Elektrotekno.com Ana Sayfa || Tezler, Makaleler vb. || İstekleriniz


pic18f452 ile ilgili döküman

Kayıt: 31 Mar 2006
Mesajlar: 59

Offline
speedok
Tarih: 04 10 2006 17:00

yardıma ihtiyacım var lütfen yardım ediniz..


Reklamlar
Kayıt: 05 Mar 2006
Mesajlar: 137
Konum: Kayseri
Offline
Tayfun
Tarih: 26 11 2006 01:44

Kardeş microchip'in kendi sitesinde ayrıntılı bilgi katalogrı zaten mevcut. Başka kaynaklarıda googlede pic18f452 yazarak kolaylıkla bulabilirsin.

Türkçe Kaynak İstiyorsan Smile İsteme Derim Smile

Bence sen yapmayı düşündüğün uygulamayı yazsan yardımcı olunması daha kolay olur...

Kolay Gelsin...
Başarılar Temennisiyle....
Başa dönOffline
a.zorba

Misafir
Tarih: 26 11 2006 09:30

18fxxx


Yüksek Performanslı RISC işlemcisi
- Kaynak kod pic16 ve pic17 komut takımlarıyla uyumlu
- 32 kbytese hitab eden doğrusal program bellek - Dc 40 mhz osc./clock girdi
- 16-bit wide talimat, 8-bitwide veri yolu
- interrupt’ lar icin öncelik düzeyi
- 8 x 8 Tek devirlik donanım çarpanı
Çevresel Özellikler
- Yüksek Akım sink/source 25 mA/25 mA
- 3 Adet Harici interrupt pinleri
- İki Adet 16-bit timer/counter (TMR1, TMR3)
- Bir Tane 8-bit/16-bit timer/counter with prescaler
- 1 Tane 8-bit timer/counter with 8-bit period register
- Capture 16-bit, max. resolution 6.25 ns.(TCY/16)
- Compare 16-bit, max. resolution 100 ns.
- 3-wire SPI (supports all 4 SPI modes)ayrıca :


PIC18 Serisi Komut Seti

Microchip's new high-performance 8-bit microcontroller family uses a 16-bit wide instruction set.
This instruction set consists of 76 instructions, each a single 16-bit wide word (2 bytes).


PIC18 Byte-Oriented Register Operations (Bayt yönlendirmeli kütük işlemleri)
Hex Mnemonic Türkçe Açıklama Description Function
27f* ADDWF f,d,a W ile f ’yi topla ADD WREG to f WREG+f → dest
23f* ADDWFC f,d,a W ile f ' yi topla Carry bitini f ' ye ekle ADD WREG and Carry bit to f WREG+f+C → dest
17f* ANDWF f,d,a W ile f ’yi VE işlemine tabi tut. AND WREG with f WREG .AND. f → dest
6Bf* CLRF f,a f ’yi sıfırla. Clear f 0 → f
1Ff* COMF f,d,a f ’in tersini al Complement f .NOT. f → dest
63f* CPFSEQ f,a Compare f with WREG, skip if f=WREG f-WREG, if f=WREG, PC+4 → PC
WREG ile f ' yi karşılaştır.Eşitse alttaki komuta atla else PC+2 → PC
65f* CPFSGT f,a Compare f with WREG, skip if f > WREG f-WREG, if f > WREG, PC+4 → PC
WREG ile f ' yi karşılaştır.WREG küçükse alttaki komuta atla else PC+2 → PC
61f* CPFSLT f,a Compare f with WREG, skip if f < WREG f-WREG, if f < WREG, PC+4 → PC
WREG ile f ' yi karşılaştır.WREG büyükse alttaki komuta atla else PC+2 → PC
07f* DECF f,d,a f ’teki sayıyı bir azalt. Decrement f f-1 → dest
2Ff* DECFSZ f,d,a f’teki sayıyı bir azalt, Decrement f, skip if 0 f-1 → dest, if dest=0, PC+4 → PC
sonuç 0’sa altındaki komutu atla. else PC+2 → PC
4Ff* DCFSNZ f,d,a f’teki sayıyı bir azalt, Decrement f, skip if not 0 f-1 → dest, if dest ¼ 0, PC+4 → PC
sonuç 0’dan farklı ise altındaki komutu atla. else PC+2 → PC
2Bf* INCF f,d,a f’teki sayıyı bir arttır. Increment f f+1 → dest
3Ff* INCFSZ f,d,a f’teki sayıyı bir arttırır, Increment f, skip if 0 f+1 → dest, if dest=0, PC+4 → PC
sonuç 0’sa altındaki komutu atla. else PC+2 → PC
4Bf* INFSNZ f,d,a f’teki sayıyı bir arttırır, Increment f, skip if not 0 f+1 → dest, if dest ¼ 0, PC+4 → PC
sonuç 0’değilse altındaki komutu atla. else PC+2 → PC
13f* IORWF f,d,a W ile f’i VEYA işlemine tabi tut. Inclusive OR WREG with f WREG .OR. f → dest
53f* MOVF f,d,a f’teki sayıyı hedefe taşı. Move f f → dest
Cf' MOVFF f',f" Move f' to fd" (second word) f' → f"
Ff" f’teki sayıyı ikinci word e taşı
6Ff* MOVWF f,a W’deki sayıyı f’te hedefe taşı. Move WREG to f WREG → f
03f* MULWF f,a f 'deki sayıyı WREG ile çarp Multiply WREG with f Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap WREG * f → PRODH:PRODL

6Df* NEGF f,a f 'yi negatif yap Negate f -f → f
37f* RLCF f,d,a f’teki 8 biti başa Status, Rotate left f through Carry
0 bitini ekleyerek sola kaydır,
dokuzuncu bitteki değeri sıfırıncı bite ata.
47f* RLNCF f,d,a f’teki 8 biti başa Status, Rotate left f (no carry)
0 bitini ekleyerek sola kaydır,

33f* RRCF f,d,a f’teki 8 biti başa Status, Rotate right f through Carry
0 bitini ekleyerek sağa kaydır,
dokuzuncu bitteki değeri sıfırıncı bite ata.
43f* RRNCF f,d,a f’teki 8 biti başa Status, Rotate right f (no carry)
0 bitini ekleyerek sağa kaydır,

69f* SETF f,a f 'yi 1 yap Set f 0xFF → f
57f* SUBFWB f,d,a Carry kullanarak WREG den f 'yi çıkart Subtract f from WREG with Borrow WREG-f-C → dest
5Ff* SUBWF f,d,a W’deki sayıyı f’teki sayıdan çıkart. Subtract WREG from f f-WREG → dest
5Bf* SUBWFB f,d,a W’deki sayıyı f’teki sayıdan çıkart.Carry'yi değiştir. Subtract WREG from f with Borrow f-WREG-C → dest
3Bf* SWAPF f,d,a İlk dört bitle son dört bitin yerlerini değiştir. Swap nibbles of f f<3:0> → dest<7:4>, f<7:4> → dest<3:0>
67f* TSTFSZ f,a f 'yi test et 0 ise sonraki komuta atla Test f, skip if 0 PC+4 → PC, if f=0, else PC+2 → PC
1Bf* XORWF f,d,a W ile f’i XOR işlemine tabi tut. Exclusive OR WREG with f WREG .XOR. f → dest
* Assuming default bit values for d and a.


PIC18 Bit-Oriented Register Operations (Bit yönlendirmeli Kütük işlemleri)
Hex Mnemonic Türkçe Açıklama Description Function
91f* BCF f,b,a f’teki bir biti sıfırla. Bit Clear f 0 → f<b>
81f* BSF f,b,a f’teki bir biti set et. Bit Set f 1 → f<b>
B1f* BTFSC f,b,a f’teki sayı 0’sa altındaki komutu atla Bit test f, skip if clear if f<b>=0, PC+4→PC, else PC+2→PC
A1f* BTFSS f,b,a f’teki sayı 1’se altındaki komutu atla. Bit test f, skip if set if f<b>=1, PC+4→PC, else PC+2→PC
71f* BTG f,b,a f deki biti tersle Bit Toggle f f<b> → f<b>
* Assuming b = 0 and default bit value for a.


PIC18 Control Operations (Kontrol işlemleri)
Hex Mnemonic Türkçe Açıklama Description Function
E2n BC n Elde (Carry) varsa n adresine gidilir. Branch if Carry if C=1, PC+2+2*n→ PC, else PC+2→PC
E6n BN n Sayı negatif ise n adresine gider Branch if Negative if N=1, PC+2+2*n→PC,else PC+2→PC
E3n BNC n Elde (Carry) yoksa n adresine gidilir. Branch if Not Carry if C=0, PC+2+2*n→PC, else PC+2→PC
E7n BNN n Sayı Negatif değilse n adresine gider Branch if Not Negative if N=0, PC+2+2*n→PC, else PC+2→PC
E5n BNOV n Taşma yoksa n adresine gidilir. Branch if Not Overflow if OV=0, PC+2+2*n→PC, else PC+2→PC
E1n BNZ n Z=0 ise n adresine gidilir. Branch if Not Zero if Z=0, PC+2+2*n→PC, else PC+2→PC
E4n BOV n Taşma varsa n adresine gidilir. Branch if Overflow if OV=1, PC+2+2*n→PC, else PC+2→PC
D'0'n BRA n n adresine gidilir. Branch Unconditionally PC+2+2*n→ PC
E0n BZ n Z=1 ise n adresine gidilir. Branch if Zero if Z=1, PC+2+2*n→PC, else PC+2→PC
ECkk* CALL n,s Call Subroutine 1st word PC+4 → TOS, n → PC<20:1>,
Fkkk 2nd word if s=1, WREG → WREGs,
Alt programı çağır STATUS → STATUSs, BSR → BSRs
0004 CLRWDT Clear Watchdog Timer 0 → WDT, 0 → WDT postscaler,
WDT’deki değeri sıfırla. 1 → TO,1 → PD
0007 DAW Decimal Adjust WREG if WREG<3:0> >9 or DC=1, WREG<3:0>+6→WREG<3:0>,
else WREG<3:0> → WREG<3:0>;
if WREG<7:4> >9 or C=1, WREG<7:4>+6→WREG<7:4>,
WREG i desimal düzelt else WREG<7:4> → WREG<7:4>;
EFkk GOTO n Programda istenilen yere atla. Go to address 1st word n → PC<20:1>
Fkkk 2nd word
0000 NOP işlem yapma No Operation No Operation
Fxxx NOP işlem yapma 2word No Operation No Operation (2-word instructions)
0006 POP Yığına AT Pop top of return stack (TOS) TOS-1 → TOS
0005 PUSH Yığından AL Push top of return stack (TOS) PC +2→ TOS
D'1'n RCALL n n kadar ilerdeki komutu Göreli Çağır. Relative Call PC+2 → TOS, PC+2+2*n→PC
00FF RESET Yazılımla RESET Software device reset Same as MCLR reset
0010* RETFIE s Return from interrupt TOS → PC, 1 → GIE/GIEH or PEIE/GIEL,
(and enable interrupts) if s=1, WREGs → WREG, STATUSs → STATUS,
Kesme sonunda yapılan işlemden normal programa dön. BSRs → BSR, PCLATU/PCLATH unchngd.
0012* RETURN s Return from subroutine TOS → PC, if s=1, WREGs → WREG,
STATUSs → STATUS, BSRs → BSR,
Call’la çağırılan alt programın sonu. PCLATU/PCLATH are unchanged
0003 SLEEP Enter SLEEP Mode 0 → WDT, 0 → WDT postscaler,
Uyku moduna geç. 1 → TO, 0 → PD
* Assuming default bit value for s.


PIC18 Literal Operations (Sade yalın işlemler)
Hex Mnemonic Türkçe Açıklama Description Function
0Fkk ADDLW kk Verilen sabit sayıyı W’deki sayıya ekle. Add literal to WREG WREG+kk → WREG
0Bkk ANDLW kk Verilen sabit sayıyla W’deki sayıyı VE işl. tab tu AND literal with WREG WREG .AND. kk → WREG
09kk IORLW kk Verilen sabit sayıyla W’deki sayıyı VEYA işlemine tabi tut. Inclusive OR literal with WREG WREG .OR. kk → WREG
EErk LFSR r,kk Move literal (12 bit) 2nd word kk → FSRr
F0kk 1.Word değeri 2.Word e kopyele to FSRr 1st word
010k MOVLB k k Bank Seçme Registerine yazılır Move literal to BSR<3:0> kk → BSR
0Ekk MOVLW kk Verilen sabit sayıyı W’nin içine ata. Move literal to WREG kk → WREG
0Dkk MULLW kk WREG i kk ile Çarp Multiply literal with WREG WREG * kk→ PRODH:PRODL
0Ckk RETLW kk Tablolama sırasında sayı değerini W’ye ata Return with literal in WREG kk → WREG
08kk SUBLW kk W’deki sayıyı verilen sabit sayıdan çıkart. Subtract WREG from literal kk-WREG → WREG
0Akk XORLW kk Verilen sabit sayıyla W’deki sayıyı ÖZELVEYA işlemine tabi tut Exclusive OR literal with WREG WREG .XOR. kk → WREG


PIC18 Memory Operations
Hex Mnemonic Description Türkçe Açıklama Function
0008 TBLRD* Table Read Prog Mem (TBLPTR) → TABLAT
0009 TBLRD*+ Table Read with post-increment Prog Mem (TBLPTR) → TABLAT
TBLPTR +1 → TBLPTR
000A TBLRD*- Table Read with post-decrement Prog Mem (TBLPTR) → TABLAT
TBLPTR -1 → TBLPTR
000B TBLRD+* Table Read with pre-increment TBLPTR +1 → TBLPTR
Prog Mem (TBLPTR) → TABLAT
000C TBLWT* Table Write TABLAT → Prog Mem(TBLPTR)
000D TBLWT*+ Table Write with post-increment TABLAT → Prog Mem(TBLPTR)
TBLPTR +1 → TBLPTR
000E TBLWT*- Table Write with post-decrement TABLAT → Prog Mem(TBLPTR)
TBLPTR -1 → TBLPTR
000F TBLWT+* Table Write with pre-increment TBLPTR +1 → TBLPTR
TABLAT → Prog Mem(TBLPTR)


PIC18 Extended Instructions


Hex Mnemonic Türkçe Açıklama Description Function
E8fk ADDFSR f,k Add literal to FSR FSR(f)+k → FSR(f)
E8Ck ADDULNK k Add literal to FSR2 and return FSR2+k → FSR2, (TOS) → PC
14 CALLW Call subroutine using WREG (PC + 2) → TOS, (W) → PCL,
(PCLATH) → PCH, (PCLATU) → PCU
EB'0'z MOVSF z',f" Move z' (source) to 1st word, ((FSR2)+z') → f"
Ffff f" (destination)2nd word
EB'1'z MOVSS z',z" Move z' (source) to 1st word, ((FSR2)+z') → ((FSR2)+z")
Fxzz z" (destination)2nd word
EAkk PUSHL k Store literal at FSR2, k → (FSR2),
decrement FSR2 FSR2-1 → FSR2
E9fk SUBFSR f,k Subtract literal from FSR FSR(f-k) → FSR(f)
E9Ck SUBULNK k Subtract literal from FSR2 and return FSR2-k → FSR2, (TOS) → PC

RAM access bit
a = 0: RAM location in Access RAM (BSR register is ignored)
a = 1: RAM bank is specified by BSR register (default)

b = Bit address within an 8-bit file register (0 to 7).

Destination select bit
d = 0: store result in WREG
d = 1: store result in file register f (default)

Fast Call/Return mode select bit
s = 0: do not update into/from shadow registers (default)
s = 1: certain registers loaded into/from shadow registers (Fast mode)

Literal field, constant data or label.
k 4-bit.
kk 8-bit.
kkk 12-bit.

n = The relative address (2's complement number) for relative branch instructions, or the direct address for Call/Branch and Return instructions.

Indirect addressing offset.
z' 7-bit offset value for indirect addressing of register files (source).
z" 7-bit offset value for indirect addressing of register files (destination).

r = 0, 1 or 2 for FSR number.

Register file address.
f 8-bit (0x00 to 0xFF).
f' 12-bit (0x000 to 0xFFF). This is the source address.
f" 12-bit (0x000 to 0xFFF). This is the destination address.
- I ²C Master and Slave mode
- RS-485 ve RS-232 Destekliyor
- Parallel Slave Port (PSP) module
Başa dönpic18f452 ile ilgili döküman


Benzer Konular
- Robotic ile ilgili kitaplar (Robotics Books)
- Yukarıdaki Alt Forumlara uymayan Elektronikle ilgili konuları bu bölüme açınız !
- Topraklama, kompanzasyon ve kacak akım hesabı ile ilgili autocad projesi

- jeneratörlerle ilgili staj dosyası

- Assembly- TMR0 kesmesi ile ilgili yardım
- sıemens s7 300-400 türkçe döküman (temel-ileri seviye)
- Doğru Akım Makineleri Sargılar ile ilgili bir ders notu
- stadyum aydınlatması hakkında döküman - yardım
- meger kullanımı ile ilgili

- 48 sütun kayan yazı pic18f452

- meslek lisesi elk. elkt. teknoloji alanı dersleri ile ilgili çalışma sorusu

Sitemize üyelik ve içeriğin indirilmesi tamamen ücretsizdir. Sitemizde paylaşılan tüm dokümanlar (Tezler, makaleler, ders notları, sınav soru cevaplar, projeler) paylaşımcıların bireysel çalışmaları olup telif hakları kendilerine aittir ya da açık bir şekilde kamusal alana yerleştirilmiş dokümanların birer kopyalarıdır. Kişilerin bireysel çalışmalarını sitemizde yüklemesinde, sitemizde paylaşıma teşvik eden puanlama sisteminin de etkisi büyüktür. Bunlara rağmen hala size ait olan ve burada bulunmasına izin vermediğiniz dokümanlar varsa iletişim bölümünden yöneticilere bildirmeniz durumunda derhal silineceklerdir.
Powered by phpBB | Translated by phpBB Turkiye | Ads by Google Adsense | Design by Crazy Bat based
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72