Elektrotekno.com Ana Sayfa || Tezler, Makaleler vb.


yer-uydu haberleþmesi ve kullanýlan kontrol yöntemleri

Kayýt: 14 Aðu 2010
Mesajlar: 6

Offline
cihadtoker
Tarih: 16 08 2010 12:43

içindekiler…………………………………………………….......................... sayfa
1. giriþ ………………………………………………………………………............... 1
2. uydu sistemleri………………………………………………………............... 2
2.1. uydu sýnýflarý………………………………………………………………............ 2
2.1.1. geo………………………………………………………………….................... 2
2.1.2. heo………………………………………………………………….................... 3
2.1.3. leo………………………………………………………………….................... 4
2.2. uydunun yapýsý………………………………………………………..................... 4
2.3. uydu kontrolü……………………………………………………………............... 4
2.4. frekans planlarý……………………………………………………………………. 5
2.4.1. frekans paylaþýmlý çoklu eriþim…………………………………….................. 5
2.4.1.1. fdm/fm/fdma………………………………………………………………. 5
2.4.1.2. taþýyýcý baþýna tek kanal…………………………………………….................. 5
2.4.2. zaman paylaþýmlý çoklu eriþim………………………………………................. 5
2.5 uydu transponderleri……………………………………………………................. 7
2.4.4 uydu haberleþmesinde kullanýlan frekanslar…………………………................ 7
2.4.3 kod paylaþýmlý çoklu eriþim………………………………………….................. 7
2.6 yer istasyonlarý……………………………………………………………............... 8
2.7 tanýmlamalar…………………………………………………………….................. 8
2.8 uydu hat bütçeleri………………………………………………………................. 9
3. antenler……………………………………………………………….............. 10
3.1. horn antenler……………………………………………………………............... 10
3.3. parabolik off set anten…………………………………………………............... 11
3.2. phase array antenler……………………………………………………................ 11
3.4 feed……………………………………………………………………….............. 12
3.5 polarizasyon……………………………………………………………................. 14
3.6 lna (low noise amplifier)…………………………………………………........ 14
3.7 lnb (low noise blockconverter)………………………………………............... 14
3.8 omt (orthogonal mode transduser)....................................................................... 14
4. uplink yapýsý........................................................................................................ 16
4.1. neden db ?........................................................................................................... 16
4.2.1. f tipi..................................................................................................................... 18
4.2. konnektörler............................................................................................................ 18
4.2.2. n tipi.................................................................................................................... 19
4.2.3. bnc tip................................................................................................................ 19
4.2.4. sma tip............................................................................................................... 19
4.3. uplink sisteminde kullanýlan cihazlar................................................................... 20
4.3.1. encoder................................................................................................................. 20
4.3.1.1. mpeg-2..............................................................................................................20
4.3.1.1. mpeg-4............................................................................................................. 20
4.3.2. modülatör............................................................................................................. 20
4.3.2.1. qpsk................................................................................................................. 21
4.3.3. upconverter.......................................................................................................... 22
4.3.4. power amplifier.................................................................................................... 22
4.4. rf (radyo dalgalarý)............................................................................................... 23
4.5. mikrodalga............................................................................................................... 23
4.4. rf (radyo dalgalarý)............................................................................................... 25
4.5. mikrodalga............................................................................................................... 25
5.3.2. sabit tip anten kontrolör..................................................................................... 27
5.3. anten kontrolör tipleri........................................................................................... 27
5.3.1. mobil tip anten kontrolör................................................................................... 27
5.3.3 izleme (tracking) tipi anten kontrolör............................................................... 28
5.4. motor konnektör tanýmlarý..................................................................................... 29
5.4.1. dijital pusula baðlantýsý....................................................................................... 32
5.4.2. gps cihazý baðlantýsý........................................................................................... 32
5.4.3. l-band kablosunun baðlantýsý............................................................................ 32
5.4.4. alarm ve durum portu baðlantýsý........................................................................ 33
5.4.4.1. alarm rölesi...................................................................................................... 33
5.4.4.2. anten rölesi...................................................................................................... 33
5.4.4.3 sinyal seviye baðlantýsý..................................................................................... 33
5.4.4.4 rs232 seri port baðlantýsý................................................................................. 33
5.4.5.1. enerji kablosunun baðlanmasý......................................................................... 34
5.4.5.2 ethernet baðlantýsý............................................................................................. 34
5.4.6 limit...................................................................................................................... 34
5.4.6.1. azimuth limitleri (az cw limit – az ccw limit)....................................... 34
5.4.6.3. polarizasyon limitleri (pol. cw limit – pol. ccw limit).............................. 35
5.4.6.2. elevasyon limitleri (el up limit – el down limit).................................... 35
5.4.6.4. akým limitleri................................................................................................... 36
5.4.7. gps........................................................................................................................ 36
5.4.8. pusula.................................................................................................................... 36
5.4.9. uydu bulma.......................................................................................................... 36
5.4.9.1. azimuth tarama açýsý....................................................................................... 36
5.4.9.2. elevasyon tarama açýþý………………………………………………............. 37
5.4.9.3. elevasyon tarama adýmý…………………………………………………....... 37
5.4.9.4. elevasyon düzeltme…………………………………………………….......... 38
5.5. motor tipleri ve baðlantý uçlarý………………………………………………..... 39
5.5.1. motor baðlantý uçlarý………………………………………………………....... 39
5.5.1.1. motor tipi a………………………………………………………………...... 39
5.5.1.2. motor tipi b………………………………………………………………...... 40
5.5.2. kontrolör cihazýnýn tracking baðlantý uçlarý………………………………..... 41
5.6. lnb switch kontrolör………………………………………………………....… 41
5.6.1.coax switch…………………………………………………………………....... 42
5.7. hpa controller………………………………………………………………....… 43
5.8. uplink güç kontrolör……………………………………………………….....…. 44
5.8.1.çalýþma modu………………………………………………………………........ 44


Reklamlar

3 Kullanýcý bu konu için matrixfd arkadaþýmýza teþekkür ettiler




yer-uydu haberleþmesi ve kullanýlan kontrol yöntemleri


Benzer Konular
- Ýstediðiniz Güncel uydu yazýlýmýný bu baþlýktan veriniz...
- s7 300-WINCC Haberleþmesi,S7-300 plc eðitimi ve simatic eðitimi (türkçe)
- Bilgisayar kontrol öðretmenliði - endüstri staj raporu

- TDA1524A ile Ton Kontrol (bas - tiz - medium - volume) *denendi*

- 3 Fazlý Asenron Motor Hýz kontrol yöntemleri ve Micromaster 440 incelenmesi
- CNC Kontrol projesi
- rn171 wifi modul 802.11 bg pic,avr,arm, kontrol devreleri icin
- Zaman Ayarlý Paralel port ile 8li 220 V kontrol
- dtmf kontrol devreleri 1 röle - 2 röle - 4 röle mt8870

- otomatik kontrol ibrahim yüksel ve kemal sarýoðlu

- Optik haberleþmede kullanýlan çoðullama teknikleri (Sunum)

Sitemize üyelik ve içeriðin indirilmesi tamamen ücretsizdir. Sitemizde paylaþýlan tüm dokümanlar (Tezler, makaleler, ders notlarý, sýnav soru cevaplar, projeler) paylaþýmcýlarýn bireysel çalýþmalarý olup telif haklarý kendilerine aittir ya da açýk bir þekilde kamusal alana yerleþtirilmiþ dokümanlarýn birer kopyalarýdýr. Kiþilerin bireysel çalýþmalarýný sitemizde yüklemesinde, sitemizde paylaþýma teþvik eden puanlama sisteminin de etkisi büyüktür. Bunlara raðmen hala size ait olan ve burada bulunmasýna izin vermediðiniz dokümanlar varsa iletiþim bölümünden yöneticilere bildirmeniz durumunda derhal silineceklerdir.
Powered by phpBB | Translated by phpBB Turkiye | Ads by Google Adsense | Design by Crazy Bat based