Elektrotekno.com Ana Sayfa || Staj defterleri, Deney Raporları, Ders Notları || Deney raporları


YTÜ Elektrik Devre Temelleri Laboratuvarı Deney Raporları

Kayıt: 04 Ksm 2007
Mesajlar: 110

Offline
trockyalı
Tarih: 03 02 2013 04:39

Deneylerde, ilgili deneyle alakalı teorik hesaplamalar yapılıp buradan elde edilen sonuçlar ile Orcad simülasyonları sonucunda gözlenen değerler arasında karşılaştırma yapılır her deney raporunun sonucunda yorumlanır.

Deney Başlıkları ve açıklamaları;

1. Deney Raporu
DİRENÇ ELEMANLARI,1-KAPILI DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHOFF’UN GERİLİMLER YASASI
Bu deneyde Kirchoff’un gerilimler yasasının ispatı yapılmış ayrıca verilen çeşitli direnç devreleri için eş değer direnç devresi bulunmuştur.

2. Deney Raporu
KIRCHHOFF’UN AKIMLAR YASASI
Bu deneyde Kirchhoff’un akımlar yasasının doğruluğu ispatlanmış ve akım ölçme deneyimi kazanılmıştır.Ayrıca simülasyon ve hesap sonuçlarını birbiriyle uyumlu olduğu gözlenmiştir

3. Deney Raporu
ÇARPIMSALLIK,TOPLAMSALLIK VE RESİPROSİTE(KARŞILIK)
TEOREMLERİNİN İNCELENMESİ
Bu deneyde iki kapılı direnç elemanları ile oluşturulmuş bir elektrik devresi üzerinde çarpımsallık , toplamsallık ve karşılık teoremlerinin incelemesi yapılmıştır.Simülasyon ve hesap sonuçlarının bir biri ile uyuştuğu gözlenmiştir.

4. Deney Raporu
THEVENIN,NORTON,MAXİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ
Bu deneyde 2 kapılı direnç devrelerinin bilgisayar ortamında ve matematiksel olarak analizleri yapılmış,devrenin Thevenin ve Norton eşdeğeri elde edilmiş ve bu eşdeğerlerinde karakteristiklerinin ilk devre ile aynı olduğu gözlenmiştir.Ayrıca küçük bir devrenin y- parametreleri de hesaplanmıştır.

5. Deney Raporu
OSİLOSKOP KULLANIMI
Bu deneyde osilaskobun çalışması ve alternatif işaretler hakkında bilgi edinilmiştir.Osilaskobun iki kanalından iki sinyal uygulanarak iki sinyalin eş zamanlı gözlemi yapılmıştır.Ayrıca osilaskobun x-y modunun kullanımı ve kullanım gereği öğrenilmiştir

6. Deney Raporu
OSİLOSKOP KULLANIMI
Bu deneyde osilaskobun çalışması ve alternatif işaretler hakkında bilgi edinilmiştir. Osilaskobun iki kanalından iki sinyal uygulanarak iki sinyalin eş zamanlı gözlemi yapılmıştır. Ayrıca osilaskobun x-y modunun kullanımı ve kullanım gereği öğrenilmiştir.

7. Deney Raporu
RL,RC ve RLC’DEN OLUŞMUŞ DEVRELERDE GEÇİCİ REJİMLERİN İNCELENMESİ
Bu deneyde R,L ve C den oluşmuş devreler zaman domeninde incelenmiş, bu devrelerin AC ,DC ,kare dalga ve birim basmak gibi kaynaklar için ürettiği çıkışlar gözlenmiştir

8. Deney Raporu
İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ VE UYGULAMALARI
Bu deneyde işlemsel kuvvetlendirici elemanını tanımak üzere LM741 işlemsel kuvvetlendiricisi incelenmiştir.LM741 işlemsel kuvvetlendiricisi farklı şekillerde bağlanarak çeşitli matematiksel işlemler yaptırılmıştır.

9. Deney Raporu
RLC DEVRELERİNİN SİNÜZODİAL SÜREKLİ HALDE İNCELENMESİ
Bu deneyde R ,L ,C elemanlarından oluşan devrelerin sinüzoidal sürekli haldeki davranışları incelenmiştir. Kurulan devrelerde elemanların üzerinden geçen akım ve gerilim arasında faz farkı simülasyon ortamında incelenecek ve deneysel olarak uygulaması yapılacaktır.. RLC devrelerinin sinüzoidal sürekli haldeki matematiksel çözümü fazör dönüşümü ile yapılmıştır.

10. Deney Raporu
SPİCE KULLANILARAK FİLTRE DEVRELERİNİN ZAMAN VE FREKANS DOMENİNDE ANALİZİ VE SİMÜLASYONU
Bu deneyde RLC elemanlarından oluşan devrelerin zaman ve frekans domeninde incelemesi yapılmıştır. RLC devrelerinin çeşitli frekanslara verdikleri cevaplar gözlenmiştir. Bu cevaplara göre RLC elemanları çeşitli şekillerde (seri/paralel/karışık) bağlanarak çeşitli frekans filtre devreleri elde edilmiştir. Ayrıca işlemsel yükselteç elemanı kullanılarak aktif filtre devreleri tasarlanmış filtre devrelerinin kazancı arttırılmıştır.

Aşağıdaki resimler 1. raporun bir kısmına aittir.

">YTÜ Elektrik Devre Temelleri Laboratuvarı Deney Raporları

">YTÜ Elektrik Devre Temelleri Laboratuvarı Deney Raporları

">YTÜ Elektrik Devre Temelleri Laboratuvarı Deney Raporları


ReklamlarYTÜ Elektrik Devre Temelleri Laboratuvarı Deney Raporları


Benzer Konular
- Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 3.4. Sınıf Vize Final Soruları
- Dimmerli Acil Aydınlatma Armatürü Devre Şeması
- Adliye Elektrik elektronik CCTV turnike Güvenlik Tam Proje

- Elektrik Tesisleri İle İlgili Sorular ve Çözümler (İ.T.Ü)

- Cami Elektrik Projesi
- cami elektrik projesi
- Amasya Elektrik Tesisat Detaylı
- Hassas ve İnce Baskı Devre Çıkartma
- Hastane Projesi Oda Elektrik Detayları

- kazakistan'da elektrik projesi

- Elektrik proje detayları

Sitemize üyelik ve içeriğin indirilmesi tamamen ücretsizdir. Sitemizde paylaşılan tüm dokümanlar (Tezler, makaleler, ders notları, sınav soru cevaplar, projeler) paylaşımcıların bireysel çalışmaları olup telif hakları kendilerine aittir ya da açık bir şekilde kamusal alana yerleştirilmiş dokümanların birer kopyalarıdır. Kişilerin bireysel çalışmalarını sitemizde yüklemesinde, sitemizde paylaşıma teşvik eden puanlama sisteminin de etkisi büyüktür. Bunlara rağmen hala size ait olan ve burada bulunmasına izin vermediğiniz dokümanlar varsa iletişim bölümünden yöneticilere bildirmeniz durumunda derhal silineceklerdir.
Powered by phpBB | Translated by phpBB Turkiye | Ads by Google Adsense | Design by Crazy Bat based