Elektrotekno.com Ana Sayfa || Temel Elektrik, Elektronik vs.


Asenkron Motor Sürücüleri

Kayýt: 22 Tem 2011
Mesajlar: 5
Konum: Kocaeli
Offline
Sonhador
Tarih: 20 08 2013 08:17

bölüm 1 motor sürücüleri …………………………………………………………………………… 8
1.1 giriþ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
1.2 sürücü genel yapýsý ………………………………………………………………………………………………. 9
1.3 frekans konvertörlerinin çeþitleri ……………………………………………………………………….. 11
1.3.1 akým tabanlý frekans konvertörleri ………………………………………………………. 12
1.3.2 gerilim tabanlý frekans konvertörleri ………………………………………………….. 12
1.3.2.1 kare dalga frekans konvertörleri …………………………………………. 13
1.3.2.2 pwm frekans konvertörleri …………………………………………………. 13
1.4 asenkron motorun sürücülerle kontrolü ………………………………………………………… 13
1.4.1 v / f kontrol ……………………………………………………………………………………………………… 14
1.4.2 vektör kontrol …………………………………………………………………………………………………… 16
1.4.3 direk tork kontrol …………………………………………………………………………………………….. 19
1.5 sürücü kullanmanýn faydalarý …………………………………………………………………………….. 20
1.6 sürücü uygulamalarý ………………………………………………………………………………………………. 22
1.6.1 kümes havalandýrma fanlarý için akýþ kontrolü ………………………………………………… 23
1.6.2 ekstrüder granül makinesi ……………………………………………………………………………….. 24
1.6.3 otomatik su besleme sistemi ……………………………………………………………………………. 25
1.6.4 yüzey taþlama makinesi ……………………………………………………………………………………. 26
1.6.5 su soðutma kulesi sýcaklýk kontrolü ………………………………………………………………….. 27
1.6.6 eksantrik pres makinesi …………………………………………………………………………………….. 28
1.6.7 rulo saç doðrultma & dilimleme sistemi …………………………………………………………… 29
1.6.8 egsoz fan kontrolü …………………………………………………………………………………………….. 30
1.6.9 h tipi 350 ton eksantrik pres uygulamasý ………………………………………………………….. 31
1.6.10 vidalý kompresör uygulamasý …………………………………………………………………………… 32
1.7 güç elektroniði elemanlarý ……………………………………………………………………………………. 33
bölüm 2 sýemens mýcromaster 440 ……………………………………………………… 36
2.1 giriþ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 36
2.1.1 teknik özellikler ……………………………………………………………………………………………….. 36
2.1.2 opsiyonel özellikler ………………………………………………………………………………………….. 37
2.1.3 performans özellikleri ………………………………………………………………………………………. 37
2.2 mýcromaster ön paneller ………………………………………………………………………………………. 39
2.2.1 panel çeþitleri ………………………………………………………………………………………………….. 39
2.2. 2 panel üzerindeki düðmeler ……………………………………………………………………………… 40
2.3 mýcromaster 440 baðlantýlarý ………………………………………………………………………………. 42
2.4 parametre giriþi ………………………………………………………………………………………………………… 45
2.4.1 fabrika ayarlarýna dönme …………………………………………………………………………………. 45
2.4.2 hýzlý devreye alma ……………………………………………………………………………………………. 45
2.4.3 ekran ayarlarý …………………………………………………………………………………………………… 52
2.4.4 dijital / analog giriþ ve çýkýþlar …………………………………………………………………………. 53
2.5 uygulamalar …………………………………………………………………………………………………………….. 61
2.5.1 sabit frekans uygulamasý …………………………………………………………………………………. 61
2.5.2 motorize potansiyometre uygulamasý ……………………………………………………………… 62
2.5.3 pompa ve fan uygulamalarý …………………………………………………………………………….. 62
2.5.4 pýd kontrol uygulamasý ……………………………………………………………………………………. 67
2.5.5 çeþitli uygulama özetleri ………………………………………………………………………………… 68


ReklamlarAsenkron Motor Sürücüleri


Benzer Konular
- 3 Fazlý Asenron Motor Hýz kontrol yöntemleri ve Micromaster 440 incelenmesi
- cnc step motor driver
- Speed Control Of Dc Motor Using Pwm

- Mikrodenetleyici at89s52 ile servo motor kontrolü

- dc motor devir sayýcý
- Asenkron motor Eþdeðer Devre Parametrelerinden Grafik Nasýl Çizilir
- rüzgÂr enerjisinde asenkron generatör kullanýmý
- PLC Animasyon ( PLC baðlantýsý,PLC ile motor kontrol animasyonu)
- Gyro ile Servo Motor Kontrol

- Servo motor ve sürücü test düzeneði

- Asenkron Motor Sürücüleri

Sitemize üyelik ve içeriðin indirilmesi tamamen ücretsizdir. Sitemizde paylaþýlan tüm dokümanlar (Tezler, makaleler, ders notlarý, sýnav soru cevaplar, projeler) paylaþýmcýlarýn bireysel çalýþmalarý olup telif haklarý kendilerine aittir ya da açýk bir þekilde kamusal alana yerleþtirilmiþ dokümanlarýn birer kopyalarýdýr. Kiþilerin bireysel çalýþmalarýný sitemizde yüklemesinde, sitemizde paylaþýma teþvik eden puanlama sisteminin de etkisi büyüktür. Bunlara raðmen hala size ait olan ve burada bulunmasýna izin vermediðiniz dokümanlar varsa iletiþim bölümünden yöneticilere bildirmeniz durumunda derhal silineceklerdir.
Powered by phpBB | Translated by phpBB Turkiye | Ads by Google Adsense | Design by Crazy Bat based