Elektrotekno.com Ana Sayfa || Transformatörler


og şebeke konfıgürasyonları

Kayıt: 27 Arl 2008
Mesajlar: 24

Offline
tyazgi
Tarih: 06 02 2012 15:02

og şebeke konfıgürasyonları (emo e-kitap)


içindekiler
3.1. dağıtım şebekelerinin genel yapı tipleri ....................................... 9
3.2. şebeke konfigürasyonunun belirlenmesi için işlem sırası .......... 10
3.2.1. planlama çalışmaları ............................................................ 10
3.2.2. ön planlama ........................................................................ 11
3.3. tesis besleme şeklinin belirlenmesi için temel gereklilikler ....... 12
3.4. dağıtım gerilimleri ...................................................................... 13
3.5. hata seviyesi ve kısa devre akımları ........................................... 14
3.6. yük darbelerinin belirlenmesi ..................................................... 15
3.7. yük darbelerinin etkilerinin azaltılması ...................................... 15
3. 8. yük darbeleri nedeniyle gerilim çökme değerinin
belirlenmesi ....................................................................................... 16
3.9. kısa devre akımlarının sınırlandırılması ...................................... 17
3.10. yüksek gerilim indirici istasyonları konfigürasyon şekilleri...... 18
3.10.1. tekli besleme ..................................................................... 18
3.10.2. çift besleme ....................................................................... 19
3.10.3. çift besleme çift baralı sistem ........................................... 20
3.11. orta gerilim dağıtım merkezleri konfigürasyonu ..................... 21
elektrik kuvvetli akım notları (3)
4
3.11.2 farklı orta gerilim bağlantı şekilleri .................................... 21
3.11.2.1. tek hatlı bağlantı ........................................................ 21
3.11.3.2. ring şebeke bağlantısı ................................................ 22
3.11.3.3. paralel besleme .......................................................... 22
3.11.3.4. orta gerilim dağıtım istasyonları ................................ 23
3.12. og panolarının besleme şekilleri .............................................. 24
3.12.1 bir bara ve bir beslemeden oluşan sistem .......................... 24
3.12.2. kuplaj kesicisiz iki beslemeden oluşan sistem .................. 24
3.12.3. kuplaj kesicili iki ayrı baralı ve iki beslemeden oluşan
sistem ............................................................................................ 25
3.12.4 dupleks besleme şekilleri ................................................... 25
iki baralı her bir çıkış fiderli iki güç kaynaklı dupleks sistemler . 25
3.12.4.2. birbirine bağlı çift bara sistemi ................................... 27
3.13. orta gerilim sistemlerinde şebeke yapıları ............................... 27
3.13.1. tek beslemeli radyal şebeke .............................................. 27
3.13.2. çift beslemeli kuplaj kesicisiz radyal şebeke ..................... 28
3.13.3. çift beslemeli kuplaj kesicili radyal şebeker ...................... 29
3.13.4. gözlü şebeke...................................................................... 30
3.13.4.1. açık şebeke işletimi .................................................... 30
3.13.4.2 kapalı şebeke işletimi .................................................. 31
şebeke konfigurasyonu
5
3.14. alçak gerilim dağıtım istasyonları ve yapı şekilleri ............... 34
3.14.1. tek beslemeli dağıtım ve panolar. ..................................... 34
3.14.2. çift beslemeli kuplaj kesicisiz ag panoları ve
besleme sistemi ............................................................................. 35
3.14.3. çift beslemeli kuplaj kesicili ag panoları ve besleme sistemi
....................................................................................................... 36
3.14.4. üçlü beslemeli kuplaj kesicisiz ag panoları ve besleme
sistemi ........................................................................................... 38
3.14.5. üçlü beslemeli kuplaj kesicili ag panoları ve besleme
sistemi ........................................................................................... 39
3.14.6. ag panolarının jeneratörler vasıtasıyla yedek beslemesi . 40
3.14.6.1 bir transformatör ve bir jeneratör ............................... 40
2‐transformatör ve 2‐jeneratör ................................................. 41
3. 14.6.3. binalarda ag şebeke yapıları ..................................... 42
3.14.7. yüksek binalar ................................................................... 46
3.14.7.1. giriş güç beslemesi ..................................................... 46
3.14.7.2. besleme sistemleri...................................................... 46
3.15. alçak gerilim anahtarlama sistemi ........................................... 52
3.15.1. elektriksel koruma ............................................................. 52
3.15.2. insan hayatının korunması ................................................ 53
elektrik kuvvetli akım notları (3)
6
3.15.3. elektriksel ayırma .............................................................. 53
3.15.4. anahtarlama sisteminin kontrolü ...................................... 54
3.15.5. acil anahtarlama ve acil durdurma .................................... 55
3.15.6. anahtarlama elemanları .................................................... 56
3.15.6.1. ayırıcılar ...................................................................... 56
3.15.6.2. yük kesicisi veya yükte ayırıcı ..................................... 57
3.15.6.3. bistabil anahtar ........................................................... 58
3.15.6.4. kontaktörler ................................................................ 59
3.15.6.6. kombine anahtarlama sistemleri ............................... 61
3.16. ag panoları temel üniteleri ...................................................... 63
3.17. ag sistemlerinin ups tarafından kesintisiz olarak beslenmesi . 65
3.17.1. ups kesintisiz güç kaynağının bölümleri ........................... 65
3.17.2. 2 inverterli redundant olmayan ups beslemesi .............. 67
3.17.3. birisi aktif olarak redundant olan üç inverterle ups
beslemesi ....................................................................................... 68
3.17.4. biri stand‐by redundant olan 3‐inverterle ups beslemesi69
3.18. kaynak değiştirme veya yeni kaynak bağlama sistemleri ......... 70
3.18.1. senkron kaynak değiştirme ............................................... 72
3.18.2 kesintili kaynak değiştirme ................................................. 74
3.18.3 pseudo‐senkron kaynak değiştirme.................................... 76
şebeke konfigurasyonu
7
3.19. enerji dağıtım istasyonlarda kilitleme sistemleri ...................... 86
3.19.1. temel kilitlemeler .............................................................. 86
3.20. og/ag yapılarının dizayn işlemi ............................................... 87
3.20.1. tesis aktiviteleri ................................................................ 90
3.20.2. saha topolojisi ................................................................... 90
3.20.3. yüksek yapılar ................................................................... 91
3.20.4. işletme güvenliği ............................................................... 91
3.20.5. bakım kolaylığı .................................................................. 92
3.20.6. tesis esnekliği ................................................................... 93
3.20.8. enerji kesintisine karşı duyarlılığı ...................................... 95
3.20.9. şebekede oluşan bozucu etkilere duyarlılık ...................... 97
3.20.10. og/ag transformatör istasyonlarının dağıtımı
ve sayısı .......................................................................................... 99
3.20.11. og/ag transformatörlerinin sayıları ............................. 101
3.20.12. og stand‐by jeneratör ................................................... 102
3.21. yapı detayları ve seçimi .......................................................... 103
3.21.1.yerleşim ............................................................................ 104
3.21.1.1. seçim kuralları : ........................................................ 104
3.21.2. merkezi veya yaygın dağıtım ....................................... 105
elektrik kuvvetli akım notları (3)
8
3.21.3. ag jeneratör grupları ....................................................... 107
3.21.4. ups kesintisiz güç kaynağı .............................................. 109
faydalanılan kaynaklar ............................................................ 111
son söz ........................................................................................... 111


Reklamlarog şebeke konfıgürasyonları


Benzer Konular
- Tedaş Şebeke Metrajı Otomatik Hesaplıyor ayrıntılı
- Elektrik şebeke yönetimi Dijital koruma rölesi - sunum
- og şebeke konfıgürasyonları

- şebeke bağlantılı invertör (on grid)

- Dalbudak şebeke süper kaynak
- Türk Telekom 2010 Staj Defteri- Şebeke ve ADSL Stajı
- Orta Gerilim Dağıtım Projesi (Halka Şebeke) Hesaplar M-file Dosyası
- Koruma Sistemlerinin Genel Prensipleri, Şebeke ve Transformatör Koruması
- vodafone şebeke işletme stajı

- 154/31,5 kV Şehir Şebeke Planı

- gçici aşırı gerilimler ve şebeke yönünden analizi sunum

Sitemize üyelik ve içeriğin indirilmesi tamamen ücretsizdir. Sitemizde paylaşılan tüm dokümanlar (Tezler, makaleler, ders notları, sınav soru cevaplar, projeler) paylaşımcıların bireysel çalışmaları olup telif hakları kendilerine aittir ya da açık bir şekilde kamusal alana yerleştirilmiş dokümanların birer kopyalarıdır. Kişilerin bireysel çalışmalarını sitemizde yüklemesinde, sitemizde paylaşıma teşvik eden puanlama sisteminin de etkisi büyüktür. Bunlara rağmen hala size ait olan ve burada bulunmasına izin vermediğiniz dokümanlar varsa iletişim bölümünden yöneticilere bildirmeniz durumunda derhal silineceklerdir.
Powered by phpBB | Translated by phpBB Turkiye | Ads by Google Adsense | Design by Crazy Bat based