Elektrotekno.com Ana Sayfa || Tezler, Makaleler vb.


UPS - Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK)

Kayıt: 16 Ağu 2005
Mesajlar: 3931

Offline
admin
Tarih: 22 02 2006 04:34

Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK) bağlı bulunduğu tüm elektrikli ve elektronik cihazlara tüm parazitlerden ve dalgalardan arındırılmış sabit genlikli gerilim sunan, elektrikli kesintilerinde bünyesindeki akü sistemlerini devreye sokarak kullanıcılara kesintisiz çalışma imkanı sağlayan cihazlardır. Bilindiğinin aksine KGK sonsuz enerji kaynağı değildir. Elektrik kesintilerinde kullanıcının acil işlerini tamamlayarak cihazlarını güvenli bir şekilde kapatacak kadar süre tanıyan cihazlardır. Yani bir KGK jeneratör gibi sonsuz enerji sağlayamaz, zaten bu cihazlar birbirlerine rakip değil birbirlerini tamamlayan cihazlardır
Kesintisiz Güç Kaynağı kullanımını gerekli kılan sorunları şöyle sıralayabiliriz :
Sarkma: Kısa süreli gerilim düşüklüğüdür. Sistemin kilitlenip bilgilerin bozulmasına neden olur. Asansör, elektrikli ısıtıcı gibi yüksek güçte elektrik sarfeden cihazların çalışmaya başlamasıyla bu kaçınılmazdır ki, bu tür cihazlardan dolayı dakikada onlarcası yaşanabilir
Kesinti: Tamamen gerilim yokluğudur ve bilgi kaybına sebep olur. Kaybedeceğiniz hiç bir bilgi ihtiyacınıza uygun olan bir Kesintisiz Güç Kaynağı’ndan daha ucuz değildir. Bilgisayarlar 5 ms hassasiyetinde güç kaynağına sahip olduğundan, kesinti süresinin kısalığı küçümsenmemelidir.
Yükseltme: Genellikle kısa süreli voltaj yükselmesidir. Bu tip yükselmeler, elektronik cihazların kapasitelerinin üzerinde gerilime maruz kalmalarına sebep olduğundan zarar kaçınılmazdır. Voltajdaki aşırı yükselmeler, örneğin elektrik kesintisinden sonra gelen elektrik ya da bir yıldırım düşmesi sonucu oluşan yüksek gerilim cihazınızın ömrünü sona erdirebilir.
Darbe: Çok kısa süreli yaklaşık saniyenin yüzde biri süresince voltaj yükselmesidir. Örneğin bir klimanın kapatılmasıyla bir saniyenin çok küçük bir dilimi süreyle voltajda zarar verici ani yükselmeler olmaktadır.
Gürültü: Elektriksel gürültülerdir. Sinüs dalga şeklinin bozulmasına neden olur.
Tüm bu sorunlara karşı koyabilecek ve cihazlarınızın güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak Kesintisiz Güç Kaynağı’ndan beklenen özelliklere kısaca değinmek gerekirse;
Regülasyon: Regülasyon, giriş gerilimindeki değişimlerin kontrol edilmesidir. Türkiye şartlarında şebeke gerilimindeki değişim -20 ile +15 arasında değişmektedir. KGK lardan beklenen çıkış gerilimini +- % 1 hata payı ile düzenlemesidir.
Gerilim Kararlılığı: Gerilim kararlılığı, çıkış geriliminin değişen şartlar altında sabit kalmasının sağlanmasıdır.
Yüke Karşı Regülasyon: Çıkışa bağlanan yüklerdeki değişime rağmen çıkış geriliminin sabit kalmasının sağlanmasıdır. KGK lardan beklenen hata payının +- %1 den ufak değerlerde olmasıdır.
Ani Yüke Karşı Regülasyon: Çıkış yükünün ani değişimi, şebeke geriliminin kesilmesi ve gelmesi hallerinde çıkışta olacak değişimin +-%10’dan küçük olması hedeflenir.
Frekans Kararlılığı: Çıkış yükünün ani değişimi, şebeke geriliminin kesilmesi ve gelmesi hallerinde çıkışta olacak değişimin +-%10’dan küçük olması hedeflenir.
Aşırı Yük ve Kısa Devre Koruması : Çıkışta oluşabilecek aşırı yüklenme ve kısa devrelere karşı KGK’ nın kendini koruması, arızalanmaması ve çalışmayı sürdürmesi gerekmektedir. %150 aşırı yükte KGK’ nın gerilim regülasyonun da en az 1 dakika süreyle çalışabilmesi ve hata durumu ortadan kalktığında herhangi bir operasyona gerek kalmadan çalışmasını sürdürmesi beklenir.
Toplam Harmonik Distorsiyon ( THD ): THD, çıkış geriliminde oluşan harmoniklerin bir ölçüsüdür. Bu harmonikler radyo, telsiz gibi frekans bağımlı cihazların çalışmasını etkileyebilir. Bu yüzden bu değerlerin lineer yükte % 3 ten, nonlineer yüklerde ise % 5 ten küçük olması istenir. Modern KGK larda PWM ( Darbe Genişlik Modülasyonu ) kullanılarak harmoniklerin değeri azaltılmaktadır.

Yüksek Verim: Her cihazda olduğu gibi KGK’ larda da enerji kayıpları oluşur. Önemli olan bu kaybın düşük tutulmasıdır. Dolayısıyla yüksek verimli cihazlar tercih edilmelidir.
Akü: Kesintisiz Güç Kaynağı’nda gücün sürekliliğini sağlamak için aküler kullanılmaktadır. Elektrik kesildiğinde inverter elektriği aküden alır ve çalışmasına devam eder. Aküler kuru bakımsız tip olmalıdır. Akü ömrü 1 ile 5 yıl arası olup bu süre kullanıcıya, ortam ve çalışma şartlarına bağlıdır. Kesintisiz Güç Kaynağı özel bir yazılıma sahip olmalı ve yazılımın gelecek güvenliğiniz için akülerin kalan besleme süresini bildirmesi gerekir. Elektrik kesildiğinde aküye geçiş zamanı en fazla 4 ms olmalıdır (Interactive ve offline cihazlar için). Daha uzun sürede geçen Kesintisiz Güç Kaynakları cihazlarınız için tehlike riskini ortadan kaldırmaz.
KGK SİSTEMLERİ
Kesintisiz Güç Kaynakları üç değişik teknolojiye sahiptir.:
OFF LINE SİSTEMLER: Off line sistemler şebeke geriliminde herhangi bir kesinti yokken, sadece filtreleme devreleri çalışırken elektrik kesintilerinde akülerini devreye sokarak bağlı yüklere enerji sağlar. Offline KGK' larda gerilim regülasyonu söz konusu değildir. Transfer süresi ( akülerin devreye girme süresi ) 2 ile 4 ms arasındadır. Offline modeller daha çok tek kullanıcılı sistemler için uygundur.

INTERACTIVE SİSTEMLER: Line interactive sistemler, şebeke gerilimi kabul edilebilir aralıkta iken off line modunda çalışmasını sürdürür. Off line sistemlerden farklı olarak regülasyon ve frekans kararlılığı sağlar. Elektrik kesintisi yada belirli aralıkların dışındaki şebeke geriliminde kendine bağlı sistemleri akülerinden besler. Bu şartlar dışında ise eviriciler vasıtasıyla gerilim uygun değere getirilir. Güçleri fazla olmadığından büyük sistemlerde birden fazla KGK kullanılarak çözüm üretilir.

ONLINE SİSTEMLER: On line sistemler çıkışa bağlı olan yükleri her zaman eviricilerinin üzerinden beslerler. Şebekede herhangi bir hata olsa da olmasa da yüke sabit bir gerilim, akım ve düzgün sinüs çıkışı sağlar. Bu modellerde şebeke geriliminde ki dalgalanmalara rağmen çıkış gerilimi +- % 1 sapmayla sabit tutulur. Bu sistemlerin en önemli diğer bir özelliği de transfer süresinin 0 (sıfır) olmasıdır. Bu özelliklerinden dolayı da yüksek kapasiteli sistemlerde (network, makine parkı vb.) Online teknolojiye sahip KGK’ lar kullanılmalıdır.
KGK’larda aranacak bazı güvenlik ve kalite standartları şunlardır:
• ISO 9001 belgeli olması
• EMC (Electro Magnetic Compability) özelliği
• EN 50091 EN 50091-2
• Garanti süresi (en az 2 yıl)
• TSE belgeli Teknik Servis Hizmeti
• Düşük gürültü seviyesi
• Yüksek verimlilik oranı
• Kuru ve bakımsız akü kullanılması
• CPU kontrollü olması
• Bilgisayar ile iletişim özelliği RS232 portu olması
• Yazılım setinin olması

Tüm bu bilgilerin yanında nihai kullanıcıların KGK ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve bu ihtiyaçlarının optimum şekilde karşılanmasında ürünü onlara ulaştıran satıcıların etki payını da gözardı etmemek lazımdır. Kullanıcıların bu konuda titiz ve dikkatli olmaları, kendilerini elektrik sorunları gibi ciddi bir riskden ve meydana getirebileceği büyük zararlardan uzak tutacaktır.
KGK nedir
Bürolarınızda veya evinizde kullanmakta olduğunuz bir çok cihazınız temiz ve kesintisiz bir şebeke eksikliği sebebi ile muhakkak bir ön korumaya ihtiyaç duyarlar. Aksi takdirde cihazlarınız onarılamaz donanım ve yazılım hasarlarına maruz kalabilirler. İşte KGK cihazlarınızı bu tür sorunlara karşı korumak için üretilirler.
GUARD ve POWERPACK KGK larımız , kullandığınız cihazların elektrik kesilmesinden dolayı zarar görmelerini önlediği gibi elektrik şebekesinden gelebilecek spikes, surges, radio frekans ve elektromanyetik müdahalelere karşı da korur.
ARAŞTIRILMIŞ ENERJİ SORUNLARI NELERDİR.
Büro makinelerinizin koruma altına alınmasının en doğru ölçümü cihazlarınızın ve iletişim sistemlerinizin enerji kesilmesi yada kirliliğin neticesinde ne kadar zaman devre dışı kalabileceği ve bunun doğuracağı zararlar araştırılarak yapılabilir.
Yapılan büyük endüstriyel araştırmalar tipik bilgisayar ve iletişim sistemlerinin her ay 120’ den fazla enerji (güç) sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Bu sorunlar sistemlerinizde gözünüze çarpan yada çarpmayan bir çok zarara neden olurlar. Küçük gerilim dalgalanmaları dahi sistemlerde klavye kilitlenmelerine yada yazılım bozulmalarına neden olabilir.

GÜÇ KORUMASI NEDEN GEREKLİDİR ?

------------
AKTİF GÜÇ FİLTRELEME YETENEĞİNE SAHİP 1 FAZLI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI

Abstract

Utility power quality has become on important issue recently for vital loads. Uninterruptible Power Supply/Active Power Filter (UPS/APF) systems provide uninterrupted, reliable and high quality power for these loads. Also they protect critical loads against power outages, overvoltage and undervoltage conditions. UPS/APF system’s objective is to suppress the harmonic currents, harmonic voltages and reactive power compensation, load balancing, voltage regulation, current regulation, voltage flicker compensation as well as to feed the load when the line power fails or out of preset tolerance. This report introduces different topologies of Uninterruptible Power Supplies/ Active Power Systems and also gives simulation results of single-phase series-parallel APF/UPS system.


Keywords : Active Power Filter, Uninterruptible Power Supply (UPS), Power
Quality.

1. GİRİŞ

UPS/APF sistemleri, hayati yükler için kesintisiz, güvenilir ve yüksek kalitede güç sağlamaktadır. Aynı zamanda bu yükleri; güç kesintileri, aşırı gerilimler veya düşük gerilimlere karşı korumaktadır. UPS/APF sistemlerinin amacı; herhangi bir güç kesintisi meydana geldiğinde ya da gerilim belirlenen toleransın dışına çıktığında, kritik yük için, enerji sağlamanın yanısıra harmonik akımları-gerilimleri bastırmak, reaktif güç kompanzasyonu yapmak, dengesiz yüklerin neden olduğu gerilim bozulmalarını düzeltmektir. Genel olarak ideal bir UPS/APF sistemi;

• Aktif güç filtresi gibi davranabilme;
• Düşük THD (Total Harmonic Distortion-Toplam Harmonik Bozulma)’li saf sinüsoidal giriş akımı sağlama,
• Sinusoidal ve birim güç faktörlü çıkış gerilimi sağlayarak güç katsayısını düzeltme,
• Geleneksel bir UPS gibi davranabilme;
• Sistemde bir hata oluştuğunda bataryadan aldığı enerjiyle kritik yükü besleyebilme,
• Aktif filtre modundan UPS moduna hatasız geçiş yapabilme,


Reklamlar

3 Kullanıcı bu konu için admin arkadaşımıza teşekkür ettiler
UPS - Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK)


Benzer Konular
- Kişisel Bilgisayar (PC) Güç Kaynakları.
- güç kaynakları (transformatör, jeneratör ve ups )
- kesintisiz guc kaynaklari

- Kesintisiz Güç Kaynağının İç Yapısı ( telekom kurs notları)

- Yenilenebilir Enerji Kaynakları Eğitim Notları.ppt
- alternatif enerji kaynakları (ders notları)
- Yenilenebilir Enerji Kaynakları
- 100 VA Kesintisiz Güç Kaynağı
- DC Güç Kaynakları

- Kesintisiz güç kaynağı

- doğru akım güç kaynakları ve motorlar

Sitemize üyelik ve içeriğin indirilmesi tamamen ücretsizdir. Sitemizde paylaşılan tüm dokümanlar (Tezler, makaleler, ders notları, sınav soru cevaplar, projeler) paylaşımcıların bireysel çalışmaları olup telif hakları kendilerine aittir ya da açık bir şekilde kamusal alana yerleştirilmiş dokümanların birer kopyalarıdır. Kişilerin bireysel çalışmalarını sitemizde yüklemesinde, sitemizde paylaşıma teşvik eden puanlama sisteminin de etkisi büyüktür. Bunlara rağmen hala size ait olan ve burada bulunmasına izin vermediğiniz dokümanlar varsa iletişim bölümünden yöneticilere bildirmeniz durumunda derhal silineceklerdir.
Powered by phpBB | Translated by phpBB Turkiye | Ads by Google Adsense | Design by Crazy Bat based
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72