Elektronik ve Teknoloji Merkezi Elektrotekno.com
Elektronik ve Teknoloji Merkezi

Click here to go to the original topic

Elektrotekno.com Ana Sayfa Transformatörler
Yazar Mesaj
simbat94
Tarih: 14.01.2007, 03:56 Mesaj konusu: megep - güç transformatörleri

guc transformatorleri pdf

megep
(meslekÎ eğitim ve öğretim sisteminin
güçlendirilmesi projesi)
elektrik elektronik teknolojisi
güç transformatörleri
ankara 2006

açıklamalar ...................................................................................................................iii
giriş ...................................................................................................................................... 1
öğrenme faaliyeti–1 .................................................................................................... 3
1. güç transformatörlerinin yapısı ................................................................... 3
1.1. transformatörler ...........................................................................................................3
1.1.1. transformatörlerin önemi ..................................................................................... 3
1.1.2. genel tanımı ve yapısı ......................................................................................... 4
1.1.3. genel çalışma prensibi.......................................................................................... 8
1.1.4. indüklenen emk değeri ........................................................................................ 9
1.1.5. dönüştürme oranı ................................................................................................. 9
1.1.6. transformatörlerde kaçak akılar........................................................................ 11
1.1.7. transformatörlerin çalışma durumları ............................................................... 12
1.1.8. trafo sargı direncinin ölçülmesi ....................................................................... 18
1.1.9. trafolarda polarite............................................................................................... 20
1.1.10. trafoların gerilimine göre çeşitleri ................................................................. 23
1.1.11. gerilim yükseltme veya alçaltmasına göre çeşitleri ...................................... 23
1.l.12. trafoların eş değer devreleri ............................................................................ 24
1.1.13. trafolarda regülasyon....................................................................................... 27
1.2. oto trafoları ............................................................................................................... 33
1.2.1. tanımı.................................................................................................................. 33
1.2.2. yapısı................................................................................................................... 33
1.2.3. iki sargılı trafo ile farkı..................................................................................... 33
1.2.4. kullanıldığı yerler............................................................................................... 33
1.2.5. üstünlük ve sakıncaları....................................................................................... 34
1.3. güç trafoları (üç fazlı) ............................................................................................. 34
1.3.1. üç adet bir fazlı trafolardan meydana gelen trafolar..................................... 34
1.3.2. bir nüveli üç fazlı trafolar................................................................................ 37
uygulama faaliyeti .............................................................................................. 46
ölçme ve değerlendirme .................................................................................... 47
öğrenme faaliyeti–2 .................................................................................................. 48
2. güç trafoları sargı bağlantı şekilleri..................................................... 48
2.1. bağlantı şekilleri ........................................................................................................ 48
2.1.1. üçgen bağlantı ve özelliği.................................................................................. 48
2.1.2. yıldız bağlantı ve özelliği .................................................................................. 49
2.1.3. zigzak bağlantı ve özelliği ................................................................................. 49
2.2. bağlantı grupları, sembolleri ve grup açıları ........................................................... 50
2.2.1. grup açıları......................................................................................................... 50
2.2.2. bağlantı grupları çeşitlerinin sembolleri (harf sembolleri) ............................... 51
2.2.3. bağlantı grup çeşitleri ve vektörleri.................................................................. 51
2.3. güç trafo gerilim ayar düzeneği ............................................................................. 56
uygulama faaliyeti .............................................................................................. 58
ölçme ve değerlendirme .................................................................................... 59
öğrenme faaliyeti–3 .................................................................................................. 60
3. trafoların paralel bağlantıları................................................................. 60
3.1. paralel bağlantıları...................................................................................................... 60
3.1.1. paralel bağlama nedenleri .................................................................................. 60
içindekiler
ii
3.1.2. paralel bağlama şartları ...................................................................................... 61
3.1.3. paralel bağlantı şeması ....................................................................................... 61
3.2. trafoların yüke iştiraki .............................................................................................. 61
3.3. paralel bağlı trafolarda yüke dağılım...................................................................... 62
ölçme ve değerlendirme .................................................................................... 64
modül değerlendirme .............................................................................................. 65
cevap anahtarları..................................................................................................... 67
önerilen kaynaklar.................................................................................................. 69
kaynakça........................................................................................................................ 70

------------Reklamlar------------------------

Elektrotekno.com Ana Sayfa Transformatörler
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

megep - güç transformatörleri

Gizlilik Politikası

PLC programming