Elektrotekno.com Ana Sayfa || Transformatörler


güç kalitesi

Kayıt: 27 Arl 2008
Mesajlar: 24

Offline
tyazgi
Tarih: 06 02 2012 14:48

İÇİNDEKİLER

GIRIŞ 8
4.1. GÜÇ KALITESINI DÜŞÜREN ŞEBEKE BOZUKLUKLARININ
NEDENLERI VE ÇÖZÜMLERI 8
4.1.1. Frekans değişimleri 8
4.1.1.1. Frekans değişiminin nedenleri 8
4.1.1.1. Ana etkileri 8
4.1.1.1 Çözüm 8
4.1.2. Hızlı gerilim değişimleri 9
4.1.3. Gerilim çökmesi 9
4.1.4. Uzun ve kısa süreli güç kaybı 10
4.1.5. Gerilim dengesizliği 11
4.1.6. Aşırı gerilimler 12
4.1.6.1. Aşırı gerilimlerin nedenleri 12
4.2. Gerilim çökmesi ve kesilmesi 12
4.2.1. Yüksek değerde yüklenmenin neden olduğu gerilim
çökmeleri 13
4.2.2. Şebekede oluşan hatalardan dolayı gerilim
çökmeleri 15
4.3. Endüstriyel şebekelerdeki karışıklıklar 16
4.4 Gerilim oynamaları 16
4.4.1. Gerilim oynamalarının kaynakları 19
4.4.2. Faz sistemdekisimetrisizlik: dengesizlik 20
4.5. Fliker olayını azaltma çareleri 21
4.5.1. Aydınlatma tarzının seçimi 21
4.5.2. Kesintisiz güç kaynakları UPS 22
4.5.3. Volan kullanılması 22
4.5.4. Döner konverter 22
4.5.5. Şebekenin düzenlenmesi 22
4.5.6. Seri kapasitör 23
4.5.7. Seri reaktör 23
4.5.8. Satüre olmuş şönt reaktör 24
4.5.9. De-kuplaj reaktörler 25
4.5.10. Senkron kompanzatör 26
4.5.11. Faz konvertörleri 26
4.5.12. SVC - statik var kompanzatörü 28
4.6.1. Şebeke stabilitesi 32
4.6.2. Kararlı hal stabilitesi 32
4.6.3. Geçici durum stabilitesi 33
4.6.4. Dinamik durum stabilitesi 33
4.6.5. Dinamik stabilite araştırmaları 33
4.7. Bir endüstriyel elektrik şebekesinin davranışı 33
4.7.1. Pasif yükler 34
4.7.2. Güç elektroniği cihazları 34
4.7.3. Transformatör ve kablolar 34
4.8. Asenkron makinalar 34
4.8.1. Düşük gerilimlerin etkisi 35
4.9. Endüstriyel şebekede dinamik stabilite araştırması 36
Araştırmanın amacı 36
4.10. Stabilitesizliğin nedenleri 38
4.10.1. Elektriksel özellikler 38
4.10.2. Şebeke yük değişimleri 38
4.10.3. Elektriksel hatalar 38
4.10.4. Şebeke yapısı ve işletme tarzı 38
4.11. Stabilitesizliğin etkileri 39
4.11.1. Döner makinalar üzerinde 39
4.11.2. Şebekede 39
4.12. Stabiliteyi koruma 40
4.12.1. Jeneratörlerde uygulama 40
4.12.2. Şebekelere uygulama 40
4.12.3. Yükler için uygulama 40
4.13. Alçak gerilim TN sistemlerinin dengesiz yüklenmesi
ve nötr kararsızlığının getirdiği problemler ve çözümleri
41
4.13.1. Giriş 41
4.13.2. Alçak gerilim TN sistemlerinin simetrisiz
yüklenmesi 42
4.13.3. 3-fazlı simetrik dengesiz yüklü sistemde fazlardan
birinde toprak hatası meydana gelmesi 50
4.13.4. Nötr hattının direncinin yüksek değer alması 53
4.13.5. Dengesiz yüklenmede nötr iletkeninin kopması
veya açılması 59
4.13.6. Üç fazın dengesiz yüklenme durumunda nötr
hattının açılması 62
4.13.7. Dengesiz yüklemede nötr hattının açılmasıyla
tüketicilere uygulanan faz-nötr gerilimleri 63
4.13.8. Sonuçlar 65
4.14. Elektrik sistemlerinde oluşan harmonikler 65
4.14.1. Lineer olmayan yükler 66
4.14.2. Harmoniklerin bozucu etkileri 67
4.14.3. Harmonik distorsiyonların temel göstergeleri ve
ölçüm prensipleri 69
4.14.4. Harmoniklerin dağıtım sistemlerinde ana etkileri
71
4.14.5. Harmoniklerin ana kaynakları 74
4.14.7.Transformatörde harmonik etkilerden dolayı
yeniden değerlendirme faktörü 82
4.14.8.Besleme şebekesinde harmonik akımların ve
gerilimlerin belirlenmesi için metot 84
4.14.9 3 ve 3’ün katları harmoniklerin özel durumu 90
4.14.10. Süperpozisyon teoremi 97
4.14.11. Farklı lineer olmayan yükler ortaya çıkan eşit
harmonik sayıların toplanması 99
4.14.12. Harmonik değerler üzerine şebeke
empedanslarının etkisi 100
4.14.13. Harmoniklerin hesaplanması için uygulanan
metotlarda ortaya çıkan sonuçlar 102
4.14.14. İmalatçıların kabulleri 102
4.14.15. İmalatçı verilerini kullanarak harmonik akımların
ve cosϕ 1 değerlerinin hesabı 103
4.14.16. Elektrik cihazları üzerinde harmonik etkileri ve
bu etkileri inceleme metotları 113
4.14.17. İletkenlerdeki kayıplar 118
4.14.18. Nötr hattının 3. harmonik akımları ile
yüklenmesi 123
4.14.19. Tesis ekipmanlarının üzerindeki aşırı yükler 128
4.14.20. Ekipmanların aşırı boyutlandırılması 128
4.14.21. Gereksiz açtırmalar ve tesisin gereksiz olarak
devre dışı olması 129
Harmonikleri azaltmak için çözümler 129
4.14.22. Topraklama için uygun sistem seçimi 131
4.14.23. Sınır değerler aşıldığında çözümler 131
4.14.24. Seçim kriterleri 135
4.14.25.3. 3. Harmonik filtresinin yerleştirilmesi (THF)
136
FAYDALANILAN KAYNAKLAR 141
SON SÖZ 141


Reklamlar

2 Kullanıcı bu konu için Candela arkadaşımıza teşekkür ettiler
güç kalitesi


Benzer Konular
- Optik Ağlarda Trafik Mühendisliği ve Servis Kalitesi (Qos) (Sunum)
- Güç kalitesi problemleri ve çözümleri
- Yüksek Gerilim Trafolar,Kayıplar,Enerji Kalitesi,Harmoniklerle ilgili makaleler

- güç kalitesi

- elektrik güç kalitesi ve uygulamaları
- sayısal televizyonda resim kalitesi
- Internet güvenliği ve servis kalitesi (QoS)
- Enerji Kalitesi ve Harmonikler Sunu
- Suruculu Sistemlerde Enerji Kalitesi Problemlerinin Incelenmesi - makale

- bir elektrik tesisinin enerji kalitesi-bitirme ödevi

- Enerji Kalitesi Seminer

Sitemize üyelik ve içeriğin indirilmesi tamamen ücretsizdir. Sitemizde paylaşılan tüm dokümanlar (Tezler, makaleler, ders notları, sınav soru cevaplar, projeler) paylaşımcıların bireysel çalışmaları olup telif hakları kendilerine aittir ya da açık bir şekilde kamusal alana yerleştirilmiş dokümanların birer kopyalarıdır. Kişilerin bireysel çalışmalarını sitemizde yüklemesinde, sitemizde paylaşıma teşvik eden puanlama sisteminin de etkisi büyüktür. Bunlara rağmen hala size ait olan ve burada bulunmasına izin vermediğiniz dokümanlar varsa iletişim bölümünden yöneticilere bildirmeniz durumunda derhal silineceklerdir.
Powered by phpBB | Translated by phpBB Turkiye | Ads by Google Adsense | Design by Crazy Bat based