Elektrotekno.com Ana Sayfa || Bilgisayar || Bilgisayar Programlama


C Programlama (Türkçe Sunum)

Kayıt: 04 Ksm 2007
Mesajlar: 110

Offline
trockyalı
Tarih: 11 04 2013 17:07

Ekte 3 Sunum Dosyası bulunmaktadır.

1.Sunum-54 Sayfa,
2.Sunum-72 Sayfa,
3.Sunum-83 Sayfa.
Sunum içerikleri aşağıdaki gibidir;

SUNUM-1

PROGRAMLAMA VE YAZILIM
PROGRAMLAMA DİLLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
Programlama Dillerinin gelişimi
Makine dilinde çarpma
Bir Assembler Örneği
PROGRAMLAMA DİLLERİNİN TARİHÇESİ
PROGRAMLAMA DİLLERİNİN ÖZELLİKLERİ
TEMEL KAVRAMLAR
Bilgisayar Mimarileri-1
Bilgisayar Mimarileri-2
Tipik bir Bilgisayar Sistemi
Bilgisayar yazılımının türleri
Yazılım ve Donanım ilişkileri
Yazılım Geliştirme Modeli
Yazılım Geliştirme Evreleri
Program Geliştirmede Yardımcı Araçlar-1
Program Geliştirmede Yardımcı Araçlar-2
Örnek Sözde kod
Akış Diyagramları
Akış Diyagramı ÖrneğiAkış Örneği
Yazılım Geliştirme Araçları
Editörler
IDE (Tümleşik geliştirme ortamı)
DERLEYİCİLER –BAĞLAYICILAR (COMPILERS –LINKERS
YORUMLAYICILAR (INTERPRETERS)
SAYI SİSTEMLERİ
BYTE VE WORD ve NIBBLE KAVRAMLARI
POZİTİF VE NEGATİF SAYILAR
İkiye Tümleyen (2’s Complement)
Hexadecimal sayılar (Hex)
KOD SİSTEMLERİ
ASCII İlk 128 sembol
ASCII genişletilmiş kısım
C PROGRAMLAMA DİLİ
TARİHÇE VE STANDARTLAŞMA
C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ
Temel Kavramlar
ATOMLARIN SINIFLARI
Nesne
İfade
Sol Taraf Değeri (Left Value)

SUNUM-2

C derleyicisinin içeriği
Bir C yazılımının içeriği
Her C programı
PreprocessorDirektifleri
İlk C programı
Açıklamalar (Comments-Program Notları)
Açıklama Örnekleri
Tanıtıcılar
Tanıtıcı kuralları
Geçerli ve Geçersiz isim örnekleri
Veri Tipleri
StandartVeri Tipleri
Integer Türleri(int)
TipikInteger Boyutları
sizeof( ) Operatorü
Kayan Nokta(Floatingpoint)
Tipik Floating-Pointboyutları
Floating-Point Türleri
TürÖzeti
C de Mantıksal veri türü
Değişkenler
Variables in Memory
Değişkenlerin Tanımlanması
Değişken tanımlama örnekleri
Değişkenlerin İlklenmesi
Program 2
Program 2 Results
Sabitler
Tamsayı sabitlerine örnekleri
Floatsabitler
SymbolicNames for SpecaCharacters
StringSabitleri
Yalın (Literal) sabitler
Tanımlanmış sabitler
Bellek sabitleri
Program3
FormatlanmışGiriş/Çıkış
Standard dosyalar
FormatlanmışÇıkış (printf)
Alan Tanımlama
Örnek
FormatlanmışGiriş
Seçme ve Karar Verme
Mantıksal veri ve Operatörler
Mantıksal Operatörler
Mantık değerlerini işleme
Kısa-devre yönteminin sorunları
İlişkisel Operatörler
Eşlenikler
İki yollu seçim
if .... else karar komutu
if .... else karar komutu: örnekler
if .... ese karar komutu: Örnekler, Birleşik ifadeler
Birbirinin Tamamlaycsolanif…elseDurumu
NULLelse Durumu
A NULLif Durumu
İçiçe geçmişifdurumları
Örnek
else için oluşabilecek problemler
if ifadesini Basitleştirme

SUNUM-3

Çok Yollu seçim
Switchfonksiyonu
Switchörneği
else –if ifadeleri
else-ifLojiği
DÖNGÜ Ve TEKRARLAR
DöngüKavramı
Sonsuz Döngü
Önce-Test ve Sonra-Test Döngüleri
Döngünün ilklendirilmesi ve güncellenmesi
Durum KontrollüDöngüler
SayıcıKontrollüDöngüler
SayıcıKontrollüDöngü
C’deDöngüler
While döngüsü
for Döngüsü
whileve for un karşılaştırılması
do .... while döngüsü
Atlama ifadeleri
breakifadesi
Diziler
Örnekler
20 elemanlı bir diziyi sıralayan program
Çok boyutlu diziler
Bit Tabanlı operatörler
~ evirme işlemi
Öteleme işlemleri
& ve işlemi
| veya işlemi
^ Özel veya işlemi
C de Fonksiyonlar
Fonksiyonun tanımlanması
Fonksiyon kullanmanın avantajları
Bazı standart fonksiyon kütüphaneleri
İşaretçiler (pointers)
İşaretçi tanıtılması
İşaretçilerin içeriğine erişmek (Dereferencing )
Adres Operatörü
işaretçi atamaları
Dosya işlemleri (stdio.h)
FILE *fopen( const char * filename, const char * mode );
Yapılar (Structures)
Yapı içeriklerine erişmek
Sayımlama sabitleri (Enumeration Constants)
Dinamik erişilebilir kütüphaneler .DLL
Fonksiyonların Export edilmesi
Komut satırı argümanlarının kullanılması

ÇÖZUMLU ÖRNEKLER

1) Bu program bilgisayar tarafından tutulan 0 ile 100 arasındaki bir sayının // bulunması if komutunu kullanmayı gösterek amacıyla yazılmıştır.
2)Elde edilen yıllık gelire göre ödenecek vergiyi hesaplayan bir program yazınız.
3)0 ile 100 arasındaki notları harf ile değerlendiren bir program yazınız
4)0 ile 6 arasında girilen sayı değerlerine göre haftanın gününü veren bir program yazınız.
5)1 ile 12 arasında verilen sayılar girildiğinde yılın aylarını verecek programı yazınız.
6)Gun , Ay ve Yıl biçiminde girilen bir tarih değeri için, Günün yılın hangi gününe denk geldiğini bulunuz. Not: 4 ile bölünebilen her yıl değeri artık yıldır (100 e bölünebilen ancak 400’e bölünmeyen yıllar dışında) ve şubat ayı 29 gündür. Tamsayı bölünebilmesinde Mod ifadesi kullanılacaktır ( x % y x in y ye göre modudur.)
7)While döngüsünü kullanarak girilen sayını faktöriyelini hesaplayan programı yazınız.
8 )İki sayı giriniz, daha sonar maksimum, minimum ve iki saynının ortalamasını hesaplayınız. Negatif değer girildiğinde döngünden çıkınız.
9)Girilecek bir dizi sayının içinde min, maximum, toplam ve ortalama hesap eden programın yazınız. Öncelikle program kaç adet sayı girileceğini sormalıdır. Daha sonra, her bir sayı girişte değerleri hesaplayıp ekrana yazmalıdır.
10)Girilen bir decimal sayının Binary ve Hex karşılığını bularak yazan bir program yazınız. While döngüsü kullanınız.
">C Programlama (Türkçe Sunum)
">C Programlama (Türkçe Sunum)
">C Programlama (Türkçe Sunum)
">C Programlama (Türkçe Sunum)
">C Programlama (Türkçe Sunum)
">C Programlama (Türkçe Sunum)
">C Programlama (Türkçe Sunum)


ReklamlarC Programlama (Türkçe Sunum)


Benzer Konular
- s7 300-WINCC Haberleşmesi,S7-300 plc eğitimi ve simatic eğitimi (türkçe)
- PLC Ladder Simülasyon Programı Gemo Ladder V2.2 Rev.A Türkçe
- Alev Sızdırmaz (Ex-Proof) Elektrik Tesisatı - Sunum

- Bilgisayar Programlama Arasınav Soruları ve Cevapları

- C Programlama Ders Notları
- Algoritma ve Programlama (Sunum)
- PLC S7 200 programlama teknikleri
- sıemens s7 300-400 türkçe döküman (temel-ileri seviye)
- Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim (Fotovoltaik Sistemler) Semineri Sunum

- Altium Türkçe Eğitim notu

- plc de programlama mantığı

Sitemize üyelik ve içeriğin indirilmesi tamamen ücretsizdir. Sitemizde paylaşılan tüm dokümanlar (Tezler, makaleler, ders notları, sınav soru cevaplar, projeler) paylaşımcıların bireysel çalışmaları olup telif hakları kendilerine aittir ya da açık bir şekilde kamusal alana yerleştirilmiş dokümanların birer kopyalarıdır. Kişilerin bireysel çalışmalarını sitemizde yüklemesinde, sitemizde paylaşıma teşvik eden puanlama sisteminin de etkisi büyüktür. Bunlara rağmen hala size ait olan ve burada bulunmasına izin vermediğiniz dokümanlar varsa iletişim bölümünden yöneticilere bildirmeniz durumunda derhal silineceklerdir.
Powered by phpBB | Translated by phpBB Turkiye | Ads by Google Adsense | Design by Crazy Bat based