Elektrotekno.com Ana Sayfa || Temel Elektrik, Elektronik vs.


Koruma Kontrol ve İzleme 1-2 (Özellikle TEİAŞ'ta ve yüksek gerilimde çalışanlar)

Kayıt: 14 Şub 2012
Mesajlar: 23
Konum: KÜTAHYA
Offline
burak043
Tarih: 14 02 2012 11:11

koruma kontrol ve izleme 1-2 (özellikle teiaş'ta ve yüksek gerilimde çalışanlar)

itü mezunu elektrik mühendisi rahmetli turgut odabaşı'na ait notların emo tarafından derlenmesiyle kitap haline getirilmiştir. faydalı olmasını ümit ederim...

içindekiler

9.1. koruma sistemlerinin incelenmesi .................................................... 13
9.1.1 giriş ............................................................................................... 13
9.1.1.1. koruma sisteminde olması gereken şartlar .......................... 13
9.1.1.2. rölelerde olması gereken nitelikler ...................................... 15
9.1.2. sistemde bir hatanın varolma kriterleri ....................................... 16
9.1.2.1. şebeke üzerinde bir hatanın varoluş kriterini oluşturan
etkenler .............................................................................................. 16
9.1.3. koruma cihazları .......................................................................... 17
9.1.4. koruma sisteminin tasarımı ........................................................ 18
9.1.5. koruma sistemi çalışmaları ......................................................... 19
9.1.5.1. güç sisteminin araştırılması .................................................. 21
9.1.5.2. her bir uygulama için çözümler ............................................ 21
9.2. güç sisteminin araştırılması ve çözümler .......................................... 23
9.2.1. güç sistemi yapısı ........................................................................ 23
9.2.2 nötr topraklama sistemleri .......................................................... 27
9.2.2.1. zorluklar ve seçim kriterleri .................................................. 27
9.2.2.2. aşırı gerilim seviyelerinin azaltılması .................................... 28
9.2.2.3. toprak hata akımının azaltılması .......................................... 29
9.2.2.4. nötrü izole sistem ................................................................. 30
9.2.2.5. nötrü direnç üzerinden topraklı sistemler ........................... 34
9.2.2.6. düşük reaktans üzerinden nötrün topraklanması ................ 39
9.2.2.7. kompanzasyon reaktansı üzerinden nötr noktasının
topraklanması .................................................................................... 42
9.2.2.8. nötrü doğrudan topraklı sistemler ....................................... 45
9.3. koruma sistemlerinin koordinasyonu ................................................ 47
9.3.1. koordinasyon işlemleri ................................................................ 47
9.3.2. koruma koordinasyonu için gerekli veriler ................................ 49
9.3.3. koruma koordinasyon prosedürü................................................ 50
9.3.4. koordinasyon zaman aralıkları .................................................... 50
9.3.5. koruma sistemlerinde seçicilik .................................................... 51
9.3.5.1. akım karakteristikli seçicilik ................................................. 54
9.3.5.2. lojik seçicilik ......................................................................... 56
9.3.5.3. yönlü koruma seçiciliği ......................................................... 59
9.3.5.4 diferansiyel koruma seçiciliği ................................................ 60
9.3.5.4. kombine seçici sistemler ...................................................... 63
9.3.6. toprak hatasının izlenmesi ve koruma ...................................... 63
9.4. şebeke koruması ................................................................................ 69
9.4.1 koruma sistemi gereklilikleri ....................................................... 69
9.4.2. zaman karakteristikleri ................................................................ 71
9.4.2.1 sabit zaman karakteristiği ..................................................... 71
9.4.2.2. ters akım-zaman karakteristiği ............................................ 71
9.4.3. seçicilik ........................................................................................ 74
9.5. güç sistemleri koruması ..................................................................... 80
9.5.1. tek beslemeli güç sistemleri ....................................................... 80
9.5.1.1 fazlar arası hata durumu ....................................................... 80
9.5.1.2. faz-toprak hatası .................................................................. 81
9.5.2. iki besleme girişli sistemler. ........................................................ 86
9.5.2.1. fazlar arası hatlar.................................................................. 86
9.5.2.2 faz-toprak hataları ................................................................ 87
9.5.3. ilave koruma fonksiyonları .......................................................... 89
9.5.3.1. kuplaj .................................................................................... 89
9.5.4. açık gözlü şebekeler .................................................................. 92
9.5.5. kapalı gözlü şebekeler. ............................................................... 93
9.5.5.1. diferansiyel koruma ............................................................. 93
9.5.6.2.aşırı akım koruma ve yönlü lojik seçicilik .............................. 94
9.6. busbar koruması ............................................................................... 96
9.6.1. hata tipleri ve koruma fonksiyonları ......................................... 96
9.6.1.1. faz arası ve faz-toprak hataları ............................................. 96
9.7. transförmatör koruması .................................................................... 99
9.7.1. korumanın amacı ........................................................................ 99
9.7.2. işletmedeki zorlanmalar ve hata şekilleri .................................. 99
9.7.2.1 aşırı yüklenme ....................................................................... 99
9.7.2.2. kısa devre ........................................................................... 101
9.7.2.3. tank hataları: ...................................................................... 101
9.7.3. transformatörün devreye alınması .......................................... 105
9.7.3.1. transformatörde 3-faz aşırı akım koruması ....................... 107
9.7.3.2 kısa devre koruması ............................................................ 109
9.7.4. yönlü aşırı akım rölelerinin açıklanması .................................. 112
9.7.4.1. toprak hata yönlü koruma ................................................. 112
9.7.4.2. transformatör diferansiyel koruma ................................... 115
9.7.5. transformatörlerde toprak hata koruması .............................. 123
9.7.6. transformatör termik aşırı yük koruması ................................. 128
9.7.9.1. gaz etkisiyle çalışan röleler................................................. 128
9.7.7. transformatör korumaları ile ilgili örnekler .............................. 131
9.8 jeneratör koruması............................................................................ 134
9.8.1. jeneratör ve jeneratör-transformatör üniteleri için ................ 135
koruma röleleri ................................................................................... 135
9.8.1.1. strator toprak hata koruması ............................................. 135
9.8.1.2 yönsüz toprak hata akımı rölesi ........................................... 139
9.8.1.3 yönlü toprak hata rölesi ...................................................... 140
9.8.1.4. faz kısa devre koruması ...................................................... 141
9.8.1.5. jeneratörün diferansiyel koruması ..................................... 141
9.8.2. jeneratör koruması için tavsiye edilen ayar değerleri............... 144
9.9. motor koruması ............................................................................... 145
9.9.1. termik koruma .......................................................................... 145
9.9.2. rotor blokaj koruması ............................................................... 145
9.9.3. aşırı akım korumaları ................................................................ 145
9.9.4. toprak hata korumaları ............................................................ 146
9.9.5. düşük gerilim koruması ............................................................ 146
9.9.6. motorun diferansiyel koruması ................................................ 146
9.9.7. akım dengesizliği koruması ansı 46 ......................................... 147
9.9.8. motorda meydana gelebilecek hata tipleri ............................. 147
9.9.9. besleme sistemi hataları ........................................................... 148
9.10. motorun iç hataları ........................................................................ 149
9.10.1 faz –faz kısa devreleri: .............................................................. 149
9.10.2. aşırı gerilimlere karşı koruma ................................................. 150
9.10.2.1 aşırı gerilimler ................................................................... 150
9.10.3. motordaki hatalar. .................................................................. 151
9.11. motorlarda dış etkilerin neden olduğu hatalar ............................ 153
9.11.1. motor beslemesi ile ilgili hatalar. ............................................ 153
9.11.2. motor işletmesi sırasında meydana gelen dış hatalar . ........... 159
9.11.2.1. motorun yol alması: ......................................................... 159
9.11.2.2. motorun kilitlenmesi ........................................................ 159
9.12 kısa devrelere karşı koruma ........................................................... 161
9.12.1. genel bakış .............................................................................. 161
9.12.1.1. termal davranış ................................................................ 161
9.12.1.2. elektro dinamik davranış .................................................. 162
9.12.2. sigortalar ................................................................................. 163
9.12.3. manyetik kesiciler ................................................................... 164
9.12.4. aşırı yüke karşı koruma ........................................................... 166
9.12.4.1. aşırı yük röleleri (termal ve ya elektronik) ....................... 168
9.13. kondansatör gruplarının korunması .............................................. 174
9.13.1 hata tipleri ............................................................................... 174
9.13.1.1. aşırı yüklenmeler .............................................................. 176
9.13.1.2. kısa devreler ..................................................................... 176
9.13.1.3. gövde hataları .................................................................. 176
9.13.1.4. kapasitör elemanı kısa devresi ......................................... 177
9.13.2. kapasitör gruplarının korunması ile ilgili örnekler ................. 177
9.13.3. aşırı gerilimler ......................................................................... 179
9.13.3.1. transiyen aşırı gerilimler : ................................................ 180
9.13.3.2. standart gerilim şekilleri ................................................... 180
9.13.3.3. güç frekansında aşırı gerilimler ........................................ 181
9.14 aşırı gerilime karşı koruma cihazları .............................................. 220
9.14.1. koruma seviyesi ....................................................................... 220
9.14.1.1. eklatörler veya kıvılcım atlatıcılar ile koruma ................... 221
9.14.1.2. parafudrlar ....................................................................... 223
9.15 koruma sistemi seçim rehberi ........................................................ 229
9.15.1. jeneratör korumaları ............................................................... 229
9.15.1.1. nötrü düşük değerli direnç üzerinden topraklı küçük
makinalar için minimum koruma ..................................................... 229
9.15.1.2. nötrü düşük değerli direnç üzerinden topraklı küçük
makinalar için alternatif koruma sistemi ......................................... 231
9.15.1.3. nötrü düşük/yüksek değerli direnç üzerinden topraklı
küçük makinalar için tavsiye edilen koruma sistemi ....................... 232
9.16. kabloların aşırı yükle kısa devreye karşı korunması ..................... 235
9.16.1. kabloların aşırı yüke karşı korunması ..................................... 235
9.16.2. kısa devreye karşı koruma ...................................................... 239
9.16.3 koruma (pe), nötr (n) ve eşpotansiyel bağlantı iletkenleri ..... 247
9.16.3.1. nötr iletkenleri ................................................................. 247
9.16.4. parafudrların alçak gerilim tesislerinde yerleştirilmesi.......... 254
9.17. ag sistemlerinde aşırı gerilime karşı koruma ............................... 258
9.17.1. aşırı gerilim koruma cihazları ................................................. 261
9.17.1.1. parametrelerin açıklanması.............................................. 261
9.17.1.2.yıldırıma ve aşırı gerilimlere karşı koruma sistemleri ...... 264
9.17.2. yıldırım deşarjı ve zamana bağlı olarak yıldırım akımının
gelişimi ................................................................................................ 267
9.17.3. yıldırım akımının şarjı .............................................................. 274
9.17.4. yıldırım koruma seviyelerine göre yıldırım akım
parametrelerinin tayini ....................................................................... 279
9.18. yıldırımdan koruma sisteminin tasarımı ........................................ 280
9.18.1.hasar riskinin tayini ve koruma elemanlarının seçimi ............ 281
9.18.1.1.risk yönetimi ..................................................................... 281
9.18.1.2. risk tayinin esasları ........................................................... 281
9.19. yıldırımdan koruma sistemi ........................................................... 286
9.19.1. harici yıldırımdan koruma sistemi .......................................... 288
9.19.1.1. döner küre metodu –geometrik elektriksel model .......... 289
9.19.1.2. ağ (göz ) metodu .............................................................. 295
9.19.1.3. koruma açısı metodu ....................................................... 296
9.19.1.4. çatı üzerinde bulunan yapılar için izole yıldırım yakalama
sistemleri ......................................................................................... 302
9.19.3. max ı veya imp ı maksimum akımları ....................................... 304
9.19.4. gerilim koruma saviyesi up .................................................... 305
9.19.5. akım kapasitesinin belirlenmesi .............................................. 306
9.19.6. (up) gerilim koruma seviyesinin tayini ................................... 309
9.20. çok seviyeli koruma için gereklilikler. ........................................... 310
9.20.1. aşırı gerilimlere karşı koruma cihazlarının seçimi ve tesis
edilmesi................................................................................................ 310
9.20.1.1. güç besleme sistemleri..................................................... 310
9.20.2. spd’lerin teknik karakteristikleri ............................................ 312
9.20.2.1. maksimum sürekli gerilim uc ........................................... 312
9.20.2.2. darbe akımı ıimp ................................................................. 312
9.20.2.3. nominal deşarj akımı ın ................................................... 313
9.20.2.4. gerilim koruma seviyesi up ............................................. 313
9.20.2.5. kısa devre dayanım kapasitesi .......................................... 314
9.20.2.6. uc geriliminde akan akımı söndürme kapasitesi ıfi ........... 314
9.20.3. koordinasyon ........................................................................... 314
9.20.4. tov gerilim ............................................................................. 315
9.20.5. değişik sistemler için spd’lerin kullanımı ................................ 315
9.20.5.1. spd cihazlarının tn sistemlerde kullanılması ................... 316
9.20.5.2. tt sistemlerde spd lerin kullanılması ............................... 319
9.20.5.3. ıt sistemlerde spd lerin kullanılması ................................ 321
9.20.6. spd’lerin bağlantı hatlarının uzunluğu .................................... 324
9.20.6.1. ıec 60364-5-534 ye uygun olarak yapılan v şeklinde seri
bağlantı ............................................................................................ 324
9.20.6.2. ıec 60364-5-534 e göre paralalel bağlama ....................... 325
9.20.6.3. toprak tarafında bağlantı hatlarının tasarımı ................... 328
9.20.6.4. faz tarafına kablo bağlantı hatlarının tasarımı ................. 329
9.20.6.5. kesitlerin değerleri ve darbe koruma cihazlarının artçı
koruması .......................................................................................... 330
9.20.6.6. yıldırımdan koruma bölgesi kavramı................................ 332
9.21. koruma elemanlarının seçimi .............................................299
9.21.1. orta gerilim kesicileri ..................................................299
9.21.2. alçak gerilim kesicileri ................................................305
9.21.3. kesicilerin temel karakteristikleri .................................309
9.22. rcd (rezidüel akım koruma cihazları) ...............................312
9.22.1. rcd cihazının yapısı .....................................................313
9.22.1.2. ölçü ünitesi ..........................................................314
9.22.1.3. açtırma ünitesi .....................................................315
9.22.2. rcd cihazlarının tipleri .................................................315
9.22.2.1. elektro mekanik röleli rcd ....................................315
9.22.2.2. elektronik röleli rcd .............................................316
9.22.3. rcd cihazlarının tesiste çalışma prensipleri .................317
9.22.4. rezidüel akım kesicileri (rccb) ....................................322
9.22.5. aşırı yük korumalı rezidüel akım kesici (rcbo) ............323
9.22.6. rcd tarafından korumanın sağlanması.........................324
9.22.7. rcd cihazının koruma yapmadığı durumlar. ................325
9.22.8. tesis tertipleri .............................................................326
9.22.8. rcd tesisinde meydana gelen problemlerin ortak sebepleri ...330
9.22.8.1.hatalı nötr bağlantıları ...........................................330
9.22.8.2. çapraz bağlı nötr ve faz hatları ............................331
9.22.8. üçlü-nötr-toprak bağlantısı .......................................332
9.22.8.1. şebeke nötründe üretilen 3. harmonik akımları ...335
9.22.8.2. tn-c sistemler .....................................................335
9.22.9 rcd ile korunan sistemde hatanın bulunması ...............336
9.22.9.1. rcd cihazının test butonunun çalışmaması durumu
............................................................................................337
9.22.10. tüketicinin eğitimi ......................................................341
9.22.11. orta ve yüksek gerilim sistemleri ile yüksek değerde
akım çeken ag sistemlerinde rcd kullanımı............................342
9.22.11.1 rcd sensörleri .....................................................343
9.22.11.2. özel durumlar .....................................................344
9.22.12. koruma röleleri ve açtırıcılar .....................................354
9.22.13. sonuçlar .....................................................................356
9.22.13.1. rcd cihazlarınınn kullanımında seçiciliğin
sağlanması ..........................................................................358
9.22.13.2. rcd kullanarak seçiciliğin uygulanması ................358
9.23. alçak gerilim yüksek kesme kapasiteli nh-sigortalar 360
9.23.1. uygulama alanları ........................................................360
9.23.2. dizayn ..........................................................................361
9.24. og akım sınırlandırıcı sigortaların dizaynı ve kullanılması ..371
9.24.1. temel karakteristikler ..................................................371
9.24.2. transformatörlerin korunması .....................................372
9.24.3. motor koruması ...........................................................376
9.24.4. kapama darbe akımı ....................................................380
9.24.5. akım transformatörleri ................................................384
9.24.5.1. akım transformatörünün karakteristik değerleri ..385
9.25. doğruluk sınıfı .....................................................................386
9.25.2. birden çok sekondere sahip akım transformatörü ......388
9.25.3. doğruluk sınır faktörü alf üzerine yüklerin etkisi ........389
9.26. koruma ve uygulama şekillerine göre akım
transformatörlerinin seçimi.........................................................392
9.26.1. koruma amaçlı akım transformatörlerinin doğruluk sınır
faktörünün (alf) seçimi ...........................................................393
9.26.1.1. sabit zamanlı aşırı akım koruması ..........................393
9.26.1.2. ters zamanlı aşırı akım koruması ...........................394
9.26.1.3.yönlü aşırı akım koruması ......................................395
9.26.1.4. toprak hata koruma ..............................................395
9.26.1.5. diferansiyel korumalar ..........................................398
9.26.2. uygulamalara göre akım transformatörlerinin
karakteristiği ...........................................................................398
9.26.2.1.tipik korumalar için gerçekleştirilen uygulamalar ...400
9.26.2.2.diferansiyel korumanın özel durumu ....................407
şekil 9.261: pilot hatlı kablo veya hat diferansiyel koruması .....414
mesafe koruması .....................................................................419
9.26.3. akım transformatörlerinin kısa devre dayanımı...........422
9.26.3.1.termal kısa devre dayanımı .................................422
9.26.3.2. dinamik kısa devre dayanımı ................................424
9.26.4 akım transformatörlerinin kısa devre
dayanımlarının belirlenmesi ....................................................424
9.27. akım transformatörlerinin seçiminde kullanılan genel
pratik kurallar ve bilgiler .............................................................427
9.27.2. ıec standartlarına göre primer devre karakteristikleri ..427
9.27.2.1.nominal primer devre gerilimi atp u .....................427
9.27.2.2. primer işletme akımı ( ) atp ı : ................................428
9.27.2.3. akım transformatörü nominal primer akımı ..........430
9.27.3. ıec standartlarına göre akım transformatörünün
sekonder devre karakteristikleri. .............................................432
9.27.3.1. nominal sekonder akımlar atn 2 ı ..........................432
9.27.3.2. akım transformatörünün sekonder terminallerine
bağlanan gerçek güç ...........................................................433
9.28. uyum akım transformatörleri .............................................439
9.28.1. ana akım transformatörünün gerekli değerleri ...........440
9.28.2. toplama akım transformatörleri ..................................442
9.28.3. ara akım transformatörü .............................................443
9.29. gerilim transformatörleri....................................................446
9.29.1.karakteristikleri .............................................................446
9.29.2. gerilim düşümü ...........................................................449
9.29.3. ölçü cihazlarının güç tüketimi .....................................450
9.30. orta gerilim motor koruması ..............................................452
9.30.2. 1500 bg ve daha yüksek güç değerlerinde motorlar için
minimum koruma ....................................................................453
9.31. fider koruma ......................................................................455
9.31.1. standart yön elemanı ile donatılmamış koruma devresi ve
rezidüel akıma göre çalışan toprak koruması durumunda: ......455
9.31.2. standart yön elemanı ile donatılmamış koruma devresi ve
tiroidal toprak akım sensörü üzerinden bağlı toprak hata
koruması durumunda: .............................................................456
9.31.3. yönlü röleler vasıtasıyla fider koruma durumunda:.......457
9.32. transformatör koruması .....................................................458
9.32.1. küçük güçte transformatörlerde koruma ......................458
9.32.2. yüksek güçte transformatör koruması .........................459
9.32.3. ilave transformatör toprak koruması ..........................460
9.33. bara koruması ....................................................................461
9.33.1. tek kaynak girişli radyal konfigürasyon .........................461
9.33.2. iki kaynak girişli bara kuplaj kesicili sistem ...................462
9.33.3. tek veya çok kaynaklı kuplaj kesicili veya kesicisiz bara
diferansiyel koruması...............................................................463
9.33.4. birden fazla besleme kaynaklı, kuplaj kesicili, değişken
çevirme oranlı akım trasformatörü ile gerçekleştirilen diferansiyel
koruma ....................................................................................464
9.33.5. besleme sisteminden doğrudan yapılan giriş koruması (iç
enerji üretimi olmadığı durum) ................................................465
9.33.6. dağıtım veya güç transformatörü üzerinden yapılan giriş
koruması (iç enerji üretimi olmadığı durum) ............................466
9.33.7. iç enerji üretimli tek kaynaklı giriş koruması .................467
9.35. kontrol ve izleme .........................................................468
9.35.1.elektrik enerjisinin dağıtım kontrol ve izleme sistemlerinin
yararları ...................................................................................469
9.35.1.1. şebekenin kontrolü ve izlenmesi ...........................469
9.35.2.enerji faturalarından tasarruf .......................................470
9.35.3. enerji elde edilebilirliği ..........................................473
9.35.4.zamana bağlı programlama ...........................................477
9.35.6. şebeke bakım araçları ..............................................478
9.35.7. dağıtım şebekesi kontrol sistemi ..............................478
9.35.8. bakım ekipmanlarının uygunluğu ..............................479
9.36. elektrik şebekesindeki fonksiyonların tanımları ..480
9.36.1. otomatik bağlantı değiştirme ...................................480
9.36.2 orta gerilim gözünün teşkil edilmesi .......................486
9.36.3. yük atma ..................................................................488
9.36.3.1. yük atmada tarife yönetimi ..................................489
9.36.3.2. transformatör aşırı yük koruma için yük atma ......490
9.36.4. transformatörün sıralı olarak yüklenmesi ................494
9.36.5.anahtar ve ayırma cihazları arasındaki kilitleme işlemleri
................................................................................................495
9.36.6.anahtarlama cihazlarının karşılıklı açtırmaları................496
9.36.7.topraklama transformatörünün bağlantı
değişikliği .................................................................................497
9.36.8.reaktif enerji kompanzasyonu ......................................498
9.36.9.alt sistemlerden ölçüm ve enerji kalitesinin kontrolü ....499
9.36.10.zamana bağlı programlama .........................................500
9.36.11.tarife yönetimi............................................................500
9.36.12.iç üretim jeneratör gruplarının kontrolü ......................501
9.36.12.2. genel dağıtım şebekesine bağlı olarak çalışma ....502
9.36.13. son durumun tesbiti .............................................505
9.36.14. hata kayıtları ........................................................506
son söz ......................................................................................507


Reklamlar

2 Kullanıcı bu konu için burak043 arkadaşımıza teşekkür ettiler

Kayıt: 25 Ksm 2007
Mesajlar: 170
Konum: Bursa
Offline
kardanadam
Tarih: 25 02 2012 18:17

173 bayt görünüyor, sanırım bir hata oluşmuş yüklerken. teyit edip tekrar yükleyebilir misiniz?
Başa dön
Kayıt: 22 Eyl 2006
Mesajlar: 162

Offline
S_CAN
Tarih: 28 02 2012 11:14

İndirilen zipli dosya içinde dosyayı indireceğimiz link adresi var. Paylaşım güzel ancak, keşke puan telaşı ile böyle bir yöntem izlenmese idi.
Arkadaşın paylaşımına yine de saygı duyduğum için linki ben paylaşmıyorum. Umarım kendisi direk olarak linki yayınlar.
Başa dön
Kayıt: 25 Ksm 2007
Mesajlar: 170
Konum: Bursa
Offline
kardanadam
Tarih: 29 02 2012 23:44

artık linkleri de mi dosya olarak paylaşmaya başladık, bu puan kaygısı iyicene ilginç şeyler yaptırmaya başladı.


http://www.fileserve.com/file/qmts9Ja/Koruma Kontrol ve İzleme 1-2.rar

arkadaşlar burdan puan harcamadan indirebilirsiniz.
Başa dön
Kayıt: 02 Nis 2011
Mesajlar: 43

Offline
feritttft
Tarih: 21 09 2013 21:57

konuyu indirdim ama verilen link ölmüş puanımın geri verilmesini adminden istiyorum ve bu konunun iptal olmasını istiyorum.
Başa dönKoruma Kontrol ve İzleme 1-2 (Özellikle TEİAŞ'ta ve yüksek gerilimde çalışanlar)


Benzer Konular
- yüksek lisans ne kadar yararlı
- Bilgisayar kontrol öğretmenliği - endüstri staj raporu
- TDA1524A ile Ton Kontrol (bas - tiz - medium - volume) *denendi*

- 3 Fazlı Asenron Motor Hız kontrol yöntemleri ve Micromaster 440 incelenmesi

- 9V Li-ion 780mAh Şarjlı Pil 1500 ŞARJ Yüksek Kapasite Yeni Nesil Şarjını Koruyan
- İTÜ Yüksek Gerilim Tekniği Çıkmış Sorular ve Çözümler (Prof.Dr.ÖzcanKalenderli)
- yüksek doğru gerilimlerin üretilmesi ve ölçülmesi
- CNC Kontrol projesi
- işletme topraklaması ile koruma topraklaması birleşirse ne olur?

- rn171 wifi modul 802.11 bg pic,avr,arm, kontrol devreleri icin

- Zaman Ayarlı Paralel port ile 8li 220 V kontrol

Sitemize üyelik ve içeriğin indirilmesi tamamen ücretsizdir. Sitemizde paylaşılan tüm dokümanlar (Tezler, makaleler, ders notları, sınav soru cevaplar, projeler) paylaşımcıların bireysel çalışmaları olup telif hakları kendilerine aittir ya da açık bir şekilde kamusal alana yerleştirilmiş dokümanların birer kopyalarıdır. Kişilerin bireysel çalışmalarını sitemizde yüklemesinde, sitemizde paylaşıma teşvik eden puanlama sisteminin de etkisi büyüktür. Bunlara rağmen hala size ait olan ve burada bulunmasına izin vermediğiniz dokümanlar varsa iletişim bölümünden yöneticilere bildirmeniz durumunda derhal silineceklerdir.
Powered by phpBB | Translated by phpBB Turkiye | Ads by Google Adsense | Design by Crazy Bat based