Elektronik ve Teknoloji Merkezi Elektrotekno.com
Elektronik ve Teknoloji Merkezi

Click here to go to the original topic

Elektrotekno.com Ana Sayfa Forum Çöplüğü (Trash-can)
Yazar Mesaj
oaycan
Tarih: 19.02.2007, 01:53 Mesaj konusu: pic mikrodenetleyici kontrollü asansör projesi (tez)

İçindekiler

İçindekiler I
Önsöz VI
Özet VII
Giriş 1
1 ASANSÖR TANIMI, TARİHİ VE TEKNOLOJİSİ 3
1.1 Asansör Tarihçesi 3
2 ASANSÖR TESİSLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 6
3 ASANSÖR TİPLERİ 6
4 ASANSÖR TÜRLERİ 7
5 ASANSÖRÜN KISIMLARI 8
5.1 Kumanda Devreleri 8
5.1.1 Kumandanın Tanımı 8
5.1.2 Kumanda Tipleri 8
5.1.2.1 Normal kumanda 8
5.1.2.2 Toplama Kumanda 9
5.1.2.3 Grup Kumanda 9
5.1.3 Kumandanın Temel Özellikleri 10
5.1.4 Kumanda İlaveleri 11
5.1.4.1 Erken Kapı Açma Fonksiyonu 11
5.1.4.2 Erken Dağıtım Operasyonu 11
5.1.4.3 Sınırlandırılmış Kabin Kumanda Operasyonu 11
5.1.4.4 Kart Okuyuculu Sistem 11
5.1.4.5 İkili Grup Kumanda Operasyonu 11
5.1.4.6 Kabin Gecikmelerinin Önlenmesi 12
5.2 Asansör Tasarımında Halat Seçimi 12
5.3 Asansör Tasarımında Kabin 14
5.4 Asansör Kuyusu 17
5.5 Makine Dairesi 21
5.6 Karşı Ağırlık 22
5.7 Asansör Kapıları 23
5.8 Kılavuz Ray Ve Donatıları 24
5.9 Asansör Tahrik Mekanizması 25
5.9.1 Elektrik motoru 26
5.9.2 Frenleme sistemi 26
5.10 Hız Regülatörü 27
6 ASENKRON MOTORLAR 29
6.1 Asenkron Motorların Önemi 29
6.2 Stator 29
6.3 Rotor 30
6.3.1 Kısa Devreli Rotor (Sincap Kafesli Rotor) 30
6.3.2 Sargılı Rotor 32
6.4 Asenkron Rotorun Döndürülmesi 34
6.4.1 Kısa Devreli Asenkron Rotorun Döndürülmesi 34
6.5 Döner Alan 36
6.5.1 Döner Alanın Şiddeti 40
6.6 Asenkron Motorun (Endüksiyon Motorun) Çalışması 41
6.7 Butonlar 43
6.8 Sinyal Lambaları 44
6.9 Mikro Anahtarlar 44
6.10 Sınır Anahtarları 45
6.11 Zaman Röleleri 45
6.11.1 Giriş ve Tanım 45
6.12 Kontaktör ve Röleler 46
6.12.1 Kullanma Yerleri 47
7 KONTAKTÖRLÜ SİSTEMLERİN ÇALIŞMASI 48
8 PLC ( PROGRAMLANABİLİR LOJİK DENETLEYİCİLER) 54
9 TİPİK BİR PLC'NİN BÖLÜMLERİ 56
10 PLC BÜYÜKLÜĞÜ VE UYGULAMASI 57
10.1 I/O Giriş / Çıkış Birimi 58
10.2 Analog Giriş/Çıkış Birimi (I/O Modules) 64
10.3 Merkezi İşlem Birimi 65
10.4 İşlemci Bellek Modülü 65
11 BELLEK DİZAYNI (MEMORY DESIGN) 65
11.1 I. Grup Bellekler 66
11.2 II. Grup Bellekler 66
12 PROGRAMLAMA CİHAZLARI (Programming Devices) 68
13 PLC İLE TASARLANMIŞ BİR ASANSÖR 68
14 GERÇEKLEŞTİRİLEN MAKET ASANSÖR 82
14.1 Pic Nedir? 82
14.2 Pıc Mikrodenetleyiciler 83
14.3 PIC’in İç Yapısı 86
14.4 Neden PIC 16F877 88
14.5 DC Motorlar 89
14.5.1 Sürücü Devresi: 93
14.5.2 Olumlu Olumsuz Yapıları 95
15 GERÇEKLEŞTİRİLEN MAKET ASANSÖR YAPISI VE ÇALIŞMA ŞEKLİ 96
16 96
16.1 Yapısı 96
17 ANA KUMANDA DEVRESİ 96
17.1 Kullanılan Devre Elemanları 96
17.2 Ana kumanda devresinin çalışma prensibi 96
18 MOTOR DEVRESİ 97
18.1 Kullanılan devre elemanları 97
19 DİSPLAY SÜRÜCÜ DEVRE 98
19.1 Kullanılan Devre Elemanları 98
KAYNAKLAR 102
EKLER 103

Tablo 5.1.4 1 İnsan asansörlerinin yük kapasitelerine (kg) göre sınıflandırılması 12
Tablo 5.1.4 1 Kabin alanı taşınacak insan sayısı arası ilişkiler 16
Tablo 5.1.4 1Minimal alt boşluk derinlikleri 18
Tablo 5.1.4 2 Minimal yükseklik değerleri 19
Tablo 1 5.1.4 3 minimal yükseklik değerleri 21
Tablo 5.1.4 1 beyan yükü ve kabin alanı ilişkisi 22

Şekil 5.1.1 1 Tarihte ilk asansör 5
Şekil 5.1.1 2 Teagle asansör 6
Şekil 5.1.4 2 Konstrüksüyon halatları 13
Şekil 5.1.4 1 TS 863’e göre küçük boy insan asansörleriyle ilgili asansör boşluğu yatay kesiti 19
Şekil 5.1.4 2 Dikey kesit 20
Şekil 5.1.4 1 Karşı ağırlığın kılavuz ray il bağlantısı 23
Şekil 5.1.4 1 Kabin ve karşı ağırlıklar 25
Şekil 5.9.2 1 Asenkron motor saçı ve motor stator saç paketi 29
Şekil 6.3.1 1 Alüminyum pres dökümlü kısa devreli rotorlar 30
Şekil 6.3.1 5 Sincap kafes 31
Şekil 6.3.1 8 Rotor oluk şekilleri 31
Şekil 6.3.1 10 Çeşitli kısa devre rotor sargıları 32
Şekil 6.3.2 1 Sargılı Rotor 32
Şekil 6.3.2 3 Asenkron motorda stator ve rotor sargılarının yıldız ve üçgen bağlanışı 33
Şekil 6.3.2 4 Bilezikli asenkron motorun şebekeye bağlanışı 33
Şekil 6.4.1 1 NS daimi mıknatıs kutupları ile kısa devreli rotorun döndürülüşü 34
Şekil 6.4.1 3 NS daimi mıknatıs kutupları ile kısa devreli rotorun döndürülüşü 35
Şekil 6.4.1 1 Üç faz bobinin 6 oluklu statora yerleştirilişi 36
Şekil 6.4.1 3 Üç fazlı alternatif akımın değişim eğrisi 37
Şekil 6.4.1 7 Çeşitli anlarda stator sargılarından geçen üç fazlı alternatif akımların meydana getirdiği kutuplar 39
Şekil 6.5.1 2 Manyetik akı vektörü 40
Şekil 6.5.1 3 Üç fazlı , 2 kutuplu, 3 bobinli stator 40
Şekil 6.5.1 4 Toplam manyetik akının bulunuşu 41
Şekil 6.5.1 4 Üç fazlı , 2 kutuplu asenkron motor 42
Şekil 6.12.1 2 kontaktörlü sistemin genel yapısı 49
Şekil 6.12.1 5 Bir kumandalı ve bir hızlı asansörün güç devresi 52
Şekil 6.12.1 6 Bir kumandalı ve bir hızlı asansörün sinyal devresi 52
Şekil 6.12.1 2 Plc’nin genel yapısı 56
Şekil 6.12.1 2 CPU ile aynı yapı içindeki PLC giriş –çıkış birimi 58
İşlemci ile I/O rafları arasındaki iletişimde ayrı bağlantı kabloları müsade edilir. Bu durum aşağıdaki sekili. 6.12.1 3’de görülmektedir 59
Şekil 6.12.1 4 İşlemci ile I/O rafları arasındaki iletişim 59
Şekil 6.12.1 5 Bir AC giriş arabiriminin blok diagramı 59
Şekil 6.12.1 6 Bir AC modül için basitleştirilimiş devre 60
Şekil 6.12.1 7 220 Vluk girişin PLC giriş birimine bağlanması 60
Şekil 6.12.1 8 çıkış arabirim modülü 61
Şekil 6.12.1 10 harici tel bağlantılı çıkış modülü 62
Şekil 6.12.1 11 bir AC çıkış modülünün basitleştirilmiş devresi 63
Şekil 6.12.1 12 röle bağlantı noktaları 63
Şekil 6.12.1 1 çıkış kontrol devrelerinin sembolleri 64
Şekil 6.12.1 1 Kumanda devresi 79
Şekil 6.12.1 1 Bir mikrodeneliyici sistemin temel bileşenlerinin blok diagramı 82
Şekil 6.12.1 1 Temel pic blok diagramı 87
Şekil 6.12.1 1 DCMotorların çalışması 89
Şekil 6.12.1 2 DC motorların çalışması 89
Şekil 6.12.1 3 akımın ve magnetik alanını yönü 90
Şekil 6.12.1 4 DC motorda kutuplar 91
Şekil 6.12.1 5 91
Şekil 14.5.1 1 sürücü devresi 94
Şekil 14.5.1 2 DC motor hız kontrol devresi 95
Şekil 14.5.2 1 Kumanda devresi 98
Şekil 14.5.2 2 Ana kumanda devresi baskı devresi 99
Şekil 14.5.2 3motor devresi 99
Şekil 14.5.2 4 motor devresinin baskı devresi 100
Şekil 14.5.2 5 Display Sürücü Devre 100
Şekil 14.5.2 6 Display Sürücü Devrenin baskı devresi 101

------------Reklamlar------------------------

Elektrotekno.com Ana Sayfa Forum Çöplüğü (Trash-can)
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

pic mikrodenetleyici kontrollü asansör projesi (tez)

Gizlilik Politikası

PLC programming