Elektrotekno.com Ana Sayfa || Pic ve diğer işlemci ve denetleyiciler ile yapılmış devreler, projeler || Kayan yazı ve matrix led devreleri (led message projects)


derleme hatası

Kayıt: 19 Oca 2012
Mesajlar: 17

Offline
sinkotan
Tarih: 19 01 2012 16:35

'****************************************************************
'* name : 18f452.bas *
'* author : *
'* notice : copyright (c) 2012 [select vıew...edıtor optıons] *
'* : all rights reserved *
'* date : 18.01.2012 *
'* version : 1.0 *
'* notes : *
'* : *
'****************************************************************
ınclude "modedefs.bas" 'seri iletişim için gerekli

define osc 20
defıne ı2c_slow 1
adcon1 = 7

trisa=0:trisb=0:trisc=0:trisc.7=1:trisc.6=0:trisd=0:trise=0
porta=0:portb=%00000001:portc=0:portd=0:porte=0:

defıne hser_rcsta 90h
defıne hser_txsta 20h
defıne hser_baud 2400

rcıf var pır1.5 ' alias rcıf (usart receive ınterrupt flag)
oerr var rcsta.1 ' alias oerr (usart overrun error flag)
cren var rcsta.4 ' alias cren (usart continuous receive enable)

e_data var porte.2
e_clear var porte.0
e_clock var porte.1

ı2c_sda var portc.4
ı2c_scl var portc.3

'saat için gerekli port tanımlamaları
'*******************************************************************************
rst var portc.0 'reset
ıo var portc.2 'ı/o
sclk var portc.1 'clock

'gerekli saat ayarlamaları
low rst ' reset rtc
low sclk

'sensör tanımlamaları
'*******************************************************************************
comm_pin var portc.5 ' one-wire data-pin "dq" portb.0 da
busy var bıt ' busy status-bit
ham var word ' sensör ham okuma değeri
ısı var word ' hesaplanmış ısı değeri
float var word ' holds remainder for + temp c display
x var word
sıgn_bıtı var ham.bit11 ' +/- sıcaklık işaret biti, 1 = olursa eksi sıcaklık
negat_ısı con 1 ' negatif_cold = 1
deg con 223 ' ° işareti
sıgn var byte ' ısı değeri için +/- işaret
temp var byte


ıntcon = %11000000
on ınterrupt goto com_oku
pıe1.5 = 1

gelen var byte
okunan var byte
mem var byte[1000]
hafiza var byte[200]
di0 var byte
adress var word
pointer var word
i var byte
j var byte
l var byte
m var byte
n var byte
'sat_uz satır uzunluk değişkeni
sat_uz var byte
t_hiz var byte
tar_hiz var byte
sutun var byte
sutun2 var byte
dizi var byte[144]
adr var word
c_durum var bit
k_say var word
sayac var word
sayac1 var word
sayac2 var byte
t var byte
o_kar var byte

a_say1 var word
a_say2 var word
a_say3 var byte

animasyon var byte
uzunluk var byte
font var byte
a_hiz var byte
bek_sur var byte
header var byte
karakter var byte
degisken var bit
k_uz var byte

da0 var byte
da1 var byte

onlar var byte
birler var byte
saat var byte[2]

d var byte

d0 var bit[144]
d1 var bit[144]
d2 var bit[144]
d3 var bit[144]
d4 var bit[144]
d5 var bit[144]
d6 var bit[144]
d7 var bit[144]

sonuc var byte
zaman var byte[8]
zaman1 var byte[8]
z var bit
y var byte

adres=0
t_hiz=1
c_durum=0
degisken=0
z=0
y=0
sat_uz=144

'clear
e_clear=1

basla:

if z=1 then'zamanı ayarla
z=0
y=0
gosub zaman_ayarla
endif

if c_durum=1 then
gosub uyari1
c_durum=0
adr=0
n=8
header=0
okunan=251
pointer=0
sayac=0
sayac1=(uzunluk*k_uz)-sat_uz
a_say1=sat_uz-1
a_say2=sat_uz-1
gosub eeprom_oku
else
gosub eeprom_oku
endif
goto basla
'*******************************************************************************
eeprom_oku:
adr=0
header=0
okunan=0
pointer=0
sayac=0
tar_hiz=1000

while okunan<>251
i2cread ı2c_sda, ı2c_scl,$a0,adr, [okunan]

if okunan=255 then
header=header+1

hafiza[pointer]=okunan
pointer=pointer+1
adr=adr+1
else
hafiza[pointer]=okunan
pointer=pointer+1
adr=adr+1
endif

if header=2 then

animasyon=hafiza[1]select case animasyon
case 1'uzun metin kaydır

gosub b_ata1
gosub b_ata3

for sayac1=0 to (uzunluk*k_uz)-sat_uz
gosub animasyon1
gosub tara
a_say2=a_say2+1
next

case 2 'soldan sağa kay

gosub b_ata1
gosub b_ata3

for sayac1=0 to (uzunluk)*k_uz
gosub animasyon1
gosub tara
a_say2=a_say2+1
next

for sayac1=1 to bek_sur*60
gosub tara
next

case 3 'sağdan sola kay

gosub b_ata1
gosub b_ata3

a_say2=(uzunluk)*k_uz

for sayac1=0 to (uzunluk)*k_uz
gosub animasyon1
gosub tara
a_say2=a_say2-1
next

for sayac1=1 to bek_sur*60
gosub tara
next

case 4 'yukarıdan aşağıya kay

gosub b_ata1
gosub b_ata3

gosub bosalt

sutun2=$0

for a_say1=7 to 0 step -1
gosub animasyon4
gosub tara
next

for sayac1=1 to bek_sur*60
gosub tara
next

case 5 'aşağıdan yukarıya kay

gosub b_ata1
gosub b_ata3

gosub bosalt

sutun2=$0

for a_say1=7 to 0 step -1
gosub animasyon5
gosub tara
next

for sayac1=1 to bek_sur*60
gosub tara
next

case 6 'tarih

gosub b_ata2

for sayac1=1 to bek_sur*60
gosub tarih_yaz
gosub tara
next

case 7 'saat

gosub b_ata2

for sayac1=1 to bek_sur*60
gosub saat_yaz
gosub tara
next
case 8 'sıcaklık

gosub b_ata2

gosub sicaklik_yaz

for sayac1=1 to bek_sur*60
gosub tara
next

case 9 'içten dışa açıl

gosub b_ata1
gosub b_ata3

gosub bosalt

a_say1=sat_uz/2
a_say2=sat_uz/2

for sayac1=1 to sat_uz/2
gosub animasyon9
gosub tara
a_say1=a_say1-1
a_say2=a_say2+1
next

for sayac1=1 to bek_sur*60
gosub tara
next

case 10 'dıştan içe kapan

gosub b_ata1
gosub b_ata3

for a_say1=0 to sat_uz-1
dizi[a_say1]=mem[a_say1]
next

a_say1=sat_uz-1
a_say2=0

for sayac1=0 to 99 'bekle
gosub tara
next

for sayac1=1 to sat_uz/2
gosub animasyon10
gosub tara
a_say1=a_say1-1
a_say2=a_say2+1
next

for sayac1=1 to bek_sur*60
gosub tara
next

case 11 'dur

gosub b_ata1
gosub b_ata3

gosub animasyon11

for sayac1=1 to bek_sur*60
gosub tara
next

case 12 'flash

gosub b_ata1
gosub b_ata3
degisken=0
t_hiz=t_hiz*10

for sayac1=1 to bek_sur*60
gosub animasyon12
gosub tara
next

case 13 'satır satır gel

gosub b_ata1
gosub b_ata3

for a_say1=0 to sat_uz-1
d0[a_say1]=0
d1[a_say1]=0
d2[a_say1]=0
d3[a_say1]=0
d4[a_say1]=0
d5[a_say1]=0
d6[a_say1]=0
d7[a_say1]=0
next

for n=0 to 7


if n//2=0 then

a_say2=0

for sayac1=0 to (uzunluk)*k_uz
gosub animasyon13
gosub birlestir
tar_hiz=1400
gosub tara
a_say2=a_say2+1
next

else

a_say2=((uzunluk)*k_uz)+sat_uz

for sayac1=0 to (uzunluk)*k_uz
gosub animasyon13
gosub birlestir
tar_hiz=1400
gosub tara
a_say2=a_say2-1
next

endif

nextend select

header=0
pointer=0
sayac=0


endif


wend

return
'*******************************************************************************
birlestir:

gosub bosalt

for a_say1=0 to sat_uz-1
d.0=d0[a_say1]
d.1=d1[a_say1]
d.2=d2[a_say1]
d.3=d3[a_say1]
d.4=d4[a_say1]
d.5=d5[a_say1]
d.6=d6[a_say1]
d.7=d7[a_say1]
dizi[a_say1]=d
next
return
'*******************************************************************************
uyari1:
hafiza[0]=" ":hafiza[1]="y":hafiza[2]="ü":hafiza[3]="k":hafiza[4]="l":hafiza[5]="e":hafiza[6]="n":hafiza[7]="i":hafiza[8]="y":hafiza[9]="o":hafiza[10]="r":hafiza[11]=" ":


sayac=0

for m=0 to 11
karakter=hafiza[m]
gosub tablo2
nextfor m=0 to sat_uz-1
dizi[m]=mem[m]
next

t_hiz=10

for m=0 to 20
gosub tara
next

gosub bosalt

return
'*******************************************************************************
tara:

for l=1 to t_hiz

for i=1 to 8

select case i

case 1

portd=%11111111

for j=0 to sat_uz-1

sutun=dizi[j]
e_data=sutun.0

e_clock=1
e_clock=0


next

portd=%11111110

case 2

portd=%11111111

for j=0 to sat_uz-1

sutun=dizi[j]
e_data=sutun.1

e_clock=1
e_clock=0


next

portd=%11111101case 3

portd=%11111111

for j=0 to sat_uz-1

sutun=dizi[j]
e_data=sutun.2

e_clock=1
e_clock=0


next

portd=%11111011case 4

portd=%11111111

for j=0 to sat_uz-1

sutun=dizi[j]
e_data=sutun.3

e_clock=1
e_clock=0


next

portd=%11110111case 5

portd=%11111111

for j=0 to sat_uz-1

sutun=dizi[j]
e_data=sutun.4

e_clock=1
e_clock=0


next

portd=%11101111case 6

portd=%11111111

for j=0 to sat_uz-1

sutun=dizi[j]
e_data=sutun.5

e_clock=1
e_clock=0


next

portd=%11011111case 7

portd=%11111111

for j=0 to sat_uz-1

sutun=dizi[j]
e_data=sutun.6

e_clock=1
e_clock=0


next

portd=%10111111case 8

portd=%11111111

for j=0 to sat_uz-1

sutun=dizi[j]
e_data=sutun.7

e_clock=1
e_clock=0


next

portd=%01111111


end select

pauseus tar_hiz

next

next

return
'*******************************************************************************
animasyon1: 'uzun metin kaydır


gosub bosalt

for a_say1=0 to sat_uz-1
dizi[a_say1]=mem[a_say1+a_say2]
next

return
'*******************************************************************************
animasyon4: 'yukarıdan aşağıya kay
for a_say2=0 to sat_uz-1
sutun2=mem[a_say2]>>a_say1
dizi[a_say2]=sutun2
next
return
'*******************************************************************************
animasyon5: 'aşağıdan yukarıya kay
for a_say2=0 to sat_uz-1
sutun2=mem[a_say2]<<a_say1
dizi[a_say2]=sutun2
next
return
'*******************************************************************************
animasyon9:'içten dışa açıl
dizi[a_say1]=mem[a_say1]
dizi[a_say2]=mem[a_say2]
return
'*******************************************************************************
animasyon10:'dıştan içe kapan
dizi[a_say1]=$0
dizi[a_say2]=$0
return
'*******************************************************************************
animasyon11:'dur

for a_say1=0 to sat_uz-1
dizi[a_say1]=mem[a_say1]
next

return
'*******************************************************************************
animasyon12:'flash

toggle degisken

select case degisken

case 0

gosub bosalt

case 1
for a_say2=0 to sat_uz-1
dizi[a_say2]=mem[a_say2]
next
end select

return
'*******************************************************************************
animasyon13:'satır satır gel

for a_say1=0 to sat_uz-1
sutun=mem[a_say1+a_say2]

select case n

case 0
d0[a_say1]=sutun.0
case 1
d1[a_say1]=sutun.1
case 2
d2[a_say1]=sutun.2
case 3
d3[a_say1]=sutun.3
case 4
d4[a_say1]=sutun.4
case 5
d5[a_say1]=sutun.5
case 6
d6[a_say1]=sutun.6
case 7
d7[a_say1]=sutun.7

end select

next

return
'*******************************************************************************
tarih_yaz:
gosub zaman_al


hafiza[0]="1"


for m=3 to 5
da0=zaman[m] & $0f
da1=(zaman[m] & $f0)>>4
sonuc=((da1 *10)+da0)
saat[0]=sonuc/10
saat[1]=sonuc//10

select case m

case 3
hafiza[1]=saat[0]+48:hafiza[2]=saat[1]+48:hafiza[3]="-"
case 4
hafiza[4]=saat[0]+48:hafiza[5]=saat[1]+48:hafiza[6]="-"
case 5
hafiza[7]="2":hafiza[8]="0":hafiza[9]=saat[0]+48:hafiza[10]=saat[1]+48:
end select
next


hafiza[11]=" "


sayac=0

for a_say1=0 to 11
karakter=hafiza[a_say1]
gosub tablo2
next

for a_say1=0 to sat_uz
dizi[a_say1]=mem[a_say1]
next
return
'*******************************************************************************
saat_yaz:

gosub zaman_al

for m=0 to 1
hafiza[m]=" "
next

for m=0 to 2
da0=zaman[m] & $0f
da1=(zaman[m] & $f0)>>4
sonuc=((da1 *10)+da0)
saat[0]=sonuc/10
saat[1]=sonuc//10

select case m

case 0
hafiza[2]=saat[0]+48:hafiza[3]=saat[1]+48:hafiza[4]=":"
case 1
hafiza[5]=saat[0]+48:hafiza[6]=saat[1]+48:hafiza[7]=":"
case 2
hafiza[8]=saat[0]+48:hafiza[9]=saat[1]+48:
end select
next

for m=10 to 11
hafiza[m]=" "
next

sayac=0

for a_say1=0 to 11
karakter=hafiza[a_say1]
gosub tablo2
next

for a_say1=0 to sat_uz-1
dizi[a_say1]=mem[a_say1]
next

return
'*******************************************************************************
b_ata1:
a_say2=0
uzunluk=hafiza[2]
font=hafiza[3]
a_hiz=hafiza[4]
bek_sur=hafiza[5]
t_hiz=a_hiz
tar_hiz=1000
return
'*******************************************************************************
b_ata2:
a_hiz=hafiza[2]
bek_sur=hafiza[3]
t_hiz=a_hiz
return
'*******************************************************************************
b_ata3:
for k_say=6 to pointer-1
karakter=hafiza[k_say]

select case font
case 1
gosub tablo1
k_uz=6
case 2
gosub tablo2
k_uz=8
end select

next
return
'*******************************************************************************
sicaklik_yaz:
owout comm_pin, 1, [$cc, $44]' ısı değerini oku
bekle:
owın comm_pin, 4, [busy] ' busy değerini oku
ıf busy = 0 then bekle ' hala meşgulmü? , evet ise goto bekle..!
owout comm_pin, 1, [$cc, $be]' scratchpad memory oku
owın comm_pin, 2, [ham.lowbyte, ham.highbyte]' iki byte oku ve okumayı bitir.
gosub hesapla
return
hesapla:
sign = "+"
ıf sıgn_bıtı = negat_ısı then
sign = "-"
temp=($ffff-ham+1)*625
ısı = dıv32 10
goto gec
endif
temp = 625 * (ham+1) '
ısı = dıv32 10 ' div32 hassas derece hesabı için 32 bit bölme yapıyoruz.
gec:
ısı=ısı/1000
onlar=ısı/10
birler=ısı//10

hafiza[0]=sign:hafiza[1]=onlar+48:hafiza[2]=birler+48:

sayac=28

for a_say1=0 to 2
karakter=hafiza[a_say1]
gosub tablo2
next

for a_say1=0 to sat_uz-1
dizi[a_say1]=mem[a_say1]
next

'derece işareti
dizi[52]=$00:dizi[53]=$06:dizi[54]=$09:dizi[55]=$09:dizi[56]=$06:dizi[57]=$00:
'c
dizi[58]=$3e:dizi[59]=$7f:dizi[60]=$41:dizi[61]=$41:dizi[62]=$41:dizi[63]=$63:dizi[64]=$22:dizi[65]=$00:

for a_say1=0 to 27
dizi[a_say1]=$0
next

for a_say1=66 to sat_uz-1
dizi[a_say1]=$0
next

return
'*******************************************************************************
tablo2:
select case karakter
case "a"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$7c,$7e,$13,$11,$13,$7e,$7c,$00],o_kar
gosub ata

next
case "b"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$7f,$7f,$49,$49,$49,$7f,$36,$00],o_kar
gosub ata

next
case "c"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$3e,$7f,$41,$41,$41,$63,$22,$00],o_kar
gosub ata

next
case 199 'ç
for t=0 to 7
lookup2 t,[$3e,$7f,$c1,$c1,$41,$63,$22,$00],o_kar
gosub ata

next
case "d"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$7f,$7f,$41,$41,$7f,$3e,$00,$00],o_kar
gosub ata

next
case "e"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$7f,$7f,$49,$49,$49,$63,$63,$00],o_kar
gosub ata

next
case "f"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$7f,$7f,$09,$09,$09,$03,$03,$00],o_kar
gosub ata

next
case "g"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$3e,$7f,$41,$49,$49,$7b,$32,$00],o_kar
gosub ata

next
case 208 'ğ
for t=0 to 7
lookup2 t,[$3c,$7e,$43,$53,$53,$76,$24,$00],o_kar
gosub ata

next
case "h"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$7f,$7f,$08,$08,$08,$7f,$7f,$00],o_kar
gosub ata

next
case "ı"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$00,$00,$41,$7f,$7f,$41,$00,$00],o_kar
gosub ata

next
case 221 'i
for t=0 to 7
lookup2 t,[$00,$00,$44,$7d,$7d,$44,$00,$00],o_kar
gosub ata

next
case "j"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$20,$60,$40,$41,$7f,$3f,$01,$00],o_kar
gosub ata

next
case "k"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$7f,$7f,$08,$1c,$36,$63,$41,$00],o_kar
gosub ata

next
case "l"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$7f,$7f,$40,$40,$40,$60,$60,$00],o_kar
gosub ata

next
case "m"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$7f,$7f,$02,$0c,$02,$7f,$7f,$00],o_kar
gosub ata

next
case "n"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$7f,$7f,$06,$0c,$18,$7f,$7f,$00],o_kar
gosub ata

next
case "o"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$3e,$7f,$41,$41,$41,$7f,$3e,$00],o_kar
gosub ata

next
case 214 'ö
for t=0 to 7
lookup2 t,[$3c,$7e,$43,$42,$43,$7e,$3c,$00],o_kar
gosub ata

next
case "p"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$7f,$7f,$09,$09,$09,$06,$06,$00],o_kar
gosub ata

next
case "r"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$7f,$7f,$09,$09,$09,$76,$76,$00],o_kar
gosub ata

next
case "s"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$26,$6f,$49,$49,$49,$7b,$32,$00],o_kar
gosub ata

next
case 222 'ş
for t=0 to 7
lookup2 t,[$26,$6f,$49,$c9,$c9,$7b,$32,$00],o_kar
gosub ata

next
case "t"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$01,$01,$7f,$7f,$01,$01,$00,$00],o_kar
gosub ata

next
case "u"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$3f,$7f,$40,$40,$40,$7f,$3f,$00],o_kar
gosub ata

next
case 220 'ü
for t=0 to 7
lookup2 t,[$3d,$7d,$40,$40,$40,$7d,$3d,$00],o_kar
gosub ata

next
case "v"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$1f,$3f,$70,$70,$30,$1f,$0f,$00],o_kar
gosub ata

next
case "y"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$07,$0f,$18,$70,$18,$0f,$07,$00],o_kar
gosub ata

next
case "z"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$63,$73,$59,$4d,$47,$63,$61,$00],o_kar
gosub ata

next

case "q"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$3e,$7f,$41,$51,$61,$7f,$3e,$00],o_kar
gosub ata

next

case "w"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$3f,$7f,$40,$38,$40,$7f,$3f,$00],o_kar
gosub ata

next

case "x"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$43,$66,$3c,$18,$3c,$66,$43,$00],o_kar
gosub ata

next

case " "
for t=0 to 7
lookup2 t,[$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "0"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$3e,$7f,$51,$49,$45,$7f,$3e,$00],o_kar
gosub ata

next

case "1"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$00,$42,$7f,$7f,$40,$00,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "2"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$42,$63,$71,$59,$4d,$47,$42,$00],o_kar
gosub ata

next

case "3"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$22,$63,$41,$49,$49,$7f,$36,$00],o_kar
gosub ata

next

case "4"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$30,$38,$2c,$26,$7f,$7f,$20,$00],o_kar
gosub ata

next

case "5"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$27,$67,$45,$45,$45,$7d,$39,$00],o_kar
gosub ata

next

case "6"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$38,$7c,$4e,$4b,$79,$30,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "7"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$01,$01,$71,$79,$0d,$07,$03,$00],o_kar
gosub ata

next

case "8"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$36,$7f,$49,$49,$49,$7f,$36,$00],o_kar
gosub ata

next

case "9"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$06,$0f,$49,$49,$69,$3f,$1e,$00],o_kar
gosub ata

next

case ":"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$00,$00,$00,$66,$66,$00,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "-"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$00,$00,$08,$08,$08,$08,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "+"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$00,$18,$18,$7e,$7e,$18,$18,$00],o_kar
gosub ata

next

case "."
for t=0 to 7
lookup2 t,[$00,$00,$60,$60,$00,$00,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case ","
for t=0 to 7
lookup2 t,[$00,$00,$b0,$70,$00,$00,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case ";"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$00,$00,$b6,$76,$00,$00,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "&"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$00,$36,$49,$55,$22,$50,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "'"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$00,$00,$03,$07,$07,$00,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "!"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$00,$00,$00,$5f,$5f,$00,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "%"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$42,$25,$12,$08,$24,$52,$21,$00],o_kar
gosub ata

next
case "?"
for t=0 to 7
lookup2 t,[$02,$52,$51,$09,$09,$06,$06,$00],o_kar
gosub ata

next
case else
for t=0 to 7
lookup2 t,[$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

end select

return
'*******************************************************************************
tablo1:

select case karakter

case "a"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$7c,$12,$11,$12,$7c,$00],o_kar
gosub ata

next
case "b"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$41,$7f,$49,$49,$36,$00],o_kar
gosub ata

next
case "c"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$3e,$41,$41,$41,$22,$00],o_kar
gosub ata

next

case 199 'ç
for t=0 to 5
lookup2 t,[$3e,$41,$c1,$41,$22,$00],o_kar
gosub ata

next

case "d"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$41,$7f,$41,$41,$3e,$00],o_kar
gosub ata

next

case "e"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$7f,$49,$49,$49,$41,$00],o_kar
gosub ata

next

case "f"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$7f,$09,$09,$09,$01,$00],o_kar
gosub ata

next
case "g"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$3e,$41,$49,$49,$32,$00],o_kar
gosub ata

next


case 208 'ğ
for t=0 to 5
lookup2 t,[$3c,$43,$53,$53,$24,$00],o_kar
gosub ata

next

case "h"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$7f,$08,$08,$08,$7f,$00],o_kar
gosub ata

next

case "ı"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$00,$41,$7f,$41,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case 221 'i
for t=0 to 5
lookup2 t,[$00,$44,$7d,$44,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "j"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$20,$40,$41,$3f,$01,$00],o_kar
gosub ata

next

case "k"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$7f,$08,$14,$22,$41,$00],o_kar
gosub ata

next

case "l"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$7f,$40,$40,$40,$40,$00],o_kar
gosub ata

next

case "m"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$7f,$02,$0c,$02,$7f,$00],o_kar
gosub ata

next

case "n"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$7f,$04,$08,$10,$7f,$00],o_kar
gosub ata

next

case "o"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$3e,$41,$41,$41,$3e,$00],o_kar
gosub ata

next

case 214 'ö
for t=0 to 5
lookup2 t,[$3c,$43,$42,$43,$3c,$00],o_kar
gosub ata

next

case "p"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$7f,$09,$09,$09,$06,$00],o_kar
gosub ata

next

case "r"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$7f,$09,$09,$09,$76,$00],o_kar
gosub ata

next

case "s"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$26,$49,$49,$49,$32,$00],o_kar
gosub ata

next

case 222 'ş
for t=0 to 5
lookup2 t,[$26,$49,$c9,$49,$32,$00],o_kar
gosub ata

next

case "t"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$01,$01,$7f,$01,$01,$00],o_kar
gosub ata

next

case "u"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$3f,$40,$40,$40,$3f,$00],o_kar
gosub ata

next

case 220 'ü
for t=0 to 5
lookup2 t,[$3d,$40,$40,$40,$3d,$00],o_kar
gosub ata

next

case "v"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$1f,$20,$40,$20,$1f,$00],o_kar
gosub ata

next

case "y"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$07,$08,$70,$08,$07,$00],o_kar
gosub ata

next

case "z"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$61,$51,$49,$45,$43,$00],o_kar
gosub ata

next

case "q"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$3e,$41,$51,$61,$7e,$00],o_kar
gosub ata

next

case "w"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$3f,$40,$30,$40,$3f,$00],o_kar
gosub ata

next

case "x"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$63,$14,$08,$14,$63,$00],o_kar
gosub ata

next

case "0"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$3e,$51,$49,$45,$3e,$00],o_kar
gosub ata

next

case "1"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$00,$42,$7f,$40,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "2"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$42,$61,$51,$49,$46,$00],o_kar
gosub ata

next

case "3"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$22,$41,$49,$49,$36,$00],o_kar
gosub ata

next

case "4"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$18,$14,$12,$7f,$10,$00],o_kar
gosub ata

next

case "5"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$27,$45,$45,$45,$39,$00],o_kar
gosub ata

next

case "6"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$3c,$4a,$49,$49,$30,$00],o_kar
gosub ata

next

case "7"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$01,$71,$09,$05,$03,$00],o_kar
gosub ata

next

case "8"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$36,$49,$49,$49,$36,$00],o_kar
gosub ata

next

case "9"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$06,$49,$49,$29,$1e,$00],o_kar
gosub ata

next

case "a"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$20,$54,$54,$54,$38,$00],o_kar
gosub ata

next

case "b"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$7f,$28,$44,$44,$38,$00],o_kar
gosub ata

next

case "c"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$38,$44,$44,$44,$44,$00],o_kar
gosub ata

next

case 231 'ç
for t=0 to 5
lookup2 t,[$38,$44,$c4,$44,$44,$00],o_kar
gosub ata

next

case "d"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$38,$44,$44,$28,$7f,$00],o_kar
gosub ata

next

case "e"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$38,$54,$54,$54,$18,$00],o_kar
gosub ata

next

case "f"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$08,$7e,$09,$09,$02,$00],o_kar
gosub ata

next

case "g"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$08,$54,$54,$54,$3c,$00],o_kar
gosub ata

next

case 240 'ğ
for t=0 to 5
lookup2 t,[$08,$54,$56,$56,$3c,$00],o_kar
gosub ata

next

case "h"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$7f,$08,$04,$04,$78,$00],o_kar
gosub ata

next

case 253 'ı
for t=0 to 5
lookup2 t,[$00,$44,$7c,$40,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "i"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$00,$44,$7d,$40,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "j"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$20,$40,$44,$3d,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "k"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$7f,$10,$28,$44,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "l"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$00,$41,$7f,$40,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "m"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$7c,$04,$08,$04,$78,$00],o_kar
gosub ata

next

case "n"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$7c,$08,$04,$04,$78,$00],o_kar
gosub ata

next

case "o"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$38,$44,$44,$44,$38,$00],o_kar
gosub ata

next

case 246 'ö
for t=0 to 5
lookup2 t,[$38,$46,$44,$46,$38,$00],o_kar
gosub ata

next

case "p"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$7c,$14,$14,$14,$08,$00],o_kar
gosub ata

next

case "r"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$7c,$08,$04,$04,$08,$00],o_kar
gosub ata

next

case "s"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$48,$54,$54,$54,$24,$00],o_kar
gosub ata

next

case 254 'ş
for t=0 to 5
lookup2 t,[$48,$54,$d4,$54,$24,$00],o_kar
gosub ata

next

case "t"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$00,$04,$3f,$44,$44,$00],o_kar
gosub ata

next

case "u"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$3c,$40,$40,$20,$7c,$00],o_kar
gosub ata

next

case 252 'ü
for t=0 to 5
lookup2 t,[$3a,$40,$40,$20,$7a,$00],o_kar
gosub ata

next

case "v"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$1c,$20,$40,$20,$1c,$00],o_kar
gosub ata

next

case "y"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$0c,$50,$50,$50,$3c,$00],o_kar
gosub ata

next

case "z"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$44,$64,$54,$4c,$44,$00],o_kar
gosub ata

next

case "q"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$0c,$12,$12,$7e,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "w"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$30,$40,$30,$40,$30,$00],o_kar
gosub ata

next

case "x"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$44,$28,$10,$28,$44,$00],o_kar
gosub ata

next

case " "
for t=0 to 5
lookup2 t,[$00,$00,$00,$00,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "+"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$08,$08,$3e,$08,$08,$00],o_kar
gosub ata

next

case ":"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$00,$00,$66,$66,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "-"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$00,$08,$08,$08,$08,$00],o_kar
gosub ata

next
case "."
for t=0 to 5
lookup2 t,[$00,$60,$60,$00,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case ","
for t=0 to 5
lookup2 t,[$00,$b0,$70,$00,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "&"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$36,$49,$55,$22,$50,$00],o_kar
gosub ata

next

case "'"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$00,$00,$03,$07,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "!"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$00,$00,$5f,$5f,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

case "%"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$22,$15,$0a,$14,$2a,$11],o_kar
gosub ata

next
case "?"
for t=0 to 5
lookup2 t,[$02,$01,$51,$09,$06,$00],o_kar
gosub ata

next

case else
for t=0 to 5
lookup2 t,[$00,$00,$00,$00,$00,$00],o_kar
gosub ata

next

end select

return
'*******************************************************************************
ata:
mem[sayac]=o_kar
sayac=sayac+1
return
'*******************************************************************************
bosalt:
for a_say1=0 to sat_uz-1
dizi[a_say1]=$00
next
return
'*******************************************************************************
zaman_al:

rst = 1 ' ready for transfer

shiftout ıo, sclk, lsbfırst, [$bf] ' read all 8 rtc registers in burst mode
shiftin ıo, sclk, lsbpre, [zaman[2],zaman[1],zaman[0],zaman[3],zaman[4],zaman[6],zaman[5],zaman[7]]

rst = 0 ' reset rtc

return
'*******************************************************************************
zaman_ayarla:
rst = 1


shiftout ıo, sclk, lsbfırst, [$8e, 0]

rst = 0

rst = 1


shiftout ıo, sclk, lsbfırst, [$be, zaman1[1],zaman1[2],zaman1[3],zaman1[4],zaman1[5],zaman1[6],zaman1[7], 0]

rst = 0
return
'*******************************************************************************
disable
com_oku:

hserin [gelen]

if gelen=250 then z=1

if z=0 then
i2cwrite ı2c_sda, ı2c_scl,$a0, adres, [gelen]
adres=adres+1
else
zaman1[y]=gelen
y=y+1
endif


if gelen=251 then
adres=0
c_durum=1
n=8
adr=0
header=0
okunan=251
pointer=0
sayac=0
sayac1=(uzunluk*k_uz)-sat_uz
a_say1=sat_uz-1
a_say2=sat_uz-1
endif

ıntcon = %11000000
pıe1.5 = 1

resume

end


Reklamlar
Kayıt: 22 May 2011
Mesajlar: 310

Offline
matrak
Tarih: 19 01 2012 18:30

Bu konu diğer derleme hatası konusuyla aynı konu mu?
Başa dön
Kayıt: 24 Tem 2011
Mesajlar: 54

Offline
Yixit
Tarih: 19 01 2012 19:09

Derleyicinin hangi satır veya satırlarda hata oldugunu gostermiyor mu...veya derleyiciden işlemi satır satır izleyerekte bulunabilir..
Başa dön
Kayıt: 22 May 2011
Mesajlar: 310

Offline
matrak
Tarih: 19 01 2012 19:32

Başlangıçta değişkenleri tanımlama yaparken "adress var word " şeklinde tanımlama yapmışsın.ama program içerisinde "adres"şeklinde kullanmışsın.
Başa dön
Kayıt: 19 Oca 2012
Mesajlar: 17

Offline
sinkotan
Tarih: 20 01 2012 09:41

derleme hatası


adress değişkenini düzelttiğim halde aynı hatayı yine veriyor.
unable fit to variable mem
Başa dön
Kayıt: 22 May 2011
Mesajlar: 310

Offline
matrak
Tarih: 20 01 2012 15:45

Hatanın sebebi , değişkenler için picin RAM belleği yetmiyor.
Başa dön
Kayıt: 06 Ekm 2007
Mesajlar: 111

Offline
muratu
Tarih: 20 01 2012 20:54

Ram bellek 1536 byte sen 144 sütün kayan yazı yapıyorsun ondan o hata çıkıyor 120 olur zannımca.
Başa dön
Kayıt: 19 Oca 2012
Mesajlar: 17

Offline
sinkotan
Tarih: 24 01 2012 09:32

aynı derleme hatası


120 yapsamda aynı hatayı veriyor kardeş
Başa dön
Kayıt: 22 Nis 2006
Mesajlar: 701

Offline
ete
Tarih: 24 01 2012 12:21

Sorunun asıl kaynağı;
mem var byte[1000] şeklinde tanımlanmış olan dizi değişkenidir. mem isimli hafıza için toplam 1000 adet byte değişkeni tanımlanmış olmaktadır ve bu kadar tanımlamayı bu işlemci kaldırmamaktadır. Tabiiki sebebin bir parçasınıda tanımlanmış olan diğer dizi değişkenlerinden gelmektedir. Onların miktarı azalırsa mem için ayrılan yerde artmış olacağı için sorun kalmayacaktır. Her neyse bu değişken tanımlamayı aşağıdaki şekilde yaparsanız sorunsuz derlenecektir. Ben deniyorum derleniyor.

mem var byte[940]

Ete
Başa dön
Kayıt: 19 Oca 2012
Mesajlar: 17

Offline
sinkotan
Tarih: 24 01 2012 12:58

derleme


ete hocam
merhabalar
hafıza var byte (200)
bu şekilde olacak değilmi?
Başa dön


Sayfaya git 1, 2  Sonraki

derleme hatası


Benzer Konular
- Wattmetre hatası
- smps, Hybrid sürücü hatası
- derleme hatası

- derleme hatası

- derleme hatası
- pic programlamada eeprom hatası ve fuse hatası
- atmel atmega8 dosya derleme için yardım
- Havada yazı kodunda derleyici hatası(acil lütfen)
- Pic de LCD 'ye yazı yazdırırken Fonksiyona String Geçirme Hatası

- Lütfen Yardım+Proteus 4047 entegre hatası

- sık sık sayfa görüntelenemiyor hatası yardım

Sitemize üyelik ve içeriğin indirilmesi tamamen ücretsizdir. Sitemizde paylaşılan tüm dokümanlar (Tezler, makaleler, ders notları, sınav soru cevaplar, projeler) paylaşımcıların bireysel çalışmaları olup telif hakları kendilerine aittir ya da açık bir şekilde kamusal alana yerleştirilmiş dokümanların birer kopyalarıdır. Kişilerin bireysel çalışmalarını sitemizde yüklemesinde, sitemizde paylaşıma teşvik eden puanlama sisteminin de etkisi büyüktür. Bunlara rağmen hala size ait olan ve burada bulunmasına izin vermediğiniz dokümanlar varsa iletişim bölümünden yöneticilere bildirmeniz durumunda derhal silineceklerdir.
Powered by phpBB | Translated by phpBB Turkiye | Ads by Google Adsense | Design by Crazy Bat based