılan işlem bir elektrik devresine başka bir elemanı seri olarak bağlamakla özdeştir. Bu bağlantılar yapıldıktan sonra aboneye bağlanan ADSL santrale tanıtılır. Bu bilgi abone paketi ile ilgilidir. Abonenin hangi hızda bağlantı kullandığı ve numarasının özellikleri sistem-12’ye kaydedilir. Hem telefon hem de internet şebekesine bağlı olan ADSL santralinde bağlantılar yapılıp onaylanır ve abone ADSL’ye kaydedildikten sonra işlemleri tamamlanır.


KISIM : ADSL ve Özel Devreler SAYFA NO : 8
YAPILAN İŞ : DSLAM Uygulamaları Tarih : 19 / 07 / 2006

DSL bağlantıları uygulamalarında en önemli kısımlardan biri şebeke çekimidir. Santrali ilgilendiren kısım ise splitter’dan DSLAM’a kadar olan kısımdır. Bunun dışında santral repartitörü NEC, XD, XD2 ile reglet-fuse bağlantısını yapmaktadır. DSLAM’lara bağlı iki kablodan birincisi PSTN’ye ikincisi ise DSL şebekesine yönlendirilmiştir. DSL şebeke hizmetini TTnet ve Turpak-Passport vermektedir. ATM şebekesine abone haricinde bağlı 4 bölüm vardır. Bunlar SSG ( Service Selection Gateaway ), Management System sunucu bilgisayarı ile kullanıcıya hizmet veren özel server’lardır. ( eğitim, oyun, web, e-ticaret vb. server’lar). DSLAM bağlantılarında 32*12 olmak üzere 384 abone hattı, kaskat bağlı 5 şaseden de toplam 384*5 olmak üzere 1728 abone desteklenir. DSLAM kutusunda 12 adet konnektör aboneye aitken bunların yanında bir adet VGA video kartı ve 2 adet geçiş girişi bulunmaktadır. Bu bağlantılar hazırlandıktan sonra DSLAM sisteme ve server’a tanıtılarak devreye katılır. (bknz şekil 1.1)

V
G
AI
N


O
U
T12* LTU
Abone Bağlantıları

Şekil 1.1 DSLAM

KISIM : ADSL ve Özel Devreler SAYFA NO : 9
YAPILAN İŞ : ASAM ve A7300 Bağlantıları Tarih : 20 / 07 / 2006ADSL şebekesinde yaygın olarak 4 farklı kasa kullanılır. Bunlar ASAM A1000, NEC AM31, A7300 ve A7300C kasalarıdır. ASAM A1000 ilk olarak kullanılmış şebekedir. ASAM sisteminde her şase 15 slottan oluşur. Abone kartları olan Adlt’lerde 4 port desteklenmektedir. ASAM multiplekserinde 12 adet Adlt kartı bulunur. Adlt’lerin bir ucunda santral kartı monte edilmiştir. Diğer tarafında ise ACU kartları mevcuttur. Abone hatlarından alınan kablolar kasa üzerindeki splitter’lara bağlanır ve yeni abone oluşturulur. Bu bağlantılardan sonra abone sistem-12’de onaylanır ve ADSL hizmetinden yararlanır.
A7300C cihazlarının ise her biri 19 slottan oluşur. Her şasede 16 adet abone kartı ile maksimum 384 abone çalışabilir. Splitter’lar ise ADSL abonelerinin telefon sinyalini ayrıştırarak aynı anda PSTN hizmetinin de alınmasına olanak sağlar. Ayrıca üzerinde bulunan SANT-F kartları 155 M optik arayüz sağlayarak ATM şebekesine bağlantıyı sağlamaktadır. Yapılan repartitör bağlantısı ise her bir abone için 4 tel şeklindedir. Bu bağlantılar çok işgücü istediğinden repartitörde daha kullanışlı ADSL kabinleri mevcuttur ve daha fazla kullanılmaktadır.


KISIM : ADSL ve Özel Devreler SAYFA NO : 10
YAPILAN İŞ : A7300C ve NEC Uygulamaları Tarih : 21 / 07 / 2006


ADSL ve özel devreler kısmında kullanılan A7300C kasaları veri transferine yardımcı olan splitter yapısına uyumlu sistemlerdir. A7300 sisteminden farkı ise UMRAM ( Ultra Density Mini RAM ) özelliğine sahip olmasıdır. Ayrıca sistem bağlantısını 155 mbps optik bağlantısı ile yapmaktadır. Her şaseden maksimum 120 aboneyi beslemektedir. Arka arkaya 7300 şasesi bağlanabilir.

NEC AM 31 sistemi ise ADSL şebekelerinde en çok kullanılan modeldir. Kurulumu ve kullanımı diğer şaselere göre daha kolaydır. Ortalama her şasede bir adet SHDSL kartı bulunmaktadır. Her portta 10 mbps downstream, 1mbps upstream hızına kadar çıkmaktadır. Aynı binada veya aynı ağda olan DSL şaseleri IGUE100 kart ile Ethernet formatında ATM şebekesine bağlanmaktadır. AM31 sisteminin her şasesinde 384 abone, kaskat bağlı 5 şase toplam 1728 abone desteklenebilmektedir. Klasik bağlantıdan farklı olarak splitter’lar repartitörde regletler üzerinde bulunur. Her kartta 32 perli konnektör bağlanmıştır. Bu kabloların bir ucu repartitöre gider ve buradaki santral ve aboneden gelen şebeke aktarmaları yine splitter yardımıyla yapılır.


KISIM : Repartitör SAYFA NO : 11
YAPILAN İŞ : İnceleme ve Uygulamaları Tarih : 24 / 07 / 2006

Repartitör santralin görevleri yerine getirmesi için ihtiyaç duyduğu devrelerin bulunduğu bölümdür. Repartitörde devre bağlama ve devre toplama işlemleri yapılmaktadır. Yüksek ve geniş bir bölümde kurulu devreler bütününde reglet, fuse, NEC, XD, XD2, ADSL ve ankesör bağlantılarının yapılandırıldığı elemanlar bulunmaktadır.

Repartitörde PSTN aboneleri 2, ADSL aboneleri ise 4 kablo ile temsil edilirler. Birleşik halde numaralandırılmış olan kablolar bütünü ise data ve sistem-12 gibi diğer santral bölümlerine iletilmektedir. Aboneler repartitörde kimliklerle temsil edilir. Bir PSTN abonesi reglet ve fuse numaraları, ADSL abonesi ise reglet, fuse ve XD, XD2 veya NEC numarasıyla temsil edilir. PSTN abonelerinin kablo altyapısı fuse ve reglet arasında olduğu için, santral repartitöründe çoğunlukla regletler ön yüzde, fuseler ise arka yüzde yer alırlar. Bu bağlantılarla yeni tesis kurma, hat iptali, kapanma, aktarma veya numara değişikliği işlemlerinin elektriksel bağlantıları bu alanda yapılmıştır.
KISIM : Repartitör SAYFA NO : 12
YAPILAN İŞ : Reglet-Fuse Uygulamaları Tarih : 25 / 07 / 2006Repartitörde kullanılan elemanlar reglet, fuse, XD, XD2, NEC gibi abone kablolarının bağlandığı parçalardır. Regletler 100 abonenin bağlı olduğu anahtarlardır. Regletlerin üst ve alt yüzünde 200 adet iletken çubuk bulunur. Üst taraftaki iletkenlere abonenin kablosu bağlanır. Alt taraf ise santral tarafından kurulmuş sisteme bilgi veren çubuklardan oluşur.

Repartitörde regletlerin bulunduğu çatının arka yüzünde fuseler bulunmaktadır. Fuseler de regletler gibi 100 aboneye hizmet vermektedir. Fuseler yani yüzlükler her satırında 10 abone bulunan 10 sütundan oluşurlar. Aboneler bu 100 girişten birinin iki girişine kablolanır. Abone kablosunun vurulduğu boşlukların hemen üstünde santral kısmına giren iki kablo bulunur. Bu boşluk iletkenliği başlatan veya kesen boşluktur. Reglet ve fuselerle devre işlemleri gerçekleştirilmiştir. Arızalar kontrol edilmiştir.


KISIM : Repartitör SAYFA NO : 13
YAPILAN İŞ : NEC, XD, XD2 Sistemleri Tarih : 26 / 07 / 2006

Abonelerine DSL hizmetleri veren santralde, bu bağlantıların sağlanması için fuse yapısında fakat 50 aboneyi destekleyen kutular bulunmaktadır. Bunun sebebi ise fusede abone 2 girişe sahipken DSL sistemlerinde 4 giriş kullanmaktadır.

Repartitörde DSL hizmetlerini veren bu elemanlar NEC, XD ve XD2 elemanlarıdır. Hepsi aynı görevi yapmaktadır ve yapıları da aynıdır. Abone kimliği adreslenirken bu isimler belirtilir. Örneğin XD ’de bulunan 3. satırda ve 4. bölümdeki abone XD2 12 olarak adreslenir.

Bu kutuların yapısında ise 10 satır, her satırda 5 abone bulunan, arka yüzünde ise “Junction” denilen PSTN ve ADSL ’yi birbirinden ayıran ayraçlar yer alır. Bu ayraçlar ile PSTN şebekesinden ADSL sinyalleri ayrıştırılır. Bu özellik ile ADSL kullanılırken şebeke meşgul olmaz. ADSL bağlantıları repartitörde sık kullanılan kronelerle gerçekleştirilmiştir.

KISIM : Repartitör SAYFA NO : 14
YAPILAN İŞ : Yeni Tesis, Hat İptali Tarih : 27 / 07 / 2006

Repartitörde PSTN aboneleri için yeni tesis açma ve hat iptal işlemleri yapılmıştır. Bir PSTN abonesinin kimliği reglet ve fuse numaralarından oluşur. Örneğin 0123456 numaralı ve 7. fusenin 8. satırı, 9. sırasında bulunan bir PSTN abonesi repartitör bilgi sisteminde 01234 numaralı reglette ve 007*08-09 adresli fusede yer almaktadır. PSTN aboneleri bu adreslerin dışında bir de lokal adrese sahiptir. Bu adreste abonenin saha dolabındaki adresidir. Bildirilen PSTN adresinin oluşturulması için öncelikle reglete abonenin bir çiftten oluşan kablosu bağlanır. Bu işlemden sonra reglete bir ucu bağlı olan kablo, belirtilen fuse adresine yönlendirilir. Boş olan girişlere vurulan bu kablolar bağlandıktan sonra çevir sesi kontrol edilir. Lokal adres için saha dolabındaki gerekli bağlantılar oluşturulduğu zaman PSTN abonesi oluşturulmuştur. Hat iptal işleminde ise belirtilen abonenin reglet ve fusedeki kablosu iptal edilir. Bu kablolardan birinin çıkması halinde çevir sesi kaybolur ve abone hattı kullanılamaz.KISIM : Repartitör SAYFA NO : 15
YAPILAN İŞ : ADSL Yeni Tesis, Hat İptali Tarih : 28 / 07 / 2006
Santralin abonelerine verdiği ADSL hizmeti için repartitör işlemleri yapılmıştır. Yeni bir ADSL abonesi için eğer abonenin PSTN hattı yoksa yeni bir PSTN hattı çekilir ( Bknz. Sf.14). ADSL hattı çekilirken abonenin santral kimliğine bakılır. Reglet ve fusede bağlı kabloları sökülür. ADSL abonesi için hizmet veren NEC, XD ve XD2 kasalarında bulunan per girişlerinden alttaki ikisi regletle, üstteki ikisi ise fusele birleştirilmelidir.

Yeni tesis çekilecek abonenin reglet ve fuseden gelen kabloları ADSL kutularında birleştirilir. Bu şekilde abone ADSL hizmetinden faydalanacaktır. Aboneye atanan ADSL kimliği ise kutudaki sırasından belirlenir. Örneğin 1. XD kutusunda 4. satırın 2. abonesi 17. abonedir. Her satırda 5 abone olduğu için 4. satırın 2. abonesi XD-1-17 kimliğini almıştır. Hat iptali için abone hem ADSL hem PSTN iptali istiyorsa; yapılan tüm bağlantılar kesilir. Abone ADSL iptali istiyorsa, PSTN’ye devam edeceği için ADSL kutusundan sökülür ve reglet-fuse bağlantısı korunur. Bu sistemlerle yeni abonelerin hatları kurulmuş ve abone isteğiyle bazı hatlar iptal edilmiştir.
KISIM : Ankesör Sistemleri SAYFA NO : 16
YAPILAN İŞ : İnceleme ve Uygulamaları Tarih : 31 / 08 / 2006Ankesörler santrallerin etrafında, kırsal alanda ve küçük yerleşim birimlerinde kurulmuş telefon sistemleridir. Ankesör sistemlerinde kullanılan kartlar yardımıyla PSTN abonesi olmayan kişiler telefonla görüşme hakkını kazanırlar. Şehir merkezlerindeki ankesörlerle sadece arama yapılırken, kırsal alana yerleştirilmiş ankesörler dışarıdan aranabilmektedir.

Santralin kullandığı ankesörler çoğunlukla D4 ve D5 tipi ankesörlerdir. Ayrıca santralde kullanımı yeni başlayan ve internete bağlanma SMS, MMS göndermeye yarayan yeni tip ankesörlerde bulunmaktadır. Birkaç yıl önceye kadar kullanılan jeton sistemli ankesörler tamamen kaldırılmıştır. Ayrıca kişiler tarafından taklidi yapılan mangetik kart kullanımı da tamamen bitmek üzeredir. Standart ankesör olarak en kullanışlı model olan D5 sistemi ise kullanıcıya çok kolaylık sağlamaktadır. Merkez santrale bağlı 250 adet ankesör bulunmaktadır. Bu ankesörlerin bakımları ise periyodik olarak kontrol edilmektedir. Yaptığımız işlemde santral etrafındaki ankesörler kontrol edilmiştir, arızalı parçalar değiştirilmiştir.

KISIM : Ankesör Sistemleri SAYFA NO : 17
YAPILAN İŞ : Teknik Uygulamalar Tarih : 01 / 08 / 2006


Ankesör sistemlerinin iç yapısında 3 farklı kart bulunmaktadır. Bu kartlar ATD-N&LİNE PROTECT, Card Reader, Main Board kartlarıdır. ATD-N kartı gelen hattın alındığı noktadır. Santral her ankesöre bir bilgi kartı yüklemiştir. Bu kartlarda Card Reader’a bağlanır. Sistemde 4 farklı kart girişi vardır. Bunlardan geri kalan 3 kart ileriye dönük olarak yapılmıştır. Main Board ise diğer kartlarla klavye ve ekranı da içine alan karmaşık bir devredir. Bir ankesörün içerisinde bulunan bu kartların dağılımı aşağıdaki şekildeki gibidir. Yeni kurulan bir ankesörde kartlar kasaya monte edildikten sonra ATD-N ile main board bağlantısı yapılır. Bu işlemden sonra card reader da bağlanır. SAMS girişlerine ise küçük bilgi kartı yüklenir ve ankesör çalıştırılır.KISIM : Ankesör Sistemleri SAYFA NO : 18
YAPILAN İŞ : Ankesör Arızaları Tarih : 02 / 08 / 2006Santralin kullandığı makinelerin çoğu D4 ve D5 sistemleridir. 1990 yılında kullanımı başlayan magnetik kartlara uygun kasalar iptal edilmektedir. Yeni kasalar smart kart olarak adlandırılan kartlarla çalışmaktadır. Ankesöre girilen kart sistemini tetiklemektedir. Kart okuyucunun aldığı bilgiler main board’a aktarılır. Main board izin verdikten sonra ATD-N LİNE PROTECT kartı da çalışmaya başlar ve veri aktarımı sağlanır. Arızalı olduğu bildirilen bir ankesörde yapılan inceleme de ses aktarımının kesildiği için kartlar kontrol edilmiştir. Seste buğulanma veya kesilme varsa büyük olasılıkla ankesörü santrale bağlayan ATD-N LINE PROTECT kartı arızalıdır. Bu kartın değiştirilmesiyle ses kesilmesi sorunu çözümlenmiştir. D4 ve D5 tipi ankesörler kolay programlanabildiği için yeni hizmetler bu modellerde daha rahat uygulanmaktadır. Bu programlardan birisi olan ödemeli arama hizmeti bu ankesörlere yüklenmiştir. Merkez santralde kurulu TTkart platformu iki dilde hizmet veren makine dilinde kullanıcıya kolaylıklar sunan bir servistir. D4 ve D5 tipi ankesörler bu kartlatı da rahatlıkla okuyabilmektedir.


KISIM : Ankesör Sistemleri SAYFA NO : 19
YAPILAN İŞ : D4, D5 Sistemleri Tarih : 03 / 08 / 2006


D4 ve D5 tipi ankesörler sadece santralin verdiği gerilimle çalışmaktadır. Bu ankesörlerin içinde bir adette pil bulunmaktadır. Main board’a yerleştirilmiş bu pilin enerjisi tükendiği zaman ankesör arıza vermektedir. Bu arızaların önlenmesi için piller periyodik olarak şarj edilmektedir. Kurulumları yeni başlanan internet, SMS, MMS hizmetleri veren sistemler ise telefon hattının verdiği enerji haricinde elektrik şebekesinden de desteklenmektedir. Bu kasalarda anakart üzerindeki pilin şarj edilmesine gerek yoktur. Bu kasalar ADSL abonelerinin kullandığı ATM şebekesinden beslenmektedir. Üzerinde bulunan klavye, Mouse ve kamera gibi özelliklerle kullanıcının PSTN yanında multimedya özellikli iletişim yapmasını sağlar. Bu kasaların içi bir bilgisayar kasasını andırmaktadır. HTML hizmetini geniş bir display sayesinde kullanıcıya sunar. Bu kasanın kontrolü de yapılmıştır. Kasa içerisinde herhangi bir arızaya rastlanmamıştır.


KISIM : Ankesör Sistemleri SAYFA NO : 20
YAPILAN İŞ : Topraklama Arızaları Tarih : 04 / 08 / 2006

Kırsal alan ve santral etrafındaki ankesörler periyodik olarak kontrol edilmektedir. PSTN sistemlerinde uzaklık çok önemlidir. Bir PSTN bağlantısı santralden uzaklaştıkça; bağlantının verimi düşmektedir. Verimin düşmesi ise ADSL sistemlerinde veri kaybına yol açarken diğer PSTN sistemlerinde ses kaybı oluşturmaktadır. Ankesör bağlantıları da özellikle santralden uzak bölgelerde ciddi ses kaybına sahiptir. Merkezden uzak küçük yerleşim birimlerinde ankesörler santrale yakın kurularak bu sorun giderilmiştir. Merkezde karşımıza çıkan arızada ankesör ile santral arasında kopukluk olduğu tespit edilmiştir. Ankesör santrale yakın olduğu için kopukluk arızasının oluşması düşük bir olasılıktır. Bu sorunun çıkışı input-ground-output bağlantısına sahip ATD-N LINE PROTECT kartından kaynaklandığı için önce pil şarj edilmiştir. Sistem aynı cevabı verdiği için kart değiştirilmiştir. Ankesör sistemlerinde yeni bir kurulum veya kart değişikliklerinde model resetlenir. Yeni bilgilerin kaydedilmesi için ankesör bölge merkez santralini arar. Main board’ta yanan 5 led bulunmaktadır. Bunlardan 4’ü söndüğünde işlem tamamlanır ve arıza oluşumu önlenir.


KISIM : Repartitör SAYFA NO : 21
YAPILAN İŞ : ADSL ve PSTN aktarma Tarih : 07 / 08 / 2006

Repartitör bölümünde devre bağlama, devre toplama işlemlerinin yanı sıra PSTN veya ADSL abonelerinin aktarma(nakil) işlemleri de yapılmıştır. Aktarma işlemlerinin sebebi abone kaynaklı olduğu gibi; santralde düzenlemeler nedeniyle de aktarmalar yapılabilmektedir. Bir PSTN abonesi aktarma işlemi yapılırken öncelikle abonenin reglet-fuse adreslerine bakılır. Sistem-12 onayı verilmişse bu adreslerde çevir sesi olmamalıdır. Bu kontrol yapıldıktan sonra fuse ile regleti birbirine bağlayan kablo sökülür. Yeni numaraya yönlendirildikten sonra ise yeni tesis çekme işlemi (bknz sf.14) tekrarlanır. Hattın yeni kimliği yeni reglet ve fuselere bağlanır. Eğer abone saha değiştirmişse lokal kimliği de değiştirilir.

ADSL aktarmalarında ise abonenin eski ADSL kimliğine göre kutulardaki bağlantıları sökülür. PSTN hattı değişmeyecekse sadece ADSL kutusunda yeni bağlantıları yapılır. PSTN kimliği de değişecekse ADSL , reglet ve fuse bağlantıları sökülür ve yeni ADSL tesis işlemi (bknz sf.15) gerçekleştirilir. Her iki işlemde de çevir sesi alınıp doğrulanırsa bilgiler aktivasyon için sistem-12’ye gider. Buradaki onaydan sonra aktarma tamamlanmış olur.


KISIM : Repartitör SAYFA NO : 22
YAPILAN İŞ : Arızaların Düzeltilmesi Tarih : 08 / 08 / 2006
Repartitör sistemi aynı anda birçok aboneye hizmet verdiğinden çıkan arızalar bilgisayar sistemi ile verilmektedir. Arızaların çoğunda regletin bağlı olduğu fuse adresleri uyuşmamaktadır. Böyle durumlarda eğer mümkünse regletteki kablo takip edilip ait olduğu fuse bulunur. Bu işlemden sonra yeni adresi sisteme tanıtılır. Bu işlemin mümkün olmadığı zamanlarda ise bilgisayarı verdiği adresle reglet birleştirilmektedir. Aktarma hatalarında ise sistem bilgisayardan alınan verilerle yönlendirilmektedir.

Karşılaşılan bir diğer arızada topraklama arızasıdır. Repartitörün herhangi bir noktasında kalolardaki sıyrıklık, kesilme gibi durumlarda topraklama arızaları verilmektedir. Bu arızalar PSTN hattında ses kaybına yol açarken, ADSL hattında da veri kaybına yol açabilmektedir. Topraklama arızalarının repartitörde bulunan ve bağlantıları kontrol eden bilgisayardan da bulunması mümkündür. Hat ölçümlerinde 500 nFAR ölçümünün altındaki değerler topraklama sayılır. Kablodaki açıklık düzeltilemez ve kablo yenisi ile değiştirilerek topraklama arızası önlenir.


KISIM : Repartitör SAYFA NO : 23
YAPILAN İŞ : Parking Uygulamaları Tarih : 09 / 08 / 2006
Santrale kayıtlı abonelerin hatlarında belirli bir süre meşgul tonu alınırsa olası bir arıza olabileceği için bu numaralar işleme alınmalıdır. Sistem-12 santralinde bu aboneler Repview programı ile tespit edilmektedir. Bu listelerde abone numarasının yanında dijital kimliği, hattın analog mu dijital mi olduğu gibi bilgiler yer alır. Avpark olarak adlandırılan bu numaraların bulunduğu listelere “Parking listeleri” denilir. Parking listeleri haftada 4 ke çıkartılmaktadır.

Sistem-12 tarafından repartitöre gönderilen Parking listesindeki numarala


Reklamlar
Kayıt: 25 Nis 2009
Mesajlar: 21

Offline
oktayoki
Tarih: 24 10 2009 19:41

uuu beyendim gerçekten eline sağlık Wink
Başa dön
Kayıt: 06 Ekm 2008
Mesajlar: 20

Offline
shfat00
Tarih: 09 08 2010 19:55

gerçekten güzel olmuş. sağol kardeş.
Başa dön
Kayıt: 26 Nis 2009
Mesajlar: 10
Konum: Elektrik-Elektronik Mühendisi
Offline
sabitweb
Tarih: 19 08 2010 14:44

teşekkürler kardeş ellerine sağlık çok faydası olacak
Başa dön
Kayıt: 07 Arl 2010
Mesajlar: 117

Offline
s_kurt
Tarih: 19 12 2010 22:44

word dosyası yapsaydın keşke Smile eline sağlık hocam
Başa dön
Kayıt: 06 Oca 2011
Mesajlar: 2

Offline
NNA
Tarih: 17 01 2011 01:51

güzel olmuşş teşekkürler
Başa dön
Kayıt: 17 Hzr 2009
Mesajlar: 75

Offline
feint
Tarih: 04 02 2011 03:00

faydalı bir paylaşım
Başa dönTelekom da yapılmış bir staj defteri


Benzer Konular
- plc s7-300 staj defteri - e.o.c. elektronik otomasyon cihazlı
- Karel Elektronik A.Ş. Staj Raporu (Üretim ve Test Bölümü)
- Bilgisayar kontrol öğretmenliği - endüstri staj raporu

- MikroC Derleyicisi ile yapılmış Projeler

- Tedaş staj Defteri 20 Günlük 2009
- Kapılarla Yapılmış Mükemmel Bir Yürüyen Işık Devresi
- jeneratörlerle ilgili staj dosyası
- Psoc ile yapılmış LCD li saat devresi
- siemens logo soft üzerine staj defteri

- plc-otomasyon staj defteri

- Telekomünikasyon- Baz İstasyonu Staj Defteri

Sitemize üyelik ve içeriğin indirilmesi tamamen ücretsizdir. Sitemizde paylaşılan tüm dokümanlar (Tezler, makaleler, ders notları, sınav soru cevaplar, projeler) paylaşımcıların bireysel çalışmaları olup telif hakları kendilerine aittir ya da açık bir şekilde kamusal alana yerleştirilmiş dokümanların birer kopyalarıdır. Kişilerin bireysel çalışmalarını sitemizde yüklemesinde, sitemizde paylaşıma teşvik eden puanlama sisteminin de etkisi büyüktür. Bunlara rağmen hala size ait olan ve burada bulunmasına izin vermediğiniz dokümanlar varsa iletişim bölümünden yöneticilere bildirmeniz durumunda derhal silineceklerdir.
Powered by phpBB | Translated by phpBB Turkiye | Ads by Google Adsense | Design by Crazy Bat based
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72