Elektrotekno.com Ana Sayfa || Tezler, Makaleler vb.


Proteus ile devre analizi [marmara teknik eğitim -tez]

Kayıt: 06 Mar 2006
Mesajlar: 35

Offline
mephisto
Tarih: 11 06 2006 11:04

Sonunda tezimiz bitti. Biraz uzun sürdü. hemenpaylasa atamadım sitede sorun var sanırım. Şimdilik sadece tezin yazı kısmını emuleye koyabiliyorum "power release" yaptım. Emule kullananlar manasını bilir bunun. Sınavlardan sonra tüm dosyaları httpi olarak paylaşıma atarım aksilik olmaz ise. Bakan inceleyen arkadaşlar önerileri, soruları ve sorunları varsa msn ya da e.posta ile sorabilir. Tez için eleştirileri şahsıma iletebilirsiniz.

düzenleme: Uzuun çabalar sonucu hemenpaylasa yükleyebildim tezi. Eti benim kemiği sizin Smileaksoytamer@hotmail.com
Twisted Evil

En son mephisto tarafından 11.06.2006, 18:29 tarihinde değiştirildi, toplam 1 kere değiştirildi
Düzenleyen: admin 20.05.2008, 16:31:Reklamlar

7 Kullanıcı bu konu için mephisto arkadaşımıza teşekkür ettiler

Kayıt: 16 Ağu 2005
Mesajlar: 3931

Offline
admin
Tarih: 11 06 2006 13:23

en kısa zamanda bi yere upload edersen sevinirim.

Başarılar dilerim
Başa dön
Kayıt: 06 Mar 2006
Mesajlar: 35

Offline
mephisto
Tarih: 17 06 2006 21:20

Bu tez ile amaç Proteus'a meraklı olanların bu program ile neler yapabileceğini, ne gibi zorluklarla karşılaşacağını ne gibi kolaylıkları görebileceğini öğrenebileceği bir kaynak yaratmaktı. Menülerin kullanışı yine bu sitede "türkçe kullnma kılavuzu" adı altında sunulmuştu. Biz bunun haricinde sayısal-analog ve mcu tabanlı devrelerin hem görsel hem de grafiksel analizin nasıl yapılacağını, ölçüm çeşitliliği ve nasıl kullanıldığı, MCU lar ile devre analizi ve MCU derleme hata ayıklamasının yapılması incelendi. Son olarakta PCB çıkarımından kısaca bahsedildi ( kısa çünkü tezin asıl konusu devre analizi)
Tezin başalangıcında analiz yöntemleri incelendi. Matlab ve spice programları. Spice programlarındaise I-CAP, Multisim, Orcad, Circuitmaker programları incelendi. Proteus ile bu programların karşılaştırılması artıları ve eksileride araştırılarak sunuldu. Ekte içindekiler kısmını gönderiyorum. İşinize yaraması dileğimle .
Tez kaynak gösterilmek şartı ile her türlü kullanıma açıktır. Saygılar .
Başa dön
Kayıt: 12 Oca 2006
Mesajlar: 11

Offline
jermaine
Tarih: 29 06 2006 10:31

teşekkürler eline emeğine sağlık
Başa dön
Kayıt: 20 Şub 2006
Mesajlar: 10

Offline
pierrefermat
Tarih: 15 07 2006 19:08

eline sağlık, iyi bir çalışma...

'eti sizin, kemiği benim' olmalıydı.
Başa dön
Kayıt: 21 Ekm 2006
Mesajlar: 69

Offline
cnrszr
Tarih: 22 10 2006 03:35

PROTEUS ile devre analizi üzerine tez-bitirme


marmara üni. teknik eğitim fakültesi elektronik-bilgisayar bölümü 2006 yılı bitirme çalışması


5. ndek ler
sayfa
özet………………………………………………………..... ı
abstract.............................................................................. ıı
sembol l stes .................................................................. ııı
kısaltmalar..................................................................... ıv ek l l stes ....................................................................... v
tablo l stes ..................................................................... xı
bölüm ı. g ve amaç.................................................... 1
bölüm ıı. b lg sayar destekl devre anal
programları..................................................................... 3
ıı.1 matlab........................................................................................ 3
ıı.1.1 matlab uygulamalar ............................................................... 4
ıı.2 spıce tabanlı programlar le anal z.................... 7
ıı.2.1 ıcap............................................................................................. 8
ıı.2.1.1 genel özellikler............................................................ 8
ıı.2.2 circuitmaker 2000.................................................................... 11
ıı.2.2.1 genel özellikler................................................................... 11
ıı.2.3 orcad.......................................................................................... 14
ıı.2.3.1 orcad ematik ve benzetim programlar .......................... 14
ıı.2.3.1.1 orcad capture............................................................... 14
ıı.2.3.1.2 capture cıs option...................................................... 15
ıı.2.3.1.3 pspice a/d...................................................................... 15
ıı.2.3.2 orcad ematik ve benzetim programlar özellikleri....... 15
ıı.2.4 multisim...................................................................................... 17
ıı.2.4.1 genel özellikler................................................................... 17
ıı.2.5 günümüzde kullan lan spice tabanl programlar n listesi.. 19
bölüm ııı. proteus........................................................ 20
ııı. genel özellikleri............................................................................. 21
ııı. eksileri............................................................................................ 22
ııı. art lar ............................................................................................ 22
ııı.1 görsel anal z.................................................................... 23
ııı.1.1 ısis kullan arayüzü........................................................ 24
ııı.1.1.1 canland rma kontrol paneli........................................ 24
ııı.1.1.2 aktif komponentler gˆstergeler ve tetikleyiciler..... 24
ııı.1.1.3 etkileimli benzetim ayarlar¨...................................... 25
ııı.1.1.4 benzetim ÷lÁ¸mleri......................................................... 26
ııı.1.1.4.1 canland¨rma efektleri.............................................. 26
ııı.1.1.4.1.1 pin lojik durumlar¨........................................... 26
ııı.1.1.4.1.2 yoldaki gerilimi renkle gˆster....................... 26
ııı.1.1.4.1.3 koldaki ak¨m¨ ok ile gˆster............................ 26
ııı.1.1.4.1.4 voltaj ak¨m problar¨n¨ gˆster......................... 27
ııı.1.1.4.1.5 seÁ ve sor bilgisi............................................... 27
ııı.1.1.4.1.6 dc «al¨ma noktas¨......................................... 27
ııı.1.1.4.1.7 analog-dijital................................................... 27
ııı.1.1.5 gerilim ak¨m problar¨................................................. 28
ııı.1.1.6 sanal cihazlar.............................................................. 28
ııı.1.1.6.1 ı2c hata ay¨klama.............................................. 29
ııı.1.1.6.2 spı hata ay¨klay¨c¨............................................. 30
ııı.1.1.7 canland¨rma s¸reci denetimi...................................... 30
ııı.1.1.8 ›pucu................................................................................ 31
ııı.2 graf›ksel anal›z............................................................... 31
ııı.2.1 analog analiz........................................................................ 33
ııı.2.2 say¨sal analiz........................................................................ 39
ııı.2.3 kar¨¨k (mixed) analiz....................................................... 43
ııı.2.4 frekans analizi..................................................................... 43
ııı.2.5 dc de iim (sweep) analizi.................................................. 47
ııı.2.6 ac de iim (sweep) analizi.................................................. 50
ııı.2.7 dc transfer curve analiz...................................................... 52
ııı.2.8 noise (g¸r¸lt¸) analizi............................................................ 54
ııı.2.9 distortion (bozulum) analizi.................................................. 54
ııı.2.10 fourier analiz........................................................................ 55
ııı.2.11 audio (ses) analizi................................................................ 57
ııı.2.12 ınteractive (etkileim) analizi............................................. 59
ııı.2.13 digital conformance (say¨sal uyum) analizi..................... 59
ııı.3 ısıs program kullanımı................................................... 63
ııı.4 proteus vsm uygulamaları.......................................... 66
ııı.4.1 analog deneyler........................................................................ 66
ııı.4.1.1 diyot karakteristi inin «¨kart¨lmas¨.................................. 66
ııı.4.1.2 zener diyot......................................................................... 73
ııı.4.1.3 jfet kuvvetlendiriciler.................................................... 78
ııı.4.1.4 rc aktar ml çok katl kuvvetlendiriciler...................... 89
ııı.4.1.5 alt kesim frekans¨.............................................................. 94
ııı.4.1.6 osilatˆrler............................................................................. 99
ııı.4.1.7 t¸rev ›ntegral al¨c¨ devreler............................................. 104
ııı.4.2 dijital deneyleri ........................................................................... 110
ııı.4.2.1 mant¨k kap¨lar¨..................................................................... 110
ııı.4.2.2 flip flop................................................................................ 112
ııı.4.2.3 kayd¨rmal¨ kaydedici........................................................... 113
ııı.4.2.4 ™ifre «ˆz¸c¸-veri da ¨t¨c¨.................................................... 114
ııı.4.2.4.1 kod «ˆz¸c¸..................................................................... 114
ııı.4.2.4.2 veri da ¨t¨c¨................................................................... 114
ııı.4.2.5 multivibratˆr ve osilatˆr uygulamas¨................................ 117
ııı.4.2.5.1 astable multivibratˆr.................................................. 117
ııı.4.2.5.2 555 li osilatˆr............................................................... 120
ııı.4.3 kar¨¨k devreler......................................................................... 121
ııı.4.3.1 rj-45 kablo test devresi................................................. 123
ııı.4.4 mikrodentleyici yard¨mc¨ benzetimi...................................... 124
ııı.4.4.1 kaynak kodunun tasar¨ma eklenmesi.............................. 126
ııı.4.4.2 kaynak kodu ‹zerinde «al¨ma........................................ 128
ııı.4.4.3 t¸m nesne kodlar¨n¨n yeniden yap¨land¨r¨lmas¨........... 128
ııı.4.4.4 ‹Á¸nc¸ taraf kod ‹reteÁlerinin eklenmesi.................... 129
ııı.4.4.5 make program¨n¨n kullan¨m¨....................................... 131
ııı.4.4.6 ‹Á¸nc¸ taraf kod ‹reteci editˆr¸n¸ kullanma........... 131
ııı.4.4.7 ‹Á¸nc¸ taraf kod ‹reteci ıde kullanma...................... 132
ııı.4.4.8 proteus vsm'de kaynak düzeyinde hata ay klama..... 133
ııı.4.4.8.1 kaynak kodu penceresi.............................................. 134
ııı.4.4.8.2 ad mlama..................................................................... 135
ııı.4.4.8.3 molalar......................................................................... 136
ııı.4.4.8.4 de ikenler penceresi................................................. 136
ııı.4.4.8.5 çok say da cpu ile çal ma...................................... 136
ııı.4.4.8.6 zleme penceresi (watch window)............................ 137
ııı.4.4.9 mikrodenetleyicilerle çal ma ve hata ay klama uygulamalar 138
ııı.4.4.9.1 pic................................................................................ 138
ııı.4.4.9.1.1 microchip mplab ıde......................................... 138
ııı.4.4.9.1.2 pic ile led deneyi................................................... 139
ııı.4.4.9.1.2 “proteusvsm viewer” mplab çerikli............. 143
ııı.5 ares professıonel kullanımı................................. 145
bölüm ıv sonuçlar ve de erlend rmeler.. 152
kaynaklar.................................................................................... 157


kusura bakmayın tr karakterler çıkmadı....
Düzenleyen: admin 20.05.2008, 16:30:

Başa dön
Kayıt: 16 Ağu 2005
Mesajlar: 3931

Offline
admin
Tarih: 22 10 2006 08:19

cnrszr, dosya daha verildi. hemenpaylas' tan silindiği için senin konunu birleştiriyorum.

lütfen yeni konu açmadan önce forumda arama yapınız.
Başa dön
Kayıt: 25 Ekm 2005
Mesajlar: 61
Konum: İstanbul
Offline
blackhawk22
Tarih: 28 10 2006 13:34

selam cnrszr branş haberleşme mi?Kontrol mü?Ben haberleşmeden.
Başa dön
Kayıt: 21 Şub 2008
Mesajlar: 51

Offline
hsahin
Tarih: 17 05 2008 00:53

kardeş rapid linkleri bozuk ya sana zahmet yenileyebilirmisin
Başa dön
Kayıt: 04 Mar 2006
Mesajlar: 47
Konum: İZMİR
Offline
leoss
Tarih: 17 05 2008 14:51

Çok faydalı olacağına inandığım bir kaynak bence
emeğine sağlık
ANCAK BİR DERLEME ve LİNK Kontrolü yapılırsa sevinirim...
Başa dön


Sayfaya git 1, 2  Sonraki

Proteus ile devre analizi [marmara teknik eğitim -tez]


Benzer Konular
- Dimmerli Acil Aydınlatma Armatürü Devre Şeması
- Kablo Bacası Detay ve Teknik Bilgiler
- Hassas ve İnce Baskı Devre Çıkartma

- 3x477 MCM tek devre HAWK iletkenli Beton Direkli ENH Projesi

- YTÜ Devre ve Sistem Analizi Ders Notu
- kısa devre özelliği olan ring gönderen telefon
- seminer: akıllı şebekeler, kaçak enerji ve teknik kayıpların tesbiti
- TDA1524 İle Bas-tiz-ton-volüm kontrolü yapabilen devre
- PLC Eğitim Videoları , çok iyi anlatılmış

- uzaktan eğitim sakarya mekatronik ders notları

- 500 Watt Anfi Devre (PCB ARES Dosyası Vardır)

Sitemize üyelik ve içeriğin indirilmesi tamamen ücretsizdir. Sitemizde paylaşılan tüm dokümanlar (Tezler, makaleler, ders notları, sınav soru cevaplar, projeler) paylaşımcıların bireysel çalışmaları olup telif hakları kendilerine aittir ya da açık bir şekilde kamusal alana yerleştirilmiş dokümanların birer kopyalarıdır. Kişilerin bireysel çalışmalarını sitemizde yüklemesinde, sitemizde paylaşıma teşvik eden puanlama sisteminin de etkisi büyüktür. Bunlara rağmen hala size ait olan ve burada bulunmasına izin vermediğiniz dokümanlar varsa iletişim bölümünden yöneticilere bildirmeniz durumunda derhal silineceklerdir.
Powered by phpBB | Translated by phpBB Turkiye | Ads by Google Adsense | Design by Crazy Bat based